Zeemeeuw » Specials » Toeslagen 2018
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Toeslagen 2017 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2018

Toeslagen 2017 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2018 De afzonderlijke toeslagen voor 2017 en 2018 veranderen jaarlijks, er zijn andere inkomensgrenzen en andere bedragen voor het vrijgestelde vermogen. De eerste uitbetaling van de toeslag 2018 is in december 2017. Het loont om als u aan de voorwaarden voldoet om de toeslagen voor zorg, huur of kinderen aan te vragen. Let op de inkomenstoets en vermogenstoets bij de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, want de toeslagen zijn inkomensafhankelijk en behalve de kinderopvangtoeslag ook nog eens vermogensafhankelijk. Daardoor verschilt de hoogte van een toeslag per aanvrager, maar kan het ook zijn dat u geen toeslag krijgt.

Inhoud


Toeslagen 2017 en 2018 aanvragen

Ook in 2017 en 2018 kunt u als u aan de voorwaarden voldoet voor de volgende toeslagen in aanmerking komen:
  • De zorgtoeslag 2017 en 2018;
  • De huurtoeslag 2017 en 2018;
  • Het kindgebonden budget 2017 en 2018;
  • De kinderopvangtoeslag 2017 en 2018.

Wie al in 2017 een toeslag ontving, hoeft niet een nieuwe aanvraag voor het jaar 2018 in te dienen, omdat de Belastingdienst u dan voor het einde van 2017 laat weten op welke bedragen u aan toeslagen recht hebt. Als u voor de eerste keer een toeslag aanvraagt, bijvoorbeeld omdat uw kind in 2018 voor de eerste keer naar de kinderopvang gaat, moet wel een nieuwe aanvraag indienen. Dit is ook het geval als u in 2017 werd afgewezen door de fiscus door een te hoog inkomen of vermogen, maar in 2018 een inkomen en vermogen hebt dat niet te hoog is. U kunt de kinderopvangtoeslag aan uzelf laten uitbetalen, maar onder voorwaarden (er moet een overeenkomst met de kinderopvang zijn) ook rechtstreeks laten overmaken aan de kinderopvanginstelling van uw kind.

Uitbetaling toeslagen 2018: betaaldatum en betaaldata

De momenten en wijze van uitbetaling van zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag verschillen nogal:
  • Een toeslag wordt elke maand uitbetaald. Dit gebeurt ongeveer de twintigste dag van de maand. De precieze dag is per maand verschillend.
  • De uitbetaling van een toeslag is een voorschot dat vooruit betaald wordt. In januari 2016 betaalt de Belastingdienst dus uw toeslag voor de maand februari 2016.
  • De kinderbijslag, ook een soort toeslag voor uw kind, wordt per kwartaal en achteraf uitbetaald rond de derde dag van de eerste maand in een kwartaal. Dus rond 3 januari, 3 april, 3 juli en 3 oktober. Rond 3 januari krijgt u dus uw kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2018.

Veranderingen in de voorwaarden toeslagen 2018

Er is een duidelijke tendens aanwezig dat de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget alleen nog beschikbaar zijn voor de lagere inkomens. Daardoor vallen of mensen buiten de boot of ontvangen mensen met een iets hoger inkomen dan het minimuminkomen in 2018 minder toeslag dan ze gewend waren. De kinderopvangtoeslag was al sterk inkomensafhankelijk gemaakt en verandert in 2018 niet fors. Wel worden voor de kinderopvangtoeslag de toegelaten inkomens geïndexeerd en dus iets verhoogd.

Toeslagen 2018, kinderopvangtoeslag 2018

De toeslagen gaan veranderen. De kinderopvangtoeslag in 2018:

Zeemeeuw ©
Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2018 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2018 recht, bijvoorbeeld recht op…
Hoogte bijstandsuitkering 2016 - 2017 - 2018

Hoogte bijstandsuitkering 2016 - 2017 - 2018

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2018 en 1 juli 2017, wat verandert er in 2017 en 2018? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersno…
Wijzigingen kinderbijslag 2018

Wijzigingen kinderbijslag 2018

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2018 en 1…
Toetsingsinkomen 2017 en 2018 berekenen

Toetsingsinkomen 2017 en 2018 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2017 en 2018 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2017 en 2018 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgto…
Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017

Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017

Het kindgebonden budget 2016 is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van de kinderen. Het kgb komt bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden bu…
Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018

Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018

De hoogte van de huurtoeslag 2018 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u n…
Wie is mijn toeslagpartner 2017 of 2018?

Wie is mijn toeslagpartner 2017 of 2018?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2016, 2017 of 2018 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2017 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkome…
Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Tot en met 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt. Dit verandert van…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Het kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2017 vergeten, kunt u die dan nog aanvragen in 2018 en hoe zit dat met de toeslag uit afgelope…
In 2017 en 2018 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2017 en 2018 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2016, 2017 en 2018 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een…
Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

De toeslagen 2016, 2017 en 2018 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de defi…
Huurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldata

Huurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2016 en 2017, de bedragen? Tot 1 september 2015 kunt u nog huurtoeslag over 2014 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van…
Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

De belastingdienst intensiveert ook in 2017 en 2018 de opsporing van fraude en misbruik van toeslagen en uitkeringsfraude of adresfraude. De boetes voor zwaar misbruik en het oneigenlijk gebruik van d…
Zorgtoeslag 2018 omhoog

Zorgtoeslag 2018 omhoog

De zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen? Vraag de zorgtoeslag 2018 op tijd aan. In 2018 zorgen een hoge…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2018

Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2018

Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2017 of 2018 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontvangt of ander extra vermogen hebt gekregen? Betekent het ontvangen van een erfen…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra beschikbaar. Waarop hebt u in 2016 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2016 is ook…
Berekening zorgtoeslag 2018

Berekening zorgtoeslag 2018

Hoeveel zorgtoeslag 2018 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2018 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Bij de inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag kan uw vermogen of inkomen in 2016, 2017 of 2018 te hoog zijn om voor de toeslag in aanmerking te komen. Er vinden bij de toes…
Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoets

Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoets

Wat wordt voor u de hoogte van de zorgtoeslag, hoeveel wordt die per saldo lager of hoger? De zorgtoeslag gaat gemiddeld in 2017 iets omhoog, maar de zorgpremie ook. Ook in 2016 en 2017 is er een verm…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Betekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de huurtoeslag die u krijgt? Met deze vragen krijgen vele huurders te maken, nu de hu…
Alle toeslagen 2018

Alle toeslagen 2018

Op welke toeslagen hebt u recht in 2018? U kunt in 2018 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Wanneer kunt u bij een echtscheiding zelf een zorgtoeslag aanvragen, hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft immers ook gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de huurtoes…
Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen

Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen

De gemeente heeft in 2018 mogelijk twee interessante toeslagen voor u: de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag. Als u een beperking hebt, studeert en recht hebt op studiefinanci…
Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2017

Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2017

Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u in 2017 van het UWV een toeslag krijgen op uw uitkering en inkomen. Hoeveel u aan toeslag krijgt van het UWV is afhankelijk van het gezamenl…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Vooral de kinderopvangtoeslag is een p…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafha…
Zorgtoeslag 2016

Zorgtoeslag 2016

U krijgt in 2016 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2015. Dit kan oplopen tot 96 euro extra per jaar voor een alleenstaande, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg tegenvallen. De percenta…
Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015

Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015

De kinderopvangtoeslag 2015 is ongeveer gelijk aan die uit 2014. Waarop hebt u in 2015 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2015 wijkt door de loonindexatie slechts iets af van de kinderopvangtoeslagtab…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

Kinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen gaan. Ouders betalen door de bezuinigingen meer vo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-07-2014, laatst gewijzigd op 17-02-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!