Zeemeeuw » Specials » Toeslagen 2016
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Toeslagen 2016 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2017

Toeslagen 2016 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2017 De afzonderlijke toeslagen 2016 en 2017 veranderen ten opzichte van deze regelingen in 2015, maar de voorgenomen huishoudtoeslag 2015 is uitgesteld. De eerste uitbetaling van de toeslag 2016 is in december 2015. Het loont om als u aan de voorwaarden voldoet om de toeslagen voor zorg, huur of kinderen aan te vragen. Let op de inkomenstoets en vermogenstoets bij de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, want de toeslagen zijn inkomensafhankelijk en behalve de kinderopvangtoeslag ook nog eens vermogensafhankelijk. Daardoor verschilt de hoogte van een toeslag per aanvrager, maar kan het ook zijn dat u geen toeslag krijgt.

Inhoud


Toeslagen 2016 en 2017 aanvragen

Ook in 2016 en 2017 kunt u als u aan de voorwaarden voldoet voor de volgende toeslagen in aanmerking komen:
  • De zorgtoeslag 2016 en 2017;
  • De huurtoeslag 2016 en 2017;
  • Het kindgebonden budget 2016 en 2017;
  • De kinderopvangtoeslag 2016 en 2017.

Wie al in 2015 een toeslag ontving, hoeft niet een nieuwe aanvraag in te dienen, omdat de Belastingdienst u dan voor het einde van 2015 laat weten op welke bedragen u aan toeslagen recht hebt. Als u voor de eerste keer een toeslag aanvraagt, bijvoorbeeld omdat uw kind in 2016 voor de eerste keer naar de kinderopvang gaat, moet wel een nieuwe aanvraag indienen. Dit is ook het geval als u in 2015 werd afgewezen door de fiscus door een te hoog inkomen of vermogen, maar in 2016 een inkomen en vermogen hebt dat niet te hoog is. U kunt de kinderopvangtoeslag aan uzelf laten uitbetalen, maar onder voorwaarden (er moet een overeenkomst met de kinderopvang zijn) ook rechtstreeks laten overmaken aan de kinderopvanginstelling van uw kind.

Uitbetaling toeslagen 2016: betaaldatum en betaaldata

De momenten en wijze van uitbetaling van zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag verschillen nogal:
  • Een toeslag wordt elke maand uitbetaald. Dit gebeurt ongeveer de twintigste dag van de maand. De precieze dag is per maand verschillend.
  • De uitbetaling van een toeslag is een voorschot dat vooruit betaald wordt. In januari 2016 betaalt de Belastingdienst dus uw toeslag voor de maand februari 2016.
  • De kinderbijslag, ook een soort toeslag voor uw kind, wordt per kwartaal en achteraf uitbetaald rond de derde dag van de eerste maand in een kwartaal. Dus rond 3 januari, 3 april, 3 juli en 3 oktober. Rond 3 januari krijgt u dus uw kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2015.

Veranderingen in de voorwaarden toeslagen 2016

Er is een duidelijke tendens aanwezig dat de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget alleen nog beschikbaar zijn voor de lagere inkomens. Daardoor vallen of mensen buiten de boot of ontvangen mensen met een iets hoger inkomen dan het minimuminkomen in 2016 minder toeslag dan ze gewend waren. De kinderopvangtoeslag was al sterk inkomensafhankelijk gemaakt en verandert in 2016 niet fors. Wel worden voor de kinderopvangtoeslag de toegelaten inkomens geïndexeerd en dus iets verhoogd.

Toeslagen 2018, kinderopvangtoeslag 2018

De toeslagen gaan veranderen. De kinderopvangtoeslag in 2018:

Zeemeeuw ©
Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017

Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017

Het kindgebonden budget 2016 is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van de kinderen. Het kgb komt bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden bu…
Wijzigingen kinderbijslag 2018

Wijzigingen kinderbijslag 2018

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2018 en 1…
Hoogte bijstandsuitkering 2015 - 2016 - 2017

Hoogte bijstandsuitkering 2015 - 2016 - 2017

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u nog per 1 januari 2017 en 1 juli 2017, wat verandert er in 2016 en 2017? Als nieuwe bijstandsgerechtigde krijgt u in de bijstand al vanaf 1 januari 2015 t…
Huurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldata

Huurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2016 en 2017, de bedragen? Tot 1 september 2015 kunt u nog huurtoeslag over 2014 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van…
Zorgtoeslag 2018 omhoog

Zorgtoeslag 2018 omhoog

De zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen? Vraag de zorgtoeslag 2018 op tijd aan. In 2018 zorgen een hoge…
Toetsingsinkomen 2016 en 2017 berekenen

Toetsingsinkomen 2016 en 2017 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2016 en 2017 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2016 en 2017 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgto…
Wie is mijn toeslagpartner 2016 of 2017?

Wie is mijn toeslagpartner 2016 of 2017?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2015, 2016 of 2017 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkomen in…
In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015, 2016 en 2017 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit gaat ten opzichte van 2014. Van de elf reg…
Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

De toeslagen 2016 en 2017 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de definitiev…
Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoets

Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoets

Wat wordt voor u de hoogte van de zorgtoeslag, hoeveel wordt die per saldo lager of hoger? De zorgtoeslag gaat gemiddeld in 2017 iets omhoog, maar de zorgpremie ook. Ook in 2016 en 2017 is er een verm…
Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Bij de inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag kan uw vermogen of inkomen in 2015, 2016 of 2017 te hoog zijn om voor de toeslag in aanmerking te komen. Er vinden bij de toes…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Een scheiding, hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft immers ook gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de huurtoeslag. Als u geen zorgtoeslag van de Belastingdienst kre…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra beschikbaar. Waarop hebt u in 2016 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2016 is ook…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2017

Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2017

Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2016 of 2017 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontvangt of ander extra vermogen hebt gekregen? Betekent het ontvangen van een erfen…
Huurtoeslag 2015 en vermogen 2015

Huurtoeslag 2015 en vermogen 2015

De hoogte van de huurtoeslag 2015 en 2016 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Het kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2016 vergeten, kunt u die dan nog aanvragen in 2017 en hoe zit dat met de toeslag uit afgelope…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafha…
Kindgebonden budget 2015: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2015: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2015 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2015 recht, bijvoorbeeld recht op…
Zorgtoeslag 2016

Zorgtoeslag 2016

U krijgt in 2016 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2015. Dit kan oplopen tot 96 euro extra per jaar voor een alleenstaande, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg tegenvallen. De percenta…
Alle toeslagen 2017

Alle toeslagen 2017

Op welke toeslagen hebt u recht in 2017? U kunt in 2017 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2017

Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2017

Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u in 2017 van het UWV een toeslag krijgen op uw uitkering en inkomen. Hoeveel u aan toeslag krijgt van het UWV is afhankelijk van het gezamenl…
Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

De belastingdienst intensiveert ook in 2016 en 2017 de opsporing van fraude en misbruik van toeslagen en uitkeringsfraude of adresfraude. De boetes voor zwaar misbruik en het oneigenlijk gebruik van d…
Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015

Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015

De kinderopvangtoeslag 2015 is ongeveer gelijk aan die uit 2014. Waarop hebt u in 2015 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2015 wijkt door de loonindexatie slechts iets af van de kinderopvangtoeslagtab…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Betekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de huurtoeslag die u krijgt? Met deze vragen krijgen vele huurders te maken, nu de hu…
Zorgpremie 2015 stijgt, zorgtoeslag 2015 omlaag?

Zorgpremie 2015 stijgt, zorgtoeslag 2015 omlaag?

Wat doet de zorgtoeslag 2015, hoe werkt die? De zorgpremie 2015 stijgt fors (114 euro extra), ook voor de kwetsbare groepen, omdat Staatssecretaris van Rijn voor 2,5 miljard aan AWBZ-zorg naar de verz…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

Kinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen gaan. Ouders betalen door de bezuinigingen meer vo…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Vooral de kinderopvangtoeslag is een p…
Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico

Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico

Het verplicht eigen risico in de zorg gaat steeds verder omhoog. In 2009 kregen we een verplicht eigen risico van 150. In 2012 was dit eigen risico 220 en in 2013 350 euro. U mag ook nog een vrijw…
Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen

Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen

De gemeente heeft mogelijk twee interessante toeslagen voor u: de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag. Als u een beperking hebt, studeert en recht hebt op studiefinanciering, d…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-07-2014, laatst gewijzigd op 12-09-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!