Zeemeeuw » Specials » Miljoenennota 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Miljoenennota 2019: veranderingen 2019, 2020 financieel

Miljoenennota 2019: veranderingen 2019, 2020 financieel In de Miljoenennota 2019 en Miljoenennota 2020 kondigt het kabinet Rutte 3 de belangrijkste maatregelen aan voor uw koopkracht, woning, budget en belasting in 2018, 2019 en 2020. De belastingtarieven gaan omlaag, de btw omhoog, energielasten stijgen. Wat gebeurt er met de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget, de zorg en de andere toeslagen? De Miljoenennota 2019 is de eerste Miljoenennota van Rutte 3. Wat brengt het Belastingplan 2018 en 2019 u financieel?

Miljoenennota 2017 en Prinsjesdag 2016 op dinsdag 20 september 2016

Op 20 september 2016 werd de Miljoenennota 2017 gepresenteerd, met de stand van zaken van de staatskas in 2016 maar vooral ook de beleidsvoornemens voor 2017 en 2018. Omdat dit de laatste Miljoenennota van het Kabinet Rutte 2 (Asscher) was en de voorgenomen belastingverlaging al in 2016 heeft plaats gevonden, zijn de veranderingen die worden gepresenteerd goed te overzien. Berekeningen van het Centraal Planbureau geven aan dat het goed gaat met de Nederlandse economie en het begrotingstekort van de Staat terugloopt.

Belastingverlaging 2017

De belastingverlaging uit 2016 heeft een structureel karakter wat betekent dat vooral de werkenden ook in 2017 een fiscaal voordeel hebben ten opzichte van 2015. De belastingtarieven zijn immers verlaagd. Voor de ouderen is er een tegenvaller door de tegenvallende pensioen. De voorgenomen verlaging van de ouderenkorting in 2017 wordt door het kabinet gerepareerd.

Belastingverlaging 2018

Hoewel velen het er over eens zijn dat het Nederlandse belastingstelsel eenvoudiger zou moeten worden, is dat vanaf 2018 vooral de taak van het kabinet Rutte 3. Op 15 maart 2017 werden de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer en zal daarna werd er een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord geformeerd. Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 heet Vertrouwen in de Toekomst. Opmerkelijk voor stel is de afschaffing van de Wet Hillen met ingang van 2019. Daarmee is er een (nieuwe) aflosboete geboren.

Fiscale wijzigingen 2017 en 2018, Miljoenennota 2018, de toeslagen

Opvallende wijzigingen zijn de veranderingen van de bijtelling van een auto van de zaak. De algemene heffingskorting blijft nagenoeg gelijk, de arbeidskorting stijgt ten opzichte van 2016. Het kabinet wil werken fiscaal nog aantrekkelijker maken. Daar past ook bij dat in 2017 de kinderopvangtoeslag behoorlijk wordt verhoogd. Volgens de Miljoenennota 2018 wordt die verhoging ook in 2018 gehandhaafd en zelfs in sommige gevallen verder verhoogd. De kinderbijslag en het kindgebonden budget gaan ook in 2018 iets omhoog.

Belasting op spaargeld in 2018, 2019 en 2020

Er komt een andere vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018. Tot en met 2016 werd er verondersteld dat iedereen 4% rendement maakte op zijn spaargeld en beleggingen. Die 4% wordt bij het sparen niet gehaald en daardoor wordt er te veel spaarbelasting betaald. In 2017 en 2018 zal het rendement meer in lijn worden gebracht met het feitelijk gemaakte rendement. Dat zal voor wie minder vermogen heeft en spaart, een lagere belasting betekenen maar voor wie belegt ongetwijfeld een hogere belastingheffing tot gevolg hebben.

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2019, 2020, het overgangsrecht

In 2019 en 2020 keert de verhoogde schenkingsvrijstelling terug van maximaal 100.000 euro als u uw kind of een ander geld schenkt voor de aanschaf of verbetering van een eigen woning. Voorwaarde is wel dat die persoon jonger is dan 40 jaar. Voor 2015 en 2016 geldt er een overgangsrecht.

Miljoenennota 2019 - 2020

Economisch zit het tij in Nederland mee in 2018 en 2019. De economie vlakt in 2020 een beetje af, maar vertoont voor Nederland nog steeds goede cijfers. De vooruitzichten van het Centraal Planbureau zijn goed te noemen. De werkloosheid daalt in het algemeen, vele vacatures staan open. Daar staat tegenover dat de inflatie wat toeneemt. Onzeker is vooral wat het effect zal zijn van een eventuele aanscherpende handelsoorlog met de Verenigde Staten en de invloed van de aanstaande Brexit. Vallen de effecten van deze zaken fors tegen dan zullen ook de huidige ramingen voor 2020 geen werkelijkheid worden.

Subsidie energiebesparing eigen woning (SEEH) 2019 en 2020

Het is zover, vanaf 1 september 2019 kunt u een hoge subsidie van het Rijk krijgen (tot 15.000 euro), wanneer u uw woning isoleert en energiebesparende maatregelen aanbrengt. Isoleren gaat u per saldo zo minder geldt kosten. De subsidie energiebesparing eigen woning werd al in het Klimaatakkoord 2019 aangekondigd. Er is budget voor vele jaren gereserveerd, voor 2019, 2020, 2021 en daarna.

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Dat de vennootschapsbelasting in 2019 en 2020 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als men vennootschapsplichtig is en winstbelasting moet betalen. De vennootschapsbela…
Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen zijn er volop, ook in 2019 en 2020. Ouderen kunnen in de praktijk allerlei kortingen krijgen. Niet alleen van de fiscus, maar ook van allerlei bedrijven. Ook vijftigplussers komen vo…
Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

U wilt de vermogensrendementsheffing 2018, 2019 of 2020 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2019

Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2019

Het Centraal Planbureau heeft nieuwe vooruitzichten en verwachtingen voor de economie en economische groei 2019 en 2020 bekend gemaakt, nu weet het kabinet wat het moet doen voor de begroting 2020 en…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2018 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 100.800 euro, ruim de 100.000 euro uit 2017. Dit maakt het mogelijk om…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen wordt afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 bereidt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen voor die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan…
Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Tot en met 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt. Dit verandert van…
Groene lening en subsidie energiebesparing is fiscaal slim

Groene lening en subsidie energiebesparing is fiscaal slim

In 2019 en 2020 investeren in energiebesparing voor de eigen woning is niet alleen zuinig maar ook fiscaal slim. U kunt vanaf 2 september 2019 en ook in 2020 tot 15.000 euro subsidie krijgen via de ni…
Online kansspel en online gokken in 2020 pas legaal

Online kansspel en online gokken in 2020 pas legaal

Een online kansspel was in Nederland lange tijd niet legaal, laat staan online gokken. Niet in 2019, maar vanaf 2020, na enkele jaren vertraging, zal dat veranderen zodra de overheid vergunningen geef…
Koopkrachtberekening klopt zelden

Koopkrachtberekening klopt zelden

De koopkracht van alle Nederlanders staat voortdurend in de politieke belangstelling, ook in 2019 en 2020, maar een koopkrachtberekening is zelden correct en de berekende situatie is zelden op u van t…
Heffingskorting voor vroeggepensioneerden

Heffingskorting voor vroeggepensioneerden

De heffingskorting voor vroeggepensioneerden wordt in 2016 en 2017 afgeschaft, het jaar dat er wel 5 miljard euro beschikbaar is om mensen met een baan een belastingverlaging te geven. Bovendien is 20…
Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2019 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd tot maximaal 49 procent voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangif…
Basisverzekering 2020 uitgebreid

Basisverzekering 2020 uitgebreid

De basisverzekering 2020 wordt per 1 januari 2020 uitgebreid. Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering die ook in 2019 in het pakket zaten, wel is er bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe behandel…
Basisverzekering 2019: eigen bijdrage medicijnen tot  250

Basisverzekering 2019: eigen bijdrage medicijnen tot 250

De eigen bijdrage medicijnen en geneesmiddelen wordt maximaal 250 euro in 2019, een meevaller. De basisverzekering 2019 verandert namelijk op een aantal punten ten opzichte van 2018. De gecombineerde…
Zorgtoeslag 2018 omhoog

Zorgtoeslag 2018 omhoog

De zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen? Vraag de zorgtoeslag 2018 op tijd aan. In 2018 zorgen een hoge…
Prognose hypotheekrente 2018 en 2019 (verwachting)

Prognose hypotheekrente 2018 en 2019 (verwachting)

Wat is de prognose en verwachting voor de hypotheekrente 2018 en 2019 na de daling van de hypotheekrente 2017? Hoe kunt u het beste reageren op de verwachte wijziging van de rente 2019. Als we conform…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-06-2016, laatst gewijzigd op 20-08-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!