Zeemeeuw » Specials » Miljoenennota 2014
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Miljoenennota 2014: veranderingen 2014 en 2015 financieel

Miljoenennota 2014: veranderingen 2014 en 2015 financieel Met de Miljoenennota 2014 en 2015 en Belastingplan 2014 en 2015 van Prinsjesdag 2014 verandert er financieel veel voor u in 2014 en 2015. Het zijn financiële veranderingen, lastenverzwaringen en wijzigingen in de belasting, inkomstenbelasting, kinderbijslag, kindgebonden budget, zorg, toeslagen, bijtelling auto 2014 en 2015. Vele bezuinigingen en voor sommige huishoudens een forse achteruitgang in koopkracht. In 2015 vervallen vele kindregelingen, maar ook al in 2014 gaat uw kinderbijslag achteruit. Hier de hoofdpunten uit de Miljoenennota 2014 inclusief begrotingsakkoord 11 oktober 2013 (herfstakkoord). Ook de verkeersboetes 2014 gaan omhoog.

Miljoenennota 2014, zes miljard extra bezuinigen en extra lasten ten opzichte van Regeerakkoord, de participatiemaatschappij

De Miljoenennota 2014 geeft ondermeer aan wat er financieel voor u en mij verandert in 2014 en 2015. In het Regeerakkoord van Rutte - Asscher stonden al vele bezuinigingen, maar daar komt in 2014 nog eens zes miljard aan extra maatregelen en bezuinigingen bij. Het is ondoenlijk om hier alle maatregelen te noemen voor 2014 en 2015, bovendien moet maar worden afgewacht waarmee de Eerste Kamer akkoord zal gaan. Maar duidelijk is wel dat vele gezinnen erop achteruit gaan. Gezinnen met kinderen, gezinnen met een uitkering, en de hogere inkomens. Onderstaand vindt u een aantal veranderingen voor uw gezin terug die ongetwijfeld in de Miljoenennota 2014 zullen staan. De participatiemaatschappij is een nieuw kernwoord uit de troonrede: het betekent voor u dat u meer zelf zult moeten doen en meer zelf zult moeten betalen. Vooral in de zorg en de jeugdzorg die van het Rijk naar de gemeenten gaat.

Miljoenennota 2014: fiscale wijzigingen 2014 en 2015 Belastingplan, de veranderingen van de fiscus, de lastenverzwaringen

Er wordt zodanig aan de inkomstenbelasting gesleuteld dat vooral hogere inkomens meer belasting gaan betalen en minder algemene heffingskorting krijgen (nivellering). Voor iedereen geldt dat de belastingschijven worden bevroren, wat bij een stijging in inkomen ten opzichte van 2013 betekent dat u netto minder geld overhoudt:

Eigenaren van een huis met een hoger inkomen kunnen hun hypotheekrente in 2014 niet meer tegen 52% aftrekken maar tegen 51,5%. In 2015 tegen 51%. Voorts gaat de bijtelling voor uw auto van de zaak omhoog.

Hogere ziektekosten en specifieke zorgkosten 2014 en 2015

De aftrek van specifieke zorgkosten wordt in 2014 afgeschaft, het basispakket wordt kleiner. Wat niet doorgaat zijn de inkomensafhankelijke zorgpremie en het inkomensafhankelijke eigen risico dat wettelijk voor de basisverzekering verplicht is. Veel zorg wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.

Toeslagen, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget 2014 en 2015

Alle fiscale toeslagen worden zo hervormd dat alleen de lagere inkomens er gebruik van kunnen maken. Het gaat ook huishoudtoeslag heten. En die inkomensgrens komt rond de 19.000 euro in 2015 te liggen. De afbouw vindt geleidelijk maar gestaag plaats. Het kindgebonden budget 2014 en kindgebonden budget 2015 gaan wel omhoog, maar dan toch weer alleen voor de lage inkomens. De kinderbijslag 2014 en kinderbijslag 2015 gaan toch niet omlaag: kinderbijslag 2014 omlaag? In 2015 verdwijnen de meeste kindregelingen of worden ze samengevoegd. Wederom profiteren relatief vooral de lagere inkomens: ze blijven niet volledig buiten schot, maar worden gegeven hun inkomen minder aangeslagen door bezuinigingen. Bij de huren zal voor iedereen de regel zijn dat meer huur uit de eigen portemonnee zal moeten worden betaald:

Begrotingsakkoord 11 oktober 2013 en akkoord Eerste Kamer

De belangrijkste wijzigingen uit het begrotingsakkoord van het kabinet met D'66, ChristenUnie en SGP van 11 oktober 2013 zijn:
  • Eerdere ingreep in de Nabestaandenwet gaat niet door.
  • Schoolboeken blijven gratis.
  • Vergroening: aanscherpen van milieu-eisen aanschafbelasting auto's, belasting leidingwater bedrijven gaat omhoog, geen verlaging van de motorrijtuigenbelasting.
  • Geen verlaging van de kinderbijslag.
  • WW: na een half jaar is werk aanvaarden verplicht.
  • Versoepeling van het ontslagrecht.
  • 600 miljoen extra naar onderwijs.

De marginale druk gaat nu niet naar 60%, maar gaat nog steeds omhoog naar 55%. Dit alles is inmiddels ook door de Eerste Kamer aanvaard (december 2013).

Miljoenennota 2015, Belastingplan 2015, belasting 2015

Het belastingtarief in de eerste schijf gaat per saldo omhoog, niet omlaag zoals wel wordt beweerde. De verlaging is kleiner dan de verhoging die in de meerjarencijfers zit. De arbeidskorting wordt iets verhoogd. De koopkracht gaat voor velen iets omhoog, maar niet voor iedereen. Ouderen gaan er in veel gevallen op achteruit:

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven in 2019 en voor wie AOW heeft drie belastingschijven. De veranderingen in de belastingtarieven inkomstenbelasting 2019 merkt u door de belastingwijziging direct op uw loonstrook…
Huurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldata

Huurtoeslag 2016 & 2017 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2016 en 2017, de bedragen? Tot 1 september 2015 kunt u nog huurtoeslag over 2014 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van…
Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 2017

Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 2017

Vanaf 1 januari 2017 en 1 juli 2017 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2016. Wat verdien je dan? Er is in 2017 een verhoging ten opzichte van…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafha…
Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, gevolgen 65+, heffingskortingen en belastingschijven 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdelijk, de heffing…
Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

De hoogte van het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering wordt in 2018 en 2019 gelijk aan 385 euro, terwijl de zorgpremie voor de basisverzekering zorg waarschijnlijk stijgt. Gelukkig hoeft u…
Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2016 en 2017

Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2016 en 2017

Een werkgever mag een werknemer een onbelaste vergoeding geven voor zijn reizen naar het werk toe. Of dit nu een reis naar het werk per openbaar vervoer of met de eigen auto is, het mag in 2016 en 201…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015, 2016 en 2017 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit gaat ten opzichte van 2014. Van de elf reg…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

De fiscale aftrek specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt volgens het regeerakkoord, maar dat is met het herfstakkoord van 11 oktober 2013 grotendeels achterhaald. Zorgkosten zijn ook in 2014 fiscaal aft…
Boetes, bekeuringen auto - snelheidsovertreding 2014 en 2015

Boetes, bekeuringen auto - snelheidsovertreding 2014 en 2015

Boetes 2014 en 2015, verkeersboetes en bekeuringen voor de auto kosten u veel geld en in 2014 worden de verkeersboetes gemiddeld nog 2,8% duurder, in 2015 0,8%. Vanaf januari 2014 kunt u online bezwaa…
Kinderbijslag 2014 omlaag?

Kinderbijslag 2014 omlaag?

De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden budget 2015 gaat omhoog. Nu de formatie Rutte Samson is afgerond, is ook het reg…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag mijn kijk op

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Hoofdpunten Miljoenennota 2009: koopkracht en ziektekosten

Hoofdpunten Miljoenennota 2009: koopkracht en ziektekosten

De koopkracht in 2009 en de ziektekosten zijn belangrijke onderwerpen in de Miljoenennota 2009. Wat gaan de premies doen en wat kunnen we in 2009 nog aan buitengewone lasten aftrekken? Het wordt bijna…
Bijtelling auto 2013-2014

Bijtelling auto 2013-2014

Een auto van de zaak in 2013 en 2014, een leaseauto, betekenen nieuwe regels voor uw fiscale bijtelling bij uw inkomen. Die bijtelling door de belastingdienst is veranderd per juli 2012, in 2013 en in…
Zorgtoeslag 2014 omlaag

Zorgtoeslag 2014 omlaag

De zorgtoeslag 2014 (18 jaar of ouder) gaat fors omlaag. Uw zorgpremie 2014 is immers ook lager dan in 2013. Zie hier de hoogte van de zorgtoeslag 2014 en de voorwaarden. Het regeerakkoord is op een p…
Kinderopvangtoeslag 2014: kinderopvangtoeslagtabel 2014

Kinderopvangtoeslag 2014: kinderopvangtoeslagtabel 2014

Op de kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 werd flink bezuinigd, waardoor de kinderopvangtoeslag per aanvraag omlaag ging. In 2014 is dat anders, in 2014 is namelijk 100 miljoen euro extra beschikbaar gek…
Basisverzekering 2014

Basisverzekering 2014

De basisverzekering 2014 is bekend. Wat zijn de veranderingen in 2014? Dit basispakket van uw zorgverzekering 2014 wordt niet kleiner ten opzichte van 2013. Er gaan geen behandelingen uit de basisverz…
Hoogte heffingskortingen 2014

Hoogte heffingskortingen 2014

Tien heffingskortingen zijn er nog in 2014, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afrek…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van een kind voorziet of kinderalimentatie betaalt, als belasting teruggave aardig oplopen. Ho…
Voordelen van burgers verdwijnen sluipenderwijs

Voordelen van burgers verdwijnen sluipenderwijs

Versoberingen en bezuinigingen worden door de politiek sluipenderwijs ingevoerd. Denk aan de lagere hypotheekrenteaftrek, de lijfrente, de latere AOW-leeftijd. Door de geleidelijkheid doet het minder…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-09-2013, laatst gewijzigd op 01-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!