Zeemeeuw » Specials » Kindgebonden budget 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Kindgebonden budget 2019 en de kinderbijslag 2019

Kindgebonden budget 2019 en de kinderbijslag 2019 Hoeveel kindgebonden budget 2019 en kinderbijslag 2019 krijgt u nog? Waarschijnlijk is het meer dan in 2018. Hetzelfde geldt voor de kinderopvangtoeslag 2019. Huishoudens met meerdere kinderen en vooral jonge kinderen gaan erop vooruit in 2018 en 2019. Maak van de toeslagen in 2018 en 2019 gebruik als u erop recht hebt. Een kind opvoeden en laten studeren is immers vaak duur.

Het kindgebonden budget 2018

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke toeslag die u kunt krijgen voor uw kinderen als u ook kinderbijslag ontvangt. De kinderbijslag wordt in 2018 verhoogd en het kindgebonden budget eveneens. Het kabinet Rutte 3 heeft extra geld voor een gezin vrijgemaakt. Op het moment dat uw kind 12 of 16 jaar oud wordt, krijgt u meer kindgebonden budget. Zie het als een extra bedrag in de tegemoetkoming voor de te maken schoolkosten:

Hoogte kindgebonden budget 2018, maximale bedragen per jaar

Leeftijd kindMaximale verhoging per jaar
12 t/m 15 jaar 236
16 en 17 jaar 421

Kinderbijslag 2017, 2018 en 2019

Ook de kinderbijslag gaat per kind omhoog:

Kinderopvangtoeslag 2018 en 2019

De kinderopvangtoeslag is een relatief nieuwe regeling waarbij u een tegemoetkoming krijgt voor de kinderopvang van uw jonge kinderen. Van de kinderopvang wordt in ons land ruimschoots gebruik gemaakt, waardoor na de invoering van de kinderopvangtoeslag het de uitgaven sterk toenamen en zonder maatregelen verder zullen stijgen. Toch trekt het kabinet Rutte 3 hiervoor extra geld uit om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen aan het werk gaan.

Kinderbijslag en kindgebonden budget aanvragen

In de meeste gevallen hoeft u voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget geen aanvraag in te dienen. Zodra uw kinderen bij de gemeente bekend zijn, wordt u door de Sociale Verzekeringsbank SVB hiervoor benaderd. Hoeveel kinderbijslag u krijgt, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet AKW. Het bedrag aan kinderbijslag, hangt af van de leeftijd van uw kind, waarbij u meer kinderbijslag ontvangt als uw kind 6 jaar wordt of als uw kind 12 jaar wordt. Dit is zeker de moeite waard. U heeft zo altijd een paar honderd euro per kind beschikbaar.

Zeemeeuw ©
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Wijzigingen kinderbijslag 2018 en 2019

Wijzigingen kinderbijslag 2018 en 2019

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018 en 2019 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 januari 20…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er…
Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2018 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2018 recht, bijvoorbeeld recht op…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019

Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019

Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn allesbehalve goedkoop, moeten eten, gaan naar school, naar een sportclub, pianoles…
Kind helpen bij aankoop eigen woning

Kind helpen bij aankoop eigen woning

Hoe kunt u in 2019 uw kind fiscaal slim helpen bij de aankoop van een woning, welke voordelen of nadelen zitten daaraan vast? U kunt een woning kopen en die aan uw kinderen verhuren, maar hoe kunnen d…
Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Tot en met 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt. Dit verandert van…
Alle toeslagen 2019

Alle toeslagen 2019

Op welke toeslagen hebt u recht in 2019? U kunt in 2019 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra beschikbaar. Waarop hebt u in 2016 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2016 is ook…
Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017

Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2017 gaat omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Zowel voor de buitenschoolse opvang…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 21-09-2011, laatst gewijzigd op 19-06-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!