Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2018
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Loonstrookje 2018, bruto loon en netto na inkomstenbelasting

Loonstrookje 2018, bruto loon en netto na inkomstenbelasting Met de tarieven inkomstenbelasting en vooral de heffingskortingen bepaalt de Belastingdienst wat er in 2018 netto op uw loonstrookje komt te staan. Fiscale regelingen veranderen elk jaar en uw gezinssituatie of baan kunnen veranderen. Misschien verandert u van baan, ontvangt u een ander salaris en hebt u recht op andere fiscale voordelen en heffingskortingen. Wat zijn hiervan de effecten op uw loonstrookje?

Loonstrookje 2018 bruto en na inhouding loonbelasting

Op uw loonstrookje 2018 vindt u uw bruto loon de belastingen en premies. In het traject van bruto loon naar netto loon spelen de heffingskortingen een belangrijke rol, de loonheffingskortingen. Bekijk altijd of uw heffingskortingen goed zijn berekend en uw netto loon dan ook juist is berekend.

Netto inkomen 2018 na inhouding inkomstenbelasting

Uw netto inkomen is een ander verhaal, daarbij wordt er niet alleen gekeken naar uw loon maar ook naar andere inkomsten zoals uw salaris bij een andere werkgever, uw bijverdiensten, uw vermogen en de heffingskortingen voor de inkomstenbelasting. Waar uw netto loon per maand een momentopname is geeft uw uw netto jaarinkomen aan of u aan het einde van het jaar per saldo te veel of te weinig belasting hebt betaald. Voor de meesten van ons wordt dat voor het inkomen 2018 duidelijk bij de belastingaangifte 2019. Hoe ziet uw netto loon er uit en wat zijn uw belastingvoordelen in 2018? Bekijk daarvoor de belangrijkste heffingskortingen uit 2018 en de fiscale voordelen die er te behalen zijn. Vergeet daarbij niet om de fiscale aftrekposten goed mee te nemen.

Heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

Een gezin met jonge kinderen heeft het niet eenvoudig in 2018. Daarom zijn er voor gezin en kind vier speciale fiscale kindregelingen. De combinatiekorting wordt nog wel eens vergeten maar die is juist bedoeld voor jonge gezinnen waarin de ouders werken. Gebruik die regeling als u ervoor in aanmerking komt en bekijk om welke bedragen het kan gaan. Vaak is er meer fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting te behalen dan een ieder weet en blijft er onnodig veel geld bij de fiscus liggen.

Zeemeeuw ©
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2016-2017

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2016-2017

De Bos-belasting is het belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet in 2015-2017 de houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent i…
Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft. Maar niet alles is aftrekba…
Algemene heffingskorting 2018

Algemene heffingskorting 2018

De algemene heffingskorting 2018 is geen vast bedrag meer, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De afbouw van de algemene heffingskorting ontmoedigt harder werken, het stre…
Arbeidskorting 2018: welke bedragen

Arbeidskorting 2018: welke bedragen

De arbeidskorting 2018 stimuleert u fiscaal om te gaan werken. Tot ongeveer een modaal arbeidsinkomen zorgt de arbeidskorting ervoor dat u netto meer van uw loon overhoudt. Wie werkt heeft volgens de…
Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Iedereen die meer dan 45 euro belasting verschuldigd is of 15 euro terugkrijgt van de Belastingdienst moet in beginsel in 2018 belastingaangifte inkomstenbelasting doen over het in 2017 ontvangen loon…
Belastingherziening 2017: hoge belasting in box 3 mogelijk

Belastingherziening 2017: hoge belasting in box 3 mogelijk

De belastingherziening voor het spaargeld en vermogen in box 3 kan een forse belastingverhoging betekenen. Wie denkt dat Nederland een mild belastingklimaat heeft, vergist zich. Sommige Nederlanders b…
Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Ook in 2017 en 2018 kunt u een belastingvoordeel hebben en zo geld terug krijgen van de Belastingdienst. Of u recht hebt op een belastingteruggave inkomstenbelasting hangt vooral van de samenstelling…
Bijtelling auto 2018

Bijtelling auto 2018

Hoe hoog is de fiscale bijtelling 2018 voor uw nieuwe auto van de zaak? De soort auto die u rijdt, de leeftijd van de auto en vooral de CO2-uitstoot van uw wagen bepalen de bijtelling 2018, maar ook w…
Eigenwoningforfait 2018

Eigenwoningforfait 2018

Het eigenwoningforfait 2018 stijgt omdat de huizenprijzen zijn gestegen. Wie een eigen woning bezit, betaalt met het eigenwoningforfait een extra belasting. Dat dit huurwaardeforfait kan oplopen tot 2…
Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

De hoogte van het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering wordt in 2018 en 2019 gelijk aan 385 euro, terwijl de zorgpremie voor de basisverzekering zorg waarschijnlijk stijgt. Gelukkig hoeft u…
Hoogte heffingskortingen 2018

Hoogte heffingskortingen 2018

De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoudt. Deze heffingskortingen kunnen ervoor zorgen dat u onder de streep van uw loon…
Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2018 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn in 2017 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en ver…
Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Voor uw eigen woning betaalt u in 2013 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw huis en daarover betaalt u niet alleen de be…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015, 2016 en 2017 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit gaat ten opzichte van 2014. Van de elf reg…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar want dat scheelt u tot circa 2800 euro aan extra inkomen in 2018. Misschien hebt u…
Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 201…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven in 2019 en voor wie AOW heeft drie belastingschijven. De veranderingen in de belastingtarieven inkomstenbelasting 2019 merkt u door de belastingwijziging direct op uw loonstrook…
Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2018 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De belastingdienst kan op grond van uw belastingaangifte 2017 u een voorlop…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 23-01-2017, laatst gewijzigd op 15-10-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!