Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2015
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Inkomstenbelasting 2015: loonstrookje 2015

Inkomstenbelasting 2015: loonstrookje 2015 Hoeveel inkomstenbelasting 2015 gaat u betalen, hoe kunt u dit berekenen, waar hebt u recht op en hoe ziet uw loonstrookje 2015 eruit? De tijdelijke belastingverlaging uit 2014 die uw loonstrookje flatteerde, vervalt in 2015. Heffingskortingen veranderen en sommige heffingskortingen vervallen in 2015. Fiscale aftrekposten voor de inkomstenbelasting veranderen, waaronder de hypotheekrenteaftrek, en de zorgpremie gaat omhoog. De bijtelling voor een auto van de zaak 2015 is weer anders geworden.

Tarief inkomstenbelasting 2015 (eerste schijf) stijgt

Op het laatste moment werd in 2013 besloten om de koopkracht in 2014 te verbeteren door het belastingtarief in de eerste schijf eenmalig met 0,75% punt te verlagen. In 2015 vervalt deze verlaging weer, waardoor het belastingtarief toch omhoog gaat: inkomstenbelasting 2015, belastingtarieven en schijven.

Minder recht op heffingskortingen in 2015

Een aantal heffingskortingen vervalt in 2015 en wordt meegenomen bij het kindgebonden budget. Van een belastingkorting wordt een belastinguitgave gemaakt. Dat kan voor sommige groepen huishoudens een lastenverzwaring betekenen: hoogte heffingskortingen 2015. Daar komt nog bij dat de verschillende toeslagen die we kennen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget) per huishouden zullen worden bepaald. Hoe dat uitpakt per huishouden, valt nog te bezien.

Hypotheekrenteaftrek 2015 verder beperkt

Wie in 2015 een hypotheek afsluit heeft mogelijk te maken met twee beperkingen voor de hypotheekrenteaftrek:
  • U moet maandelijks aflossen volgens minimaal een annuïteit (lineair mag ook). Dit geldt voor alle nieuwe hypotheken.
  • Als u een hoger inkomen hebt en 52% belasting betaalt, zult u merken dat de hypotheekrenteaftrek slechts tegen 51% is in 2015.

In 2016 wordt dit tegen 50,5%. Elk jaar weer minder aftrek. De stijging van het huurwaardeforfait versterkt dit nadeel nog eens verder: hypotheekrenteaftrek 2015 omlaag. Voordeel kunt u nog behalen door een hypotheek over te sluiten of gedeeltelijk af te lossen: oversluiten of aflossen, veel gestelde vragen.

Loonstrookje 2015 en huurwaardeforfait 2015

Hoe uw loonstrookje er in 2015 is sterk individueel bepaald. Wat positief zal uitwerken is de hogere algemene heffingskorting en hogere arbeidskorting tot een inkomen van rond de 20.000 euro. Is uw jaarinkomen hoger, dan nemen deze heffingskortingen gestaag af. Negatief voor uw loonstrookje is de verhoging van het belastingtarief in de eerste belastingschijf. Voor uw koopkracht weegt, naast het effect van een aantal bezuinigingen in de uitgaven van de overheid, nog mee dat de zorgpremie 2015 omhoog zal gaan. Een hoger huurwaardeforfait 2015 helpt natuurlijk ook niet.

Bijtelling auto van de zaak en leaseauto 2015

Voor de bijtelling in 2015 maakt het uit wanneer de auto voor het eerst op naam is gesteld. Misschien kunt u nog van het lage tarief gebruik maken via de overgangsregeling: bijtelling auto 2015.

Nieuw belastingstelsel kabinet Rutte, de gevolgen voor 2016, 2017 en 2018

Er is een vernieuwd belastingstelsel aanstaande. Dit zal tot een belastingverlaging inkomstenbelasting leiden maar ook tot aanpassing van de toeslagen: fiscale toeslagen 2016 en nieuw belastingstelsel Wiebes. Niet uitgesloten kan worden dat in 2016 alleen de belastingverlaging doorgaat en voorlopig niets aan het belastingstelsel zelf verandert:

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 is het jaar 2020 een tussenjaar op weg naar de tweetaks voor de inkomstenbelasting en loonbelasting in 2021. In 2021 moet ons belas…
Belastingvrij verdienen 2018 en 2019

Belastingvrij verdienen 2018 en 2019

Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2017, 2018 en 2019 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en het belastingvrije inkomen stijgt. Wat zijn de gevolgen voor de belasting en de to…
De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2019

De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2019

De Belastingdienst is overal en de kansspelbelasting ook. Wint u bij een spel als Miljoenenjacht een enorm bedrag of een kleiner bedrag met de EK-poule dan moet u bijna een derde aan de Belastingdiens…
Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2019 en 1 juli 2019, wat verandert er in 2019? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij in 2017, 2018 of 2019, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of e…
Levenslooptegoed 2019 laten uitbetalen

Levenslooptegoed 2019 laten uitbetalen

U kunt in 2019 uw levenslooptegoed laten uitbetalen. In 2013 en 2015 kon u zelfs uw hele levenslooptegoed laten uitbetalen met een grote belastingkorting. U mag bij een tegoed van minimaal 3000 euro d…
Alle aftrekbare kosten eigen woning 2018 en 2019

Alle aftrekbare kosten eigen woning 2018 en 2019

Wat zijn in 2018 en 2019 de aftrekposten voor de eigen woning, box 1? Wat kost een eigen woning in 2018 en 2019 u, wat zijn kosten koper en wat zijn de fiscaal aftrekbare kosten? Welke aankoopkosten v…
Bouwkavel kopen: wat betekent dat fiscaal?

Bouwkavel kopen: wat betekent dat fiscaal?

Wat zijn de fiscale gevolgen van het kopen van een bouwkavel in 2017, 2018 of 2019? Kunt u de hypotheekrente aftrekken, betaalt u hierover inkomstenbelasting? Moet u over een bouwkavel onroerend goed…
Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019

Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019

Bereken uw pensioentekort en de jaarruimte 2017, 2018 en 2019 en het fiscale voordeel dat voor uw lijfrenteaftrek. Uw lijfrenteaftrek 2015 is gebaseerd op uw ruimte 2014. De reserveringsruimte is in 2…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

De fiscale aftrekposten 2018 en aftrekposten 2019 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2018 en belastingaangifte 2019 inkomstenbelasting. Uw belastingaangifte 2019 doet u uiterlij…
Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019

Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019

De halfwezenuitkering verviel al per 1 juli 2013 voor nieuwe gevallen. De uitkering verdween voor de bestaande gevallen per 1 oktober 2013. Hoe kunt u de nabestaandenuitkering en wezengeld 2017, 2018…
Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel

Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel

De fiscus en belasting betalen. Niemand van ons betaalt graag meer belasting dan nodig is. Gelukkig maakt de fiscus en Belastingdienst ook fouten bij de belastingaanslag in uw voordeel en onder voorwa…
Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2019 (belastingnadeel), m…
Dwangbevel Belastingdienst

Dwangbevel Belastingdienst

Voorkom een dwangbevel van de Belastingdienst. Wie zijn belastingen niet op tijd kan betalen, krijgt van de Belastingdienst een aanmaning en vervolgens een dwangbevel. Dit kost u veel extra geld en he…
Leasecontract afkopen

Leasecontract afkopen

Is een leasecontract in 2019 of 2020 afkopen verstandig? Afkopen kan een voordelige keuze, als de bijtelling en belasting voor uw auto in 2020 omhoog gaat. Een nieuw contract, het oude leasecontract a…
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2018 en 2019

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2018 en 2019

In 2017, 2018 en 2019 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen tussen binnenlands belastingplichtig of niet, de keuzeregeling vervalt. U voldoet voor de aangifte inkomstenbelasting aan de…
Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling

Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het…
De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

Ruim in 2019 niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Onde…
Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2018 en 2019 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2018 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begon al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2018. Wie 1 mei 2019 voor zijn aangifte inkomstenbelasting als deadline niet haalt, kan bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aa…
Wie moet belastingaangifte doen

Wie moet belastingaangifte doen

Wie geen uitstel van de Belastingdienst heeft gekregen, moet de belastingaangifte inkomstenbelasting 2018 (inkomen 2017) doen voor 1 mei 2018 en de belastingaangifte 2019 (over 2018) voor 1 mei 2019.…
Tijdelijk twee woningen 2018 en 2019

Tijdelijk twee woningen 2018 en 2019

U kunt tijdelijk twee woningen in 2018 of 2019 in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de eigenaar dan vermogen in box 1 of box 3 van de inkomstenbelasting? Wat zijn de…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

Digitaal belastingaangifte doen in 2018 over 2017 of in 2019 over 2018 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft een prettige service voor de belastingbetalers. Dit is de door de Belastingdien…
De fiscaal aftrekbare verhuiskosten

De fiscaal aftrekbare verhuiskosten

Wie gaat verhuizen krijgt met nieuwe kosten huis te maken, de overdrachtsbelasting maar ook met kosten die fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt die aankoopkosten en verhuiskosten misschien wel aftrekken va…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenen

Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenen

Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek tegen. Met deze post kunt u de fiscale aftrekposten maximaal benutten om mind…
Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 of 2019 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u gemiddeld 1,2% belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen afrekenen met de Belastingdien…
Minder belasting bij middeling van inkomen

Minder belasting bij middeling van inkomen

Middeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra inkomen in 2017, 2018 of 2019? Betaal minder inkomstenbelasting aan de Belasting…
Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Door in 2019 uw belastingaangifte 2018 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2018. Let op de aftrekposten 2018. Belasting op uw spaargeld 2018 en vermogen, maar ook d…
Bijtelling auto 2018

Bijtelling auto 2018

Hoe hoog is de fiscale bijtelling 2018 voor uw nieuwe auto van de zaak? De soort auto die u rijdt, de leeftijd van de auto en vooral de CO2-uitstoot van uw wagen bepalen de bijtelling 2018, maar ook w…
Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

De regels voor de fiscale aftrek van studiekosten 2012 zijn vrijwel gelijk aan die voor de aftrek studiekosten 2011. Er gelden voor de inkomstenbelasting vergelijkbare voorwaarden waarvan de belangrij…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2018 of 2019 belastingaangifte moet doen kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een ondernemer moet elektronis…
VAR verdwijnt: nieuwe opdrachtgeversverklaring 2019 of 2020

VAR verdwijnt: nieuwe opdrachtgeversverklaring 2019 of 2020

De VAR verklaring verdwijnt in zijn huidige vorm. Ook de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is geen succes gebleken. Daarom staat in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 dat er ee…
Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2019?

Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2019?

Een vlaktaks is hetzelfde belastingtarief voor iedereen en geen belastingschijven met verschillende tarieven meer. Sommige politieke partijen willen dit combineren met een solidariteitsheffing voor to…
Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Welke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Let op de tijdslijn van de belastingaangifte en begin op tijd met uw gegevens te verzamele…
In 2018 en 2019 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2018 en 2019 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2017, 2018 en 2019 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een…
Belasting eindejaarstips 2018 en 2019

Belasting eindejaarstips 2018 en 2019

Eindejaarstips 2018 en 2019 voor de particulier. Fiscale tips om belasting te betalen en vermogensbelasting zo veel mogelijk te voorkomen. Het loont de moeite om met de eindejaarstips en belastingtips…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2015

Ook in 2015 kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor een gezin met kinderen een fors bedrag aan heffingskorting betekenen. De iack 2015 wordt niet afgeschaft. Hebt u recht op de inkomensafha…
Extra loon en middeling van inkomen

Extra loon en middeling van inkomen

Middeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2017, 2018 en 2019 de manier om minder belasting te betalen en snel een fors fiscaal belastingvoordeel te halen. Als u bijvoorbeeld later…
Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2018 en 2019?

Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2018 en 2019?

Waarop hebt u recht in 2017, 2018 en 2019 bij de Belastingdienst? Een goede vraag voor de Belastingdienst, immers als u niet van uw rechten gebruik maakt, betaalt u teveel aan belasting en profiteert…
Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2018 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2019 over uw inkomen en vermogen 2018. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Geld lenen betekent ook minder belasting betalen doordat schulden aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Bij de fiscaal aftrekbare rente denkt bijna iedereen alleen aan de hypotheekrenteaftrek. Maa…
Hoogte heffingskortingen 2015

Hoogte heffingskortingen 2015

Het bedrag aan heffingskortingen 2015 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u terug krijgt en uw netto inkomen in 2015. Maandelijks wordt bij uw loon of uitk…
Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)

Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)

Uw arbeidsverleden is van groot belang voor de berekening van uw recht op de maximale duur van een WW-uitkering na ontslag, de WW duur. Hoe kunt u uw arbeidsverleden 2018, 2019 of 2020 berekenen? Er i…
Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2019 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd tot maximaal 49 procent voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangif…
Eigenwoningforfait 2018

Eigenwoningforfait 2018

Het eigenwoningforfait 2018 stijgt in euro's, omdat de huizenprijzen zijn gestegen, maar daalt als percentage ten opzichte van 2017. Wie een eigen woning bezit, betaalt met het eigenwoningforfait een…
Huurwaardeforfait 2020

Huurwaardeforfait 2020

Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het huurwaardeforfait, hoe lager uw hypotheekrenteaftrek en fiscaal voordeel zijn. Al…
De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog

Belasting betalen in Nederland in 2014, 2015 en 2016? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren. Maar wist u bijvoorbeeld dat we een stu…
Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Wat doet de zorgtoeslag 2020, hoe werkt die? De zorgpremie 2020 stijgt naar verwachting in 2020, ook voor de kwetsbare groepen. De stijgende zorgtoeslag zorgt voor (enige) compensatie voor de minima.…
Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Niet twee keer belasting betalen voor hetzelfde in 2018 en 2019, niet twee keer een heffing maar soms is het door een samenloop van regelingen zo dat meerdere rechtsregels tegelijkertijd op u van toep…
Vitaliteitsregeling 2013 - spaarloon levensloopregeling 2017

Vitaliteitsregeling 2013 - spaarloon levensloopregeling 2017

De spaarloonregeling is in 2012 vervallen, maar de 80-% regeling wordt in 2015 weer geactiveerd voor wie nog niet van de 80% regeling gebruik heeft gemaakt (Miljoenennota 2015). U kunt sindsdien uw sp…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019

Ondernemersaftrek 2018 en 2019

Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten vallen onder de ondernemersaftrek en in welke mate wordt u als ondernemer zo door…
Rente persoonlijke lening woning fiscaal aftrekbaar

Rente persoonlijke lening woning fiscaal aftrekbaar

Is uw lening fiscaal aftrekbaar? Dat hang er vanaf. De rente op een lening voor uw woning is fiscaal gezien in 2018 en 2019 niet altijd een hypotheekrente, maar wanneer wel volgens de regels van de Be…
Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2018 en 2019 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst. Geld terug van de fiscus is niet alleen f…
Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, gevolgen 65+, heffingskortingen en belastingschijven loonbelasting 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdeli…
Aanslag onroerend goed (WOZ 2018 en OZB): maak bezwaar

Aanslag onroerend goed (WOZ 2018 en OZB): maak bezwaar

Kansrijk een WOZ-bezwaar in 2018 of 2019 indienen? Bespaar zo geld. De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht en deze te hoge waarde werkt dan in vele belastingen door. Hebt u ook de nieuwe aansl…
Kantonrechtersformule 2019 en 2020 bij ontslag

Kantonrechtersformule 2019 en 2020 bij ontslag

Hoe groot is in 2019 en 2020 uw ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule 2015? Het ontslagrecht, de nieuwe regels van ontslag en de transitievergoeding veranderen het bedrag waar…
Vooruitbetaalde hypotheekrente 2019 fiscaal aftrekbaar

Vooruitbetaalde hypotheekrente 2019 fiscaal aftrekbaar

Het principe van de vooruitbetaalde hypotheekrente houdt in, dat u dit jaar al een deel van de hypotheekrente van volgend jaar betaalt. In 2018 betaalt u dan al voor 2019. Hebt u in 2016 vooruitbetaal…
Algemene heffingskorting 2015

Algemene heffingskorting 2015

De algemene heffingskorting 2015 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, maar als u in 2015 meer verdient dan ongeveer 20.000 euro krijgt…
Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018

Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018

De werkbonus is een inkomensafhankelijke heffingskorting van maximaal 1119 euro met als doel dat u langer doorwerkt. De werkbonus is ontstaan om werken aantrekkelijker te maken dan een uitkering. Deze…
Hoe krijg je als particulier belasting terug in 2019?

Hoe krijg je als particulier belasting terug in 2019?

Je krijgt als particulier in 2019 alleen maar belasting van de Belastingdienst terug als je erom vraagt en er recht op hebt. Als je op een teruggave van belastinggeld recht hebt, maar geen geld terug…
DigiD voor Nederlanders wonend in het buitenland

DigiD voor Nederlanders wonend in het buitenland

In 2019 een DigiD buitenland aanvragen is mogelijk via de balie-uitgifte of als u AOW ontvangt via de SVB. Hoe werkt dat en waar moet u zijn? Als u een burgerservicenummer BSN of een RNI nummer uit he…
Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2019

Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2019

U hebt in 2018 en 2019 als belastingplichtige een wettelijke actieve informatieplicht naar de Belastingdienst toe. Als u weet of had kunnen weten dat uw belastingaangifte niet juist is, hebt u de plic…
Arbeidskorting 2015

Arbeidskorting 2015

De arbeidskorting 2015 zal voor velen van ons tot een paar honderd euro hoger zijn dan in 2014. Hebt u er ook recht op? U kunt uw arbeidskorting zelf berekenen. De overheid wil het werken voor uw inko…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan in 2018 en 2019 bezwaar maken tegen een belastingaanslag of heffing van de Belastingdienst met een schrif…
Aanrechtsubsidie 2015 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2015 minstverdienende partner

Hoe hoog is de aanrechtsubsidie 2015, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner 2015 genoemd. Op welke teruggave en belastingkorting of heffingskorting hebt u recht als u minder verdi…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
Uitvaartsparen of uitvaartverzekering afsluiten

Uitvaartsparen of uitvaartverzekering afsluiten

Voor een goede en betaalbare uitvaart kunt in 2019 fiscaal slim sparen of kiezen voor verzekeren bij een uitvaartverzekeraar. Uitvaartsparen in plaats van een uitvaartverzekering. Deze uitvaart spaarr…
Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?

Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?

De ouderschapsverlofkorting 2015 wordt afgeschaft, u hebt er geen recht meer op volgens het regeerakkoord Rutte Asscher. Het belastingvoordeel van een ouderschapsverlofkorting 2014 en 2013 blijft wel…
Overlijdensrisicoverzekering en de Belastingdienst

Overlijdensrisicoverzekering en de Belastingdienst

Wat betekent een overlijdensrisicoverzekering ORV voor de inkomstenbelasting 2018 en 2019, uw belastingaangifte en de erfbelasting? U wilt een inkomensachteruitgang na uw overlijden bij uw partner ver…
Belastingdienst stimuleert zuinig rijden 2015 met lagere bpm

Belastingdienst stimuleert zuinig rijden 2015 met lagere bpm

Zuinig rijden in 2015 en 2016 loont, maar de eisen worden wel steeds strenger. Zuinige auto's met minder uitstoot van CO2 worden beloond met een lagere belasting BPM en vooral de nulemissie auto profi…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 25-01-2014, laatst gewijzigd op 04-07-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!