Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2014
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Inkomstenbelasting 2014, meer belasting betalen in 2014

Inkomstenbelasting 2014, meer belasting betalen in 2014 De inkomstenbelasting 2014 gaat omhoog met het openbreken van het regeerakkoord Rutte Asscher. Niet de belastingtarieven inkomstenbelasting zorgen voor nivellering en daling van de koopkracht, maar de lagere heffingskortingen 2014 voor de hogere inkomens. Zie hier een toelichting op de belasting, belastingtarieven en belastingschijven 2014. Ook de algemene heffingskorting en arbeidskorting 2014 worden aangepast in het Belastingplan 2014. De algemene heffingskorting minstverdienende partner 2014 gaat omlaag.

Inkomstenbelasting 2014 omhoog, gevolgen loonstrookje

Ons werden belastingverlagingen beloofd, maar de tarieven van de inkomstenbelasting 2014 gaan omhoog. Deze verhoging van de belasting is zuur ten opzichte van de verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting die ons vanaf 2014 werden beloofd. Dit komt doordat het tweede kabinet Rutte wil dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. Kennelijk was hij vergeten dat die zwaarste schouders al de meeste belasting betalen in ons land en ons belastingstelsel een progressief belastingstelsel is. De verhoging van de belastingtarieven inkomstenbelasting gaat voor de hogere inkomens ook in 2017, 2018 en 2019 gewoon door:

De algemene heffingskorting wordt vanaf 2014 inkomensafhankelijk, waardoor de marginale belastingdruk stijgt naar 60% in 2017 voor hogere inkomens. Maar de daling begint al bij ongeveer 20.000 euro aan inkomen. Om precies te zijn is er een afbouw met 2% vanaf een jaarinkomen van 19.645.

Belasting op spaargeld in 2014, vermogensbelasting box 3, hoeveel vermogensrendementsheffing

Hoeveel belasting gaat u in 2014 betalen op uw spaargeld en vermogen in box 3 en wat zijn de vrijstellingen in 2014. Gaat de belasting op spaargeld 2019 omlaag?

Zorgpremie 2013 en 2014, afschaffen zorgtoeslag

De kosten van de zorg gaan in 2013 vooral omhoog doordat uw eigen risico omhoog gaat naar 350 euro. Met de hoogte van de zorgpremie 2013 valt het nog wel mee. De eerder aangekondigde inkomensafhankelijke zorgpremie 2014 zou voor sommigen tot enorme extra maandelijkse uitgaven voor de zorg hebben geleid met een groot verlies aan koopkracht:

Minder aftrek aftrekposten 2014 belasting

Het aantal aftrekposten waarvan u voor de inkomstenbelasting gebruik kunt maken wordt in 2014 beperkter doordat de aftrekpost voor de specifieke zorgkosten en ziektekosten wordt versoberd. Dat doet pijn: fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Inkomstenbelasting 2014, belasting en nivelleren, belastingaangifte 2014

Nivelleren is een politieke keuze, maar de verhoging van de tarieven in de inkomstenbelasting levert de Staat geen cent op. Het is een herverdeling waar de vele bezuinigingen nog bovenop komen. Om geld te sluizen naar de lagere inkomens zal de algemene heffingskorting worden verhoogd en voor hogere inkomens verlaagd. Of dat voldoende is om de koopkracht op peil te houden voor lagere inkomens is nog maar de vraag. Heffingskortingen worden wat aangepast, verlagingen van belastingtarieven gaan niet door, terwijl in het regeerakkoord nog een belastingverlaging naar 38% was beloofd. De belastingschijven zullen ook nog een beetje worden aangepast, maar veel is het niet. Gezinnen met kinderen krijgen ook nog eens te maken met een lagere kinderbijslag:

Inkomstenbelasting 2015, tarieven en schijven

Zie voor de details het artikel inkomstenbelasting 2015, belastingtarieven en schijven.

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 is het jaar 2020 een tussenjaar op weg naar de tweetaks voor de inkomstenbelasting en loonbelasting in 2021. In 2021 moet ons belas…
Belastingvrij verdienen 2018 en 2019

Belastingvrij verdienen 2018 en 2019

Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2017, 2018 en 2019 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en het belastingvrije inkomen stijgt. Wat zijn de gevolgen voor de belasting en de to…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moet in 2021 zijn gerealiseerd. In 2019 is het nog niet zover, wel gaat het tarief in de tweede, derde en vierde schijf omlaag.…
Belastingdienst & herstel zo fout in je belastingaangifte

Belastingdienst & herstel zo fout in je belastingaangifte

Hoe herstelt u een fout in uw belastingaangifte voordat de belastingaangifte een definitieve belastingaanslag is? Een fout is zo gemaakt. Zowel in uw voordeel als uw nadeel. Van fouten die met opzet w…
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij in 2017, 2018 of 2019, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of e…
Hoogte heffingskortingen 2020

Hoogte heffingskortingen 2020

Zes heffingskortingen zijn er nog in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afreke…
Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer een eigen fiets gebruiken, maar ook een fiets van de zaak, een leasefiets. De werkgever mag de kosten van een fiets fiscaal onderbrengen in de vrije ruimte…
Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2019

Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2019

Ook u kunt een versnelde definitieve aanslag van de Belastingdienst krijgen in 2018 en 2019. Dat betekent sneller uw geld terug en klaar. Zo weet u ook snel en definitief of u van de fiscus belasting…
Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019

Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019

Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2017, 2018 en 2019? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en spreken we voortaan over belastingrente. En dat is meer dan een naamsverandering…
Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2019 en 2020

Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2019 en 2020

In de maand mei krijgt u in 2019 en 2020 uw vakantiegeld, vakantie uitkering en vakantietoeslag extra uitbetaald. Hoeveel en hoeveel netto na belasting, is het in 2019 en 2020 weer minder netto? Het v…
Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling

Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het…
Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017, 2018 en 2019?

Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017, 2018 en 2019?

Op hoeveel belastingvrij vermogen hebt u recht in 2017, 2018 en 2019? Vermogen in box 3 betekent immers meestal ook extra inkomstenbelasting betalen. U krijgt bovendien geen toeslagen en als u in een…
Belastingdienst, het T-biljet

Belastingdienst, het T-biljet

Wie geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2018 of 2019 heeft ontvangen, maar toch recht heeft op een teruggave van de Belastingdienst, vult een soort T-biljet in. Wie alleen extra ziektekosten wil af…
De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

Ruim in 2019 niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Onde…
Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Uw drempelinkomen berekenen in 2017, 2018 of 2019, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en berekenen. Allemaal belangrijk bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wie bepaal…
Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2018 en 2019 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2018 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begon al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2018. Wie 1 mei 2019 voor zijn aangifte inkomstenbelasting als deadline niet haalt, kan bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aa…
Wie moet belastingaangifte doen

Wie moet belastingaangifte doen

Wie geen uitstel van de Belastingdienst heeft gekregen, moet de belastingaangifte inkomstenbelasting 2018 (inkomen 2017) doen voor 1 mei 2018 en de belastingaangifte 2019 (over 2018) voor 1 mei 2019.…
Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Hoe zorgt u ervoor dat u geen belasting hoeft te betalen over 2017, 2018 of 2019? Kortom belastingtarief nul, een belastingvrij inkomen, geen belasting over erfenis of schenking, niet over spaargeld o…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2018-2019

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2018-2019

De Bos-belasting is het belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet in 2015-2018 de houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent i…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

Digitaal belastingaangifte doen in 2018 over 2017 of in 2019 over 2018 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft een prettige service voor de belastingbetalers. Dit is de door de Belastingdien…
Aftrek giften 2016, 2017, 2018 en 2019

Aftrek giften 2016, 2017, 2018 en 2019

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2017, 2018, 2019 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Door in 2019 uw belastingaangifte 2018 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2018. Let op de aftrekposten 2018. Belasting op uw spaargeld 2018 en vermogen, maar ook d…
Minder belasting bij middeling van inkomen

Minder belasting bij middeling van inkomen

Middeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra inkomen in 2017, 2018 of 2019? Betaal minder inkomstenbelasting aan de Belasting…
Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 of 2019 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u gemiddeld 1,2% belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen afrekenen met de Belastingdien…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2018 of 2019 belastingaangifte moet doen kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een ondernemer moet elektronis…
Bijtelling auto 2013-2014

Bijtelling auto 2013-2014

Een auto van de zaak in 2013 en 2014, een leaseauto, betekenen nieuwe regels voor uw fiscale bijtelling bij uw inkomen. Die bijtelling door de belastingdienst is veranderd per juli 2012, in 2013 en in…
Belasting eindejaarstips 2018 en 2019

Belasting eindejaarstips 2018 en 2019

Eindejaarstips 2018 en 2019 voor de particulier. Fiscale tips om belasting te betalen en vermogensbelasting zo veel mogelijk te voorkomen. Het loont de moeite om met de eindejaarstips en belastingtips…
DigiD machtiging belastingaangifte 2018 inkomstenbelasting

DigiD machtiging belastingaangifte 2018 inkomstenbelasting

Gaat u ook digitaal belastingaangifte dit voorjaar 2019 over het jaar 2018? Sinds de belastingaangifte 2010 kunt u met DigiD ook iemand anders machtigen, ook in 2019. Zo kunt u een ander digitaal mach…
Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Welke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Let op de tijdslijn van de belastingaangifte en begin op tijd met uw gegevens te verzamele…
Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2018 en 2019)

Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2018 en 2019)

De boetevrije inkeerregeling voor zwart geld en vermogen op een buitenlandse spaarrekening (box 3) is per 1 januari 2018 afgeschaft. Inkeren mag, graag zelfs, maar de boete op zwart sparen bij vrijwil…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar want dat scheelt u tot circa 2800 euro aan extra inkomen in 2018. Misschien hebt u…
Belastingteruggave studenten en scholieren 2018 en 2019

Belastingteruggave studenten en scholieren 2018 en 2019

Studenten en scholieren betalen in 2018 en 2019 vaak te veel belasting en kunnen hierop eenvoudig besparen. Als een werkgever in 2018 of 2019 te veel belasting en premies inhoudt en geen gebruik maakt…
De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog

Belasting betalen in Nederland in 2014, 2015 en 2016? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren. Maar wist u bijvoorbeeld dat we een stu…
Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2018 en 2019 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst. Geld terug van de fiscus is niet alleen f…
Aanrechtsubsidie 2014 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2014 minstverdienende partner

In 2014 hebt u als minst verdienende partner recht op de aanrechtsubsidie 2014, algemene heffingskorting, maar de algemene heffingskorting minstverdienende partner verdwijnt steeds meer. Belangrijkste…
Arbeidskorting 2014

Arbeidskorting 2014

De arbeidskorting 2014 gaat voor sommigen omhoog, maar als u meer dan 40.721 euro aan arbeidsinkomen hebt gaat deze belastingmeevaller juist omlaag volgens het Belastingplan 2014. De arbeidskorting is…
Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoo…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van een kind voorziet of kinderalimentatie betaalt, als belasting teruggave aardig oplopen. Ho…
Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2018 en 2019 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 52% en zou bij de belastingherziening (nieuw belastingstelsel Rutte 3) kunnen dalen naar 49,5% in 2021. Met de jui…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

De fiscale aftrek specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt volgens het regeerakkoord, maar dat is met het herfstakkoord van 11 oktober 2013 grotendeels achterhaald. Zorgkosten zijn ook in 2014 fiscaal aft…
Alleenstaande ouderkorting 2014

Alleenstaande ouderkorting 2014

De alleenstaande ouderkorting bestaat in 2014 nog wel, maar verdwijnt in 2015. Dan wordt deze heffingskorting meegenomen in het kindgebonden budget 2015. Of elke alleenstaande ouder dan nog voor deze…
Algemene heffingskorting 2014 omhoog

Algemene heffingskorting 2014 omhoog

De algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van 2014 (ook in 2015, 2016 en 2017) namelijk inkomensafhankelijk gemaakt. Hogere in…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan in 2018 en 2019 bezwaar maken tegen een belastingaanslag of heffing van de Belastingdienst met een schrif…
Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2018 en 2019 online

Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2018 en 2019 online

Iedereen heeft een eigen belastingdomein en eigen deel van de website van de Belastingdienst voor zijn belastingaangifte 2017, 2018 en 2019, plus een eigen berichtenbox met de Belastingdienst. U doet…
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2019

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2019

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat u afsluiten en hoe hoog wordt dan de premie? Voor ondernemers en vooral zelfstandigen is in 2019 een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzek…
Kinderbijslag 2014 omlaag?

Kinderbijslag 2014 omlaag?

De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden budget 2015 gaat omhoog. Nu de formatie Rutte Samson is afgerond, is ook het reg…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 11-11-2012, laatst gewijzigd op 11-01-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!