Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2013
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Inkomstenbelasting 2013: schijventarieven loonbelasting

Inkomstenbelasting 2013: schijventarieven loonbelasting Wat zijn de schijventarieven inkomstenbelasting 2013, aftrekposten 2013 en loonbelasting 2013? Hoeveel loonbelasting en inkomstenbelasting zult u moeten betalen in 2013 en wat gebeurt er met de aftrekposten inkomsten belasting en vooral de hypotheekrenteaftrek? Wat gebeurt er met heffingskortingen zoals de doorwerkbonus 2013? Lees over de nieuwe tarieven volgens de commissie inkomstenbelasting Van Dijkhuizen en de inkomstenbelasting 2014.

Inkomstenbelasting 2013: schijventarieven loonbelasting

In jaren van bezuinigingen probeert de overheid vooral uitgaven te verminderen en niet te veel de directe belastingen zoals de inkomstenbelasting te veranderen. Het toptarief verandert eenmalig, maar voor het overige zijn de wijzigen in de tarieven en schijven van de inkomstenbelasting 2013 niet zo groot: inkomstenbelasting 2013, belastingtarieven en schijven. Hetzelfde geldt voor de meeste heffingskortingen in 2013. Er is geen inflatiecorrectie, de tarieven van de eerste en tweede belastingschijf worden met 0,4 procentpunt verlaagd.

Inkomstenbelasting 2013, de aftrekposten in 2013

De grootste wijzigingen bij de fiscale aftrekposten doen zich voor bij de aftrek eigen huis. Wie in 2013 een nieuwe hypotheek afsluit of een bestaande hypotheek verhoogt, valt onder de nieuwe regels van belastingaftrek en die aftrek van hypotheekrente gaat automatisch omlaag. De hypotheekrente is nog aftrekbaar, maar in verminderde mate, omdat u wordt verondersteld elke maand uw hypotheek af te lossen. De te betalen hypotheekrente wordt daarmee lager, maar dus ook het voordeel van de hypotheekrenteaftrek zelf.

Minder kinderopvangtoeslag

In 2019 krijgt u meer kinderopvangtoeslag.

Btw-tarief naar 21%

Het hoge btw-tarief gaat naar 21%, niet een maatregel in de sfeer van de inkomstenbelasting, maar wel een maatregel die u ook in 2013, 2014 en 2015 in de portemonnee zult merken. Vele goederen vallen immers onder dit hoge tarief.

Vitaliteitsregeling 2013

In 2013 zou ook de vitaliteitsregeling zijn intrede doen als vervanger voor de spaarloonregeling en de levensloopregeling. Wie wil doorgaan met sparen in de levensloopregeling mag dat blijven doen, maar kan dan niet ook tegelijkertijd gebruik maken van dit vitaliteitsparen. Maar dit plan is gesneuveld bij de huidige kabinetsformatie (Rutte 2).

Aftrekposten 2013 en 2014, 2015

De aftrekposten 2013 lijken veel op die uit 2012 met uitzondering van de hypotheekrenteaftrek: vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting, aftrekposten.

Commissie inkomstenbelasting, Kees van Dijkhuizen

Meer over een nieuw belastingstelsel met maar twee belastingschijven, minder vermogensrendementsheffing en twee belastingtarieven leest u in:

Tarieven inkomstenbelasting 2014 en belastingschijven, geen belastingverlaging in 2014 maar belasting omhoog?

De belastingverlagingen in 2014 tot 2017 gaan niet door. Wilt u weten wat de belastingtarieven zullen zijn, kijk dan ook naar:

Zeemeeuw ©
Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020

Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2020. Wie 21 jaar is, heeft sinds 1 juli 2019 recht op het volledige wettelijk minimum…
Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

De aftrek van de hypotheekrente is al veel beperkter dan vaak wordt gedacht en het kabinet heeft de aftrek vanaf 2013 meerdere keren nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrecht…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Met een kind dat eind 2019 en in het bijzonder op 1 januari 2020 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2020 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de iack 2020 ofwel kinderkorting genaamd. Een…
Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling

Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2018, 2019 en 2020. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het…
Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Hoe zorgt u ervoor dat u geen belasting hoeft te betalen over 2018, 2019 of 2020? Kortom belastingtarief nul, een belastingvrij inkomen, geen belasting over erfenis of schenking, niet over spaargeld o…
Eigenwoningforfait 2020

Eigenwoningforfait 2020

Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen woning 2020. Het is een extra belasting voor wie een eigen woning heeft en door di…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft…
Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2018, 2019, 2020 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Door in 2020 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2019. Let op de aftrekposten 2019. Belasting op uw spaargeld 2019 en vermogen, maar ook de ink…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2020 belastingaangifte moet doen over het inkomen in 2019 kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een onderneme…
Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Uw drempelinkomen berekenen in 2018, 2019 of 2020, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en berekenen. Allemaal belangrijk bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wie bepaal…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

De Bos-belasting is het verhoogde belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet ook wel de houdbaarheidsbijdrage. Dat betek…
Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

U wilt de vermogensrendementsheffing 2018, 2019 of 2020 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

De regels voor de fiscale aftrek van studiekosten 2012 zijn vrijwel gelijk aan die voor de aftrek studiekosten 2011. Er gelden voor de inkomstenbelasting vergelijkbare voorwaarden waarvan de belangrij…
Extra loon en middeling van inkomen

Extra loon en middeling van inkomen

Middeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2019 en 2020 de manier om minder belasting te betalen en snel een fors fiscaal belastingvoordeel te halen. Als u bijvoorbeeld later dan n…
Aanrechtsubsidie 2013 aanvragen, minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2013 aanvragen, minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2013 is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner 2013. Deze korting is het recht van de minst verdienende partner op een interessante belastingte…
Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2019 (belastingnadeel), m…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2019. Wie 1 mei 2020 voor zijn aangifte inkomstenbelasting als deadline niet haalt, kan bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aa…
De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog

Belasting betalen in Nederland in 2014, 2015 en 2016? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren. Maar wist u bijvoorbeeld dat we een stu…
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2020

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2020

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat u afsluiten en hoe hoog wordt dan de premie? Voor ondernemers en vooral zelfstandigen is in 2020 een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzek…
Heffingsrente 2019 en 2020 is nu belastingrente 2019, 2020

Heffingsrente 2019 en 2020 is nu belastingrente 2019, 2020

Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2018, 2019 en 2020? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en spreken we voortaan over belastingrente en door de coronacrisis is de belastingr…
Aftrek hypotheekrente 2020 verder omlaag

Aftrek hypotheekrente 2020 verder omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 is om een aantal redenen lager. Beleidsmatig wordt de hypotheekrenteaftrek 2020 beperkt, de hypotheekrente daalt, u moet aflossen en ook het eigenwoningforfait kost u aftr…
Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoo…
Doorwerkbonus 2013 verdwijnt na 2012

Doorwerkbonus 2013 verdwijnt na 2012

De doorwerkbonus verdwijnt als heffingskorting in 2013 voor hogere inkomens. Hoe de doorwerkbonus aanvragen? Wie in 2012 doorwerkt na zijn 62 ste jaar ontvangt wel nog een doorwerkbonus op het inkomen…
Geld terug van de Belastingdienst 2019 en 2020 (tips)

Geld terug van de Belastingdienst 2019 en 2020 (tips)

Belastingtips voor de belastingteruggave 2019 en 2020 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst. Geld terug van de fiscus is niet alleen f…
Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2018 en 2019 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 52% en daalt in 2020 (belastingherziening, nieuw belastingstelsel Rutte 3) naar 49,5%. Met de juiste aftrekposten…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 02-05-2012, laatst gewijzigd op 29-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!