Zeemeeuw » Specials » Belastingen
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Minder belasting betalen in 2019 en 2020: welke aftrekposten

Minder belasting betalen in 2019 en 2020: welke aftrekposten Betaal niet meer belasting in 2019 en 2020 dan nodig is. Minder belasting betalen kan vaak eenvoudig. Als de blauwe enveloppe met de belastingaangifte of belastingaanslag van het Rijk of de enveloppe van gemeente of waterschap op de deurmat vallen, wordt weer duidelijk hoeveel belasting we betalen. Denk aan de vele aftrekposten. Bent u geen aftrekpost vergeten?

Het eigen huis en de belastingen

Het eigen huis is een melkkoe. Denkt u aan de jaarlijkse WOZ heffing en vindt u die waarde te hoog, maak bezwaar tegen de WOZ-waarde. Het werkt allemaal ook nog eens door in andere heffingen en belastingen zoals de waterschapsheffing en het huurwaardeforfait. Al met al veel geld. Vaak lukt het toch, om succesvol bezwaar te maken.

Hypotheekrenteaftrek

Sommige politieke partijen schermen met het beeld dat de hypotheekrente-aftrek in ons land wel erg buitensporig is. Wie echter serieus in de materie stapt, zal zien dat het aantal ingezette besparingen fors is. Langzamerhand wordt deze weg om een fiscale post van uw inkomen af te trekken steeds verder beperkt. Ook bij de bestaande hypotheken minder.

Samenloopregeling

Soms belt de fiscus bij de zelfde handeling meerdere malen met een inkomensheffing aan. Als u een huis aan een kind wilt schenken bijvoorbeeld betaalt de begunstigde, als u niet op past, overdrachtsbelasting en veel aan schenkingsheffing. Met de samenloopregeling kunt u dat voorkomen.

Verdienen aan de fiscus

Het is altijd leuk om ook zelf aan de fiscus te verdienen, maar dat is een beetje verleden tijd. U kunt nog verdienen als u nog geld terug krijgt van de Belastingdienst met heffingsrente (belastingrente) in uw voordeel. Maar de Belastingdienst probeert belastingaangiften steeds meer snel af te handelen en uw voordeel daarmee te verkleinen. Lees enkele meer over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en andere tips in deze special.

Belastingaangifte 2019 en 2020, hoe minder belasting betalen

Voor 1 mei 2019 moeten de meesten weer belastingaangifte over 2019 doen. Maak van de vele aftrekposten gebruik en vergeet ook de vele heffingskortingen niet. Het goed invullen van de belastingaangifte, op papier of digitaal, kan u veel geld schelen. Bekijk hoe u het beste uw belastingaangifte 2019 kunt doen.

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Het tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 zou het jaar 2020 een tussenjaar zijn op weg naar…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Door in 2020 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2019. Let op de aftrekposten 2019. Belasting op uw spaargeld 2019 en vermogen, maar ook de ink…
Belastingdienst, het T-biljet

Belastingdienst, het T-biljet

Wie geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2018 of 2019 heeft ontvangen, maar toch recht heeft op een teruggave van de Belastingdienst, vult een soort T-biljet in. Wie alleen extra ziektekosten wil af…
Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2020 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De Belastingdienst kan u op grond van uw belastingaangifte inkomstenbelasti…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft…
Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2018, 2019, 2020 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

De aftrek van de hypotheekrente is al veel beperkter dan vaak wordt gedacht en het kabinet heeft de aftrek vanaf 2013 meerdere keren nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrecht…
Aftrek alimentatie 2017 en 2018 & alimentatie 2019 en 2020

Aftrek alimentatie 2017 en 2018 & alimentatie 2019 en 2020

Alimentatie in 2017, 2018, 2019 of 2020 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalen…
Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2019 (belastingnadeel), m…
Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 201…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2020 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet alle be…
De overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalen

De overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalen

Het kabinet Rutte 1 heeft de overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2%. Hoera, want de overdrachtsbelasting van 6% was hoog en werkte zeer belemmerend voor de arbeidsmarkt en woningmark…
Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Geen of minder belasting betalen over het vermogen in box 3 is voor veel mensen in 2018, 2019 en 2020 mogelijk, maar niet iedereen maakt er voldoende gebruik van. Wie meer vermogen heeft dan de vrijst…
Belastingen, levensonderhoud kinderen

Belastingen, levensonderhoud kinderen

De kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Door dit recht betaalt de fiscus dus mee aan het levensonderhoud. Boven…
Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Niet twee keer belasting betalen voor hetzelfde in 2019 en 2020, niet twee keer een heffing maar soms is het door een samenloop van regelingen zo dat meerdere rechtsregels tegelijkertijd op u van toep…
Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?

Hoge extra lasten voor de burger of lastenverlichting?

Politiek Den Haag is er altijd goed in geweest om te doen alsof de koopkracht van de burger niet of nauwelijks daalt. Ook bij de jaarlijkse Miljoenennota doet men op Prinsjesdag weer alsof. Zelf een s…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 17-12-2010, laatst gewijzigd op 23-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!