Zeemeeuw » Specials » Belasting 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Veranderingen en wijzigingen belastingen 2019

Veranderingen en wijzigingen belastingen 2019 De grote belastingwijziging in de belastingen 2019 en 2020 is het verminderen van het aantal belastingschijven naar twee, de verlaging van enkele belastingtarieven en de verhoging van het lage btw-tarief. Er zijn grote veranderingen in de tarieven en belastingschijven van de belastingen die niet voor iedereen even positief zullen uitpakken. Wat zijn voor de belangrijkste veranderingen, wat betekenen die voor uw koopkracht en gaat u er in inkomen op vooruit of gaat u juist meer belasting betalen? Hebt u wel echt een belastingvoordeel in 2019?

Inhoud


Van vier naar twee belastingschijven in 2019 en 2020, de tweetaks

In 2019 krijgen we nog niet te maken met de tweetaks, omdat dit pas in 2021 zal worden bereikt. Het gaat dan om de inkomstenbelasting voor de mensen die nog geen recht hebben op AOW. Tot 2021 zijn er vier belastingschijven, vanaf 2021 zullen dat twee schijven zijn. Deze nieuwe systematiek wordt ook wel de tweetaks genoemd. Niet het aantal belastingschijven wordt minder, ook het bijbehorende belastingtarief gaat omlaag. In 2019 wordt begonnen met de verlaging van het belastingtarief van drie van de vier belastingschijven, het tarief in de eerste schijf daarentegen gaat in 2019 iets omhoog.

De belastingherziening 2019, 2020-2022 van Rutte 3

De belastingherziening die in 2019 ingaat betekent niet alleen lagere tarieven voor de hogere en middeninkomens, maar ook dat de belastingaftrek lager wordt. U kunt uw hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten in veel gevallen nog slechts tegen de lagere belastingtarieven aftrekken. Wie geen aftrekposten heeft, geen eigen woning, maar wel een hoger inkomen, zal aan het loonstrookje merken dat er netto meer geld overblijft. Voor hen loont de belastingherziening in de portemonnee.

De eigen woning 2019 en 2020

Maar reken u niet rijk want de tegenvaller komt waarschijnlijk in 2019 al en zet zich in 2020 voort. De hypotheekrenteaftrek zal verder worden verlaagd, mensen met een afgeloste woning gaan meer belasting betalen. Tot dan hoefden ze geen huurwaardeforfait bij hun inkomen te tellen, vanaf 2019 en 2020 wordt dat anders. U moet wel een bijtelling gaan doen en daarover het tarief inkomstenbelasting betalen. Hierdoor stijgt uw inkomen en kan het zelfs zo zijn dat u geen recht meer hebt op enkele fiscale toeslagen.

De btw gaat omhoog in 2019, bijtelling elektrische auto hoger

Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% in 2018 naar 9% in 2019. Dat zal iedereen merken. De btw-verhoging snoept een deel van uw voordeel van de belastingverlaging in de inkomstenbelasting af. Alles wat in het lage btw-tarief zit wordt immers duurder. Wie een elektrische auto rijdt (nieuw leasecontract 2019) gaat waarschijnlijk een stuk meer inkomstenbelasting betalen in 2019.

Heffingskortingen 2019

Sommige heffingskortingen zullen omhoog gaan, maar de twee belangrijkste posten, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, zijn nog meer inkomensafhankelijk gemaakt dan ze al waren. Wie meer verdient, gaat minder heffingskorting krijgen.

Veel veranderingen en wijzigingen in de belastingen 2019

Zo verandert er veel in 2019 en 2020 en dat geheel zorgt ervoor dat het niet altijd even eenvoudig is om te berekenen of u onderaan de streep echt meer geld overhoudt of niet. Dit is immers sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wellicht hebt u helemaal geen belastingvoordeel.

Zeemeeuw ©
Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019

Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019

Werken bij Albert Heijn is vaak werken tegen goede arbeidsvoorwaarden. Een goed salaris, personeelskorting en bonussen voor het personeel, maar wanneer is de uitbetaling van je salaris als je bij Albe…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2019

De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2019

De Belastingdienst is overal en de kansspelbelasting ook. Wint u bij een spel als Miljoenenjacht een enorm bedrag of een kleiner bedrag met de EK-poule dan moet u bijna een derde aan de Belastingdiens…
Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Dat de vennootschapsbelasting in 2019 en 2020 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als men vennootschapsplichtig is en winstbelasting moet betalen. De vennootschapsbela…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Wie in 2019 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Minimumloon 2019 & minimumjeugdloon 2018

Minimumloon 2019 & minimumjeugdloon 2018

Vanaf 1 januari 2019 en 1 juli 2019 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2019 en 2018. Wie 21 jaar is krijgt per 1 juli 2019 recht op het volled…
Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen zijn er volop, ook in 2019 en 2020. Ouderen kunnen in de praktijk allerlei kortingen krijgen. Niet alleen van de fiscus, maar ook van allerlei bedrijven. Ook vijftigplussers komen vo…
Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020

Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020

Belastingvrij erven in 2018, 2019 of 2020, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2019 en 2020 is voor betrokkenen veel aan…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzicht van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019

Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u in 2018, 2019 en 2020 voor twee regelingen in aanmerking komen. Twee uitkeringen staan centraal, de Inkomens Verzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschi…
Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer een eigen fiets gebruiken, maar ook een fiets van de zaak, een leasefiets. De werkgever mag de kosten van een fiets fiscaal onderbrengen in de vrije ruimte…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er…
Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2019 en 1 juli 2019, wat verandert er in 2019? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

U wilt de vermogensrendementsheffing 2018, 2019 of 2020 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van welke hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek en behandelingen zijn de kosten een fi…
Hoeveel belastingvrij vermogen in 2018, 2019 en 2020?

Hoeveel belastingvrij vermogen in 2018, 2019 en 2020?

Op hoeveel belastingvrij vermogen hebt u recht in 2018, 2019 en 2020? Vermogen in box 3 betekent immers meestal ook extra inkomstenbelasting betalen. U krijgt bovendien geen toeslagen en als u in een…
Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Het huurwaardeforfait 2019 is een bijtelling bij uw inkomen 2019 als u een eigen woning hebt. Alsof u niet al genoeg inkomstenbelasting betaalt en genoeg belasting over uw eigen woning, wordt de waard…
Vrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkering

Vrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkering

Veel mensen doen in 2018 en 2019 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding of zien hier juist vanaf. Wat betekent een bijstandsuitkering in combinatie met vrijwilligerswerk en vrij…
Geen hondenbelasting meer betalen vanaf 2019?

Geen hondenbelasting meer betalen vanaf 2019?

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 31 januari 2013 de opmerkelijke uitspraak gedaan dat het betalen van hondenbelasting gelijk kan zijn aan discriminatie. Een enkele gemeente heeft de heffing van hond…
Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2018, 2019, 2020 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

De Bos-belasting is het belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet in 2015-2018 de houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent i…
Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Hoe zorgt u ervoor dat u geen belasting hoeft te betalen over 2017, 2018 of 2019? Kortom belastingtarief nul, een belastingvrij inkomen, geen belasting over erfenis of schenking, niet over spaargeld o…
Loonbelasting 2019: gaat u netto vooruit?

Loonbelasting 2019: gaat u netto vooruit?

De loonbelasting gaat in 2019 omlaag, het belastingstelsel wordt gemoderniseerd. Er zullen in 2019 nog twee belastingschijven zijn, het stelsel wordt eenvoudiger. Althans dat was de verwachting voor 2…
Eigenwoningforfait 2019

Eigenwoningforfait 2019

Met de publicatie van de Miljoenennota 2019 (Prinsjesdag 2018) is nu ook het eigenwoningforfait 2019 bekend. Door de hogere WOZ-waarde gaat u mogelijk weer meer belasting op de eigen woning betalen, o…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen wordt afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 bereidt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen voor die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan…
Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2020?

Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2020?

Een vlaktaks is hetzelfde belastingtarief voor iedereen en geen belastingschijven met verschillende tarieven meer. Sommige politieke partijen willen dit combineren met een solidariteitsheffing voor to…
Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2019 (belastingnadeel), m…
Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belasting betalen over bitcoins in 2018 en 2019? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Eind december 2017 is de bitcoin meer dan 15.000 dollar waard. Wat…
Vermogensbelasting 2019: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2019: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2019 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2020 over uw inkomen en vermogen 2019. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Belastingaangifte en verkoop woning in 2018 of 2019

Belastingaangifte en verkoop woning in 2018 of 2019

Stel u verkoopt uw woning in 2018 of 2019, dan heeft dat mogelijk allerlei fiscale gevolgen. Wat betekent de verkoop van uw woning voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Belangrijk is dan om te weten…
Energiebelasting 2019 en 2020 omhoog, overstappen dus?

Energiebelasting 2019 en 2020 omhoog, overstappen dus?

De energiebelasting wordt onder Rutte 3 fors duurder in 2019 en 2020, ook bij de voorgestelde verlaging in het Klimaatakkoord. Hoeveel energietaks gaat u meer betalen? De enige manier om iets aan uw e…
Belastingvrij beleggen

Belastingvrij beleggen

Belastingvrij beleggen is beleggen met maximaal fiscaal voordeel. Zo is de koerswinst op uw belegging belastingvrij, maar er is nog meer fiscaal voordeel te halen als u kiest voor een groenfonds. Groe…
Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lasten

Belastingdienst: tarieven 2019 en buitengewone lasten

Aftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2019? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot de buitengewone lasten en buitengewone uitgaven, maar niet alles aan zorgkosten is in 20…
Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2018 en 2019 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2018 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begon al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van…
Zorgtoeslag 2019 omhoog

Zorgtoeslag 2019 omhoog

U krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018. Dit kan oplopen tot 92 euro extra per jaar voor een alleenstaande, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg tegenvallen, terwijl de…
Belastingvrije verhuur woning of moet u belasting betalen?

Belastingvrije verhuur woning of moet u belasting betalen?

Is belastingvrije verhuur mogelijk? Wie een koopwoning of vakantiewoning bezit, kan er immers voor kiezen om deze het hele jaar of een deel van het jaar te verhuren. Bij tijdelijke of permanente verhu…
Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

De mantelzorgboete in de AOW gaat niet door en dat is goed nieuws voor wie AOW ontvangt en met een kind woont. Regelmatig verrichten kinderen mantelzorg voor hun ouders en gaan daarom met de ouders in…
Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Benut de overwaarde, maar hoe? De omkeerhypotheek 2019 en 2020, omgekeerde hypotheek of opeethypotheek genoemd, is een krediethypotheek. Zo benut de overwaarde van uw huis met de omkeerhypotheek, bijv…
Minder belasting bij middeling van inkomen

Minder belasting bij middeling van inkomen

Middeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra inkomen in 2017, 2018 of 2019? Betaal minder inkomstenbelasting aan de Belasting…
Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwanger zijn betekent in 2019 ook recht op een uitkering, de zwangerschapsuitkering. De Wet arbeid en zorg WAZO regelt uw zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Die uitkering bedraagt maximaal…
Hondenbelasting afgeschaft in 2018?

Hondenbelasting afgeschaft in 2018?

Hebt u een hond, dan is de kans groot dat u hondenbelasting moet betalen in 2018. De Hoge Raad concludeerde in 2013 al dat het heffen van hondenbelasting geen discriminatie van burgers is en vernietig…
Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd

Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd

Hoeveel ziektekosten krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengewone lasten in 2019? Wie hoge zorgkosten heeft voor eigen rekening, kan een belan…
Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan in 2018 en 2019 bezwaar maken tegen een belastingaanslag of heffing van de Belastingdienst met een schrif…
Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2019 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd tot maximaal 49 procent voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangif…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Extra loon en middeling van inkomen

Extra loon en middeling van inkomen

Middeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2017, 2018 en 2019 de manier om minder belasting te betalen en snel een fors fiscaal belastingvoordeel te halen. Als u bijvoorbeeld later…
Bespaartips 2019 en 2020

Bespaartips 2019 en 2020

Wilt u bespaartips voor 2019 en 2020? Tip 1 financieel: voorkom rood staan, want dat is duur. Bespaar in 2019 op uw uitgaven, vaste lasten en leef goedkoper met deze bespaartips. De echte rijkaards op…
Marginaal belastingtarief vermogen naar 130 procent in 2019

Marginaal belastingtarief vermogen naar 130 procent in 2019

Als u een tweede woning hebt of ander vermogen, kan het zo zijn dat u in 2018 en 2019 juist meer vermogensbelasting gaat betalen. Wie meer dan 102.000 vermogen in box 3 heeft, gaat over elke euro extr…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2019 of 2020 belastingaangifte moet doen kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een ondernemer moet elektronis…
Hoe krijg je als particulier belasting terug in 2019?

Hoe krijg je als particulier belasting terug in 2019?

Je krijgt als particulier in 2019 alleen maar belasting van de Belastingdienst terug als je erom vraagt en er recht op hebt. Als je op een teruggave van belastinggeld recht hebt, maar geen geld terug…
Koopkrachtberekening klopt zelden

Koopkrachtberekening klopt zelden

De koopkracht van alle Nederlanders staat voortdurend in de politieke belangstelling, ook in 2019 en 2020, maar een koopkrachtberekening is zelden correct en de berekende situatie is zelden op u van t…
Bezuinigingen Rutte 3 gaan sluipenderwijs

Bezuinigingen Rutte 3 gaan sluipenderwijs

Versoberingen en bezuinigingen worden door de politiek sluipenderwijs ingevoerd en kosten u op den duur veel geld. Denk aan het afschaffen van de Wet Hillen door Rutte 3, de lagere hypotheekrenteaftre…
Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019)

Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019)

De WOZ-waarde 2018 zoals die komt op uw WOZ-beschikking 2019 is bekend. Het is weer zover. Als huiseigenaar ontvangt u op zijn vroegst in februari 2019 de nieuwe aanslag onroerend goed en een nieuwe W…
Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2019 en 2020 online

Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2019 en 2020 online

Iedereen heeft een eigen belastingdomein en eigen deel van de website van de Belastingdienst voor zijn belastingaangifte 2019 en 2020, plus een eigen berichtenbox met de Belastingdienst. U doet waarsc…
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2019

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2019

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat u afsluiten en hoe hoog wordt dan de premie? Voor ondernemers en vooral zelfstandigen is in 2019 een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzek…
Zelfstandigenaftrek 2019 & oudedagsreserve 2019

Zelfstandigenaftrek 2019 & oudedagsreserve 2019

Met de zelfstandigenaftrek 2019 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2019 verschuift u een deel van de belastbare winst naar de toekomst. De zelfstandigenaftrek is de a…
Huis kopen in 2019: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2019: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2019 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn in 2018 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en ver…
Grens Nationale Hypotheekgarantie NHG januari 2020 omhoog

Grens Nationale Hypotheekgarantie NHG januari 2020 omhoog

Wie in 2020 een huis wil kopen, kan rekenen op een hogere kostengrens. Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens van de Nationale Hypotheekgarantie, NHG, namelijk met 6,9% naar 310.000 euro en bij voldoend…
Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

De hoogte van het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering wordt in 2018 en 2019 gelijk aan 385 euro, terwijl de zorgpremie voor de basisverzekering zorg waarschijnlijk stijgt. Gelukkig hoeft u…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 13-10-2017, laatst gewijzigd op 29-09-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: 41330, Pixabay
Schrijf mee!