Zeemeeuw » Specials » Belasting 2018
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Belastingen 2018: veranderingen en wijzigingen

Belastingen 2018: veranderingen en wijzigingen Voor de belastingen is 2018 een tussenjaar voor een nieuw kabinet. Er treden geen grote veranderingen in de tarieven en belastingschijven van de belastingen op in 2018. De hoogte van een aantal heffingen wordt aangepast aan de inflatie. De spaarheffing en vermogensbelasting in box 3 kennen in 2018 andere percentages dan in 2017. Wat zijn voor de belangrijkste veranderingen, wat betekenen die voor uw koopkracht en gaat u er in inkomen op vooruit of gaat u juist meer belasting betalen?

Inhoud


Heffingskortingen 2018, inkomstenbelasting, belastingschijven

De heffingskortingen 2018 veranderen door de indexatie een beetje in hoogte in vergelijking met 2017. De aanrechtsubsidie daalt doordat deze jaarlijks wordt afgebouwd. Huishoudens waarin een partner weinig of geen inkomen heeft, gaan zo een beetje achteruit. Voor de werkenden zijn de belastingtarieven gelijk aan die uit 2017. De belastingschijven worden door de aanpassing aan de inflatie iets langer, wat voor velen een belastingverlaging betekent.

Spaarheffing 2018, de veranderingen in de belasting op spaargeld

In 2017 werd een nieuw systeem van vermogensrendementsheffing ingevoerd. Voor wie relatief weinig vermogen heeft betekende dat minder belasting betalen, terwijl daarentegen de heffing op hogere vermogens werd verhoogd. Dit nieuwe systeem wordt ook in 2018 toegepast. Wel zijn de percentages van de belastingheffing in box 3 aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van spaarrentes en beleggingsresultaten uit de afgelopen jaren en gaat de vrijstelling iets omhoog. Deze veranderingen pakken goed uit voor de spaarder in 2018, en dat mag ook wel want de spaarder heeft het zwaar en dan is elke belasting op spaargeld in 2018 gauw te hoog. Hoeveel gaat u betalen?

Belastingherziening 2018-2022

Er is een belastingherziening voorzien voor de periode 2018-2022. Voor een belastingherziening is tijd nodig en ook de uitvoerende organisatie (de Belastingdienst) moet voldoende tijd hebben om de herziening goed door te kunnen voeren. Daarom is 2018 nog te vroeg voor grote wijzigingen, de grote veranderingen worden verwacht in 2019 en 2020-2022. We krijgen in de inkomstenbelasting 2019 twee belastingtarieven en schijven.

De eigen woning in 2018

De huizenprijzen stijgen enkele jaren en in sommige delen van het land zelfs fors. Dat betekent dat ook de waarde van uw woning toeneemt en daarmee de WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde betekent meer belasting betalen en minder hypotheekrenteaftrek, ook in 2018.

Zeemeeuw ©
Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

In 2017 en 2018 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2019 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via deze bela…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft. Maar niet alles is aftrekba…
Arbeidskorting 2018: welke bedragen

Arbeidskorting 2018: welke bedragen

De arbeidskorting 2018 stimuleert u fiscaal om te gaan werken. Tot ongeveer een modaal arbeidsinkomen zorgt de arbeidskorting ervoor dat u netto meer van uw loon overhoudt. Wie werkt heeft volgens de…
Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Iedereen die meer dan 45 euro belasting verschuldigd is of 15 euro terugkrijgt van de Belastingdienst moet in beginsel in 2018 belastingaangifte inkomstenbelasting doen over het in 2017 ontvangen loon…
Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Ook in 2017 en 2018 kunt u een belastingvoordeel hebben en zo geld terug krijgen van de Belastingdienst. Of u recht hebt op een belastingteruggave inkomstenbelasting hangt vooral van de samenstelling…
Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

De auto van de zaak, uw leaseauto, wordt duurder in 2016 en de leaseauto 2017 tot 2020, omdat de bijtelling 2016 en vanaf 2017 omhoog gaat voor uw leaseauto. In de meeste gevallen zal dat ook voor uw…
Bijtelling auto 2018

Bijtelling auto 2018

Hoe hoog is de fiscale bijtelling 2018 voor uw nieuwe auto van de zaak? De soort auto die u rijdt, de leeftijd van de auto en vooral de CO2-uitstoot van uw wagen bepalen de bijtelling 2018, maar ook w…
Eigenwoningforfait 2018

Eigenwoningforfait 2018

Het eigenwoningforfait 2018 stijgt omdat de huizenprijzen zijn gestegen. Wie een eigen woning bezit, betaalt met het eigenwoningforfait een extra belasting. Dat dit huurwaardeforfait kan oplopen tot 2…
Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

De mantelzorgboete in de AOW gaat niet door en dat is goed nieuws voor wie AOW ontvangt en met een kind woont. Regelmatig verrichten kinderen mantelzorg voor hun ouders en gaan daarom met de ouders in…
Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017 en 2018?

Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017 en 2018?

Op hoeveel belastingvrij vermogen hebt u recht in 2017 en 2018? Vermogen in box 3 betekent immers meestal ook extra inkomstenbelasting betalen. U krijgt bovendien geen toeslagen en als u in een verzor…
Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

De hoogte van het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering wordt in 2018 en 2019 gelijk aan 385 euro, terwijl de zorgpremie voor de basisverzekering zorg waarschijnlijk stijgt. Gelukkig hoeft u…
Hoogte heffingskortingen 2018

Hoogte heffingskortingen 2018

De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoudt. Deze heffingskortingen kunnen ervoor zorgen dat u onder de streep van uw loon…
Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2018 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn in 2017 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en ver…
Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Voor uw eigen woning betaalt u in 2013 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw huis en daarover betaalt u niet alleen de be…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar want dat scheelt u tot circa 2800 euro aan extra inkomen in 2018. Misschien hebt u…
Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 201…
Uitstel van betaling Belastingdienst

Uitstel van betaling Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst in 2016 of 2017 vragen om uitstel van betaling van de verschuldigde belasting. Wat als u geen belastingaanslag betaalt? Als u bezwaar maakt met uw bezwaarschrift tegen een be…
Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2018 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De belastingdienst kan op grond van uw belastingaangifte 2017 u een voorlop…
Wijzigingen kinderbijslag 2018

Wijzigingen kinderbijslag 2018

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2018 en 1…
Zorgtoeslag 2018 omhoog

Zorgtoeslag 2018 omhoog

De zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen? Vraag de zorgtoeslag 2018 op tijd aan. In 2018 zorgen een hoge…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 26-07-2017, laatst gewijzigd op 16-10-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!