Zeemeeuw » Specials » Belasting 2018
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Belastingen 2018: veranderingen en wijzigingen

Belastingen 2018: veranderingen en wijzigingen Voor de belastingen is 2018 een tussenjaar voor een nieuw kabinet. Er treden geen grote veranderingen in de tarieven en belastingschijven van de belastingen op in 2018. De hoogte van een aantal heffingen wordt aangepast aan de inflatie. De spaarheffing en vermogensbelasting in box 3 kennen in 2018 andere percentages dan in 2017. Wat zijn voor de belangrijkste veranderingen, wat betekenen die voor uw koopkracht en gaat u er in inkomen op vooruit of gaat u juist meer belasting betalen?

Inhoud


Heffingskortingen 2018, inkomstenbelasting, belastingschijven

De heffingskortingen 2018 veranderen door de indexatie een beetje in hoogte in vergelijking met 2017. De aanrechtsubsidie daalt doordat deze jaarlijks wordt afgebouwd. Huishoudens waarin een partner weinig of geen inkomen heeft, gaan zo een beetje achteruit. Voor de werkenden zijn de belastingtarieven gelijk aan die uit 2017. De belastingschijven worden door de aanpassing aan de inflatie iets langer, wat voor velen een belastingverlaging betekent.

Spaarheffing 2018, de veranderingen in de belasting op spaargeld

In 2017 werd een nieuw systeem van vermogensrendementsheffing ingevoerd. Voor wie relatief weinig vermogen heeft betekende dat minder belasting betalen, terwijl daarentegen de heffing op hogere vermogens werd verhoogd. Dit nieuwe systeem wordt ook in 2018 toegepast. Wel zijn de percentages van de belastingheffing in box 3 aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van spaarrentes en beleggingsresultaten uit de afgelopen jaren en gaat de vrijstelling iets omhoog. Deze veranderingen pakken goed uit voor de spaarder in 2018, en dat mag ook wel want de spaarder heeft het zwaar en dan is elke belasting op spaargeld in 2018 gauw te hoog. Hoeveel gaat u betalen?

Belastingherziening 2018-2022

Er is een belastingherziening voorzien voor de periode 2018-2022. Voor een belastingherziening is tijd nodig en ook de uitvoerende organisatie (de Belastingdienst) moet voldoende tijd hebben om de herziening goed door te kunnen voeren. Daarom is 2018 nog te vroeg voor grote wijzigingen, de grote veranderingen worden verwacht in 2019 en 2020-2022. We krijgen in de inkomstenbelasting 2019 twee belastingtarieven en schijven.

De eigen woning in 2018

De huizenprijzen stijgen enkele jaren en in sommige delen van het land zelfs fors. Dat betekent dat ook de waarde van uw woning toeneemt en daarmee de WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde betekent meer belasting betalen en minder hypotheekrenteaftrek, ook in 2018.

Huwelijk en vermogen in 2018 en 2019

Een huwelijk gaat vanaf 2018 met andere huwelijkse regels gepaard, u trouwt in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit heeft bij een scheiding gevolgen, maar ook als er grote verschillen in vermogen tussen beide partners beslaan. Dan kan het zo zijn dat er extra schenkbelasting moet worden betaald. Deze beperkte gemeenschap van goederen en de nieuwe regels gaan per 1 januari 2018 in voor nieuwe huwelijken en niet met terugwerkende kracht.

Zeemeeuw ©
Belastingvrij verdienen 2017 en 2018

Belastingvrij verdienen 2017 en 2018

Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2016, 2017 en 2018 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en het belastingvrije inkomen stijgt. Wat zijn de gevolgen voor de belasting en de to…
Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 201…
Wijzigingen kinderbijslag 2018 en 2019

Wijzigingen kinderbijslag 2018 en 2019

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018 en 2019 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 januari 20…
Lage btw-tarief bij renovatie ook in 2018 en 2019 mogelijk

Lage btw-tarief bij renovatie ook in 2018 en 2019 mogelijk

Het lage btw-tarief van 6% betalen is ook in 2018 nog steeds mogelijk. Niet meer voor alle renovatie aan uw woning, maar wel voor bepaalde klussen zoals schilderen, stukadoren, isolatie van uw woning.…
Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

In 2017, 2018 en 2019 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2020 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via dez…
Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie…
Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2018 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2018 recht, bijvoorbeeld recht op…
Belastingvrij schenken 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij schenken 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij schenken is ook in 2017, 2018 en 2019 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2017 en schenkbelasting 2018 en 2019 zijn hoog, zie de tips voor belastingvrij schenken. De ontvanger b…
Hoogte bijstandsuitkering 2016 - 2017 - 2018

Hoogte bijstandsuitkering 2016 - 2017 - 2018

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2018 en 1 juli 2018, wat verandert er in 2018? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft. Maar niet alles is aftrekba…
Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen zijn er volop, ook in 2017 en 2018. Ouderen kunnen in de praktijk allerlei kortingen krijgen. Niet alleen van de fiscus, maar ook van allerlei bedrijven. Ook vijftigplussers komen vo…
De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2018 en 2019

De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2018 en 2019

Aan het einde van het jaar wordt door de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf VT berekend voor het komende jaar. Is het een belastingvoordeel en geld terug of een belastingnadeel. Voor sommigen was…
Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017, 2018 en 2019?

Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017, 2018 en 2019?

Op hoeveel belastingvrij vermogen hebt u recht in 2017, 2018 en 2019? Vermogen in box 3 betekent immers meestal ook extra inkomstenbelasting betalen. U krijgt bovendien geen toeslagen en als u in een…
Minimumloon 2019 & minimumjeugdloon 2018

Minimumloon 2019 & minimumjeugdloon 2018

Vanaf 1 januari 2019 en 1 juli 2018 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2019 en 2018. Wat verdien je dan? Er is per 1 juli 2018 een verhoging t…
De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2018

De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2018

De belastingdienst is overal en de kansspelbelasting ook. Wint u bij een spel als Miljoenenjacht een enorm bedrag of een kleiner bedrag met de EK-poule dan moet u bijna een derde aan de belastingdiens…
Verkeersboetes 2018, bekeuringen rood - snelheidsovertreding

Verkeersboetes 2018, bekeuringen rood - snelheidsovertreding

Verkeersboetes in 2018, door rood licht rijden, bekeuringen voor de auto en gebreken aan de auto kosten u veel geld. In 2018 worden de verkeersboetes gemiddeld 1,1% duurder, maar dat is een gemiddelde…
Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2018 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 100.800 euro, ruim de 100.000 euro uit 2017. Dit maakt het mogelijk om…
Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Voor uw eigen woning betaalt u in 2018 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw huis en daarover betaalt u niet alleen de be…
Alle aftrekbare kosten eigen woning 2018 en 2019

Alle aftrekbare kosten eigen woning 2018 en 2019

Wat zijn in 2018 en 2019 de aftrekposten voor de eigen woning, box 1? Wat kost een eigen woning in 2018 en 2019 u, wat zijn kosten koper en wat zijn de fiscaal aftrekbare kosten? Welke aankoopkosten v…
Eigenwoningforfait 2018

Eigenwoningforfait 2018

Het eigenwoningforfait 2018 stijgt in euro's, omdat de huizenprijzen zijn gestegen, maar daalt als percentage ten opzichte van 2017. Wie een eigen woning bezit, betaalt met het eigenwoningforfait een…
Energiebelasting 2018 en 2019 omhoog, overstappen dus?

Energiebelasting 2018 en 2019 omhoog, overstappen dus?

De energiebelasting wordt onder Rutte 3 fors duurder in 2018 en 2019. Hoeveel energietaks gaat u meer betalen? De enige manier om iets aan uw energierekening te doen is overstappen naar een andere ene…
Belastingvrij erven 2017 & 2018

Belastingvrij erven 2017 & 2018

Belastingvrij erven in 2016 en 2017, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2017 of 2018 is voor betrokkenen veel aantrekke…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar want dat scheelt u tot circa 2800 euro aan extra inkomen in 2018. Misschien hebt u…
Hoogte heffingskortingen 2018

Hoogte heffingskortingen 2018

De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoudt. Deze heffingskortingen kunnen ervoor zorgen dat u onder de streep van uw loon…
Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018

Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018

De hoogte van de huurtoeslag 2018 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u n…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2018?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2018?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2017 en 2018 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet…
Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Ook in 2017 en 2018 kunt u een belastingvoordeel hebben en zo geld terug krijgen van de Belastingdienst. Of u recht hebt op een belastingteruggave inkomstenbelasting hangt vooral van de samenstelling…
Bijtelling auto 2018

Bijtelling auto 2018

Hoe hoog is de fiscale bijtelling 2018 voor uw nieuwe auto van de zaak? De soort auto die u rijdt, de leeftijd van de auto en vooral de CO2-uitstoot van uw wagen bepalen de bijtelling 2018, maar ook w…
Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2018

Vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting 2018

Gebruik alle vrijstellingen en aftrekposten in 2016, 2017 en 2018 uit box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting, waarop u recht hebt. Bereken uw voordeel en betaal minder belasting over uw spaargeld, i…
Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Door in 2019 uw belastingaangifte 2018 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2018. Let op de aftrekposten 2018. Belasting op uw spaargeld 2018 en vermogen, maar ook d…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019

Ondernemersaftrek 2018 en 2019

Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten vallen onder de ondernemersaftrek en in welke mate wordt u als ondernemer zo door…
Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2018 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2019 over uw inkomen en vermogen 2018. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Levenslooptegoed 2018 laten uitbetalen

Levenslooptegoed 2018 laten uitbetalen

U kunt in 2018 uw levenslooptegoed laten uitbetalen. In 2013 en 2015 kon u zelfs uw hele levenslooptegoed laten uitbetalen met een grote belastingkorting. U mag bij een tegoed van minimaal 3000 euro d…
Registratie Belastingdienst van onderhandse akte of lening

Registratie Belastingdienst van onderhandse akte of lening

Regelmatig wordt een lening of akte onderhands aangegaan. Tot voor kort kon u alle akten, een onderhandse lening of akte, eenvoudig bij de Belastingdienst laten registreren. Dat is met ingang van 2013…
Aftrek giften 2016, 2017, 2018 en 2019

Aftrek giften 2016, 2017, 2018 en 2019

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2017, 2018, 2019 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Toptarief 2017, 2018: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2017, 2018: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2017 en 2018 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt 52% en zou bij een belastingherziening (nieuw belastingstelsel Rutte 3) kunnen dalen naar 49,5%. Met de juiste aftrekpos…
Arbeidskorting 2018: welke bedragen

Arbeidskorting 2018: welke bedragen

De arbeidskorting 2018 stimuleert u fiscaal om te gaan werken. Tot ongeveer een modaal arbeidsinkomen zorgt de arbeidskorting ervoor dat u netto meer van uw loon overhoudt. Wie werkt heeft volgens de…
Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2018 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De belastingdienst kan op grond van uw belastingaangifte 2017 u een voorlop…
Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Geen of minder belasting betalen over het vermogen in box 3 is voor veel mensen in 2017, 2018 en 2019 mogelijk, maar niet iedereen maakt er voldoende gebruik van. Wie meer vermogen heeft dan de vrijst…
Belastingaangifte en verkoop woning in 2018 of 2019

Belastingaangifte en verkoop woning in 2018 of 2019

Stel u verkoopt uw woning in 2018 of 2019, dan heeft dat mogelijk allerlei fiscale gevolgen. Wat betekent de verkoop van uw woning voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Belangrijk is dan om te weten…
Groene lening energiebesparing is fiscaal slim

Groene lening energiebesparing is fiscaal slim

Investeren in energiebesparing is niet alleen zuinig maar ook fiscaal slim. U bespaart met zonnepanelen en dubbel glas niet alleen op de energierekening, maar kunt zo ook allerlei fiscale voordelen be…
Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel

Fiscus maakt ook fouten in uw voordeel

De fiscus en belasting betalen. Niemand van ons betaalt graag meer belasting dan nodig is. Gelukkig maakt de fiscus en Belastingdienst ook fouten bij de belastingaanslag in uw voordeel en onder voorwa…
Alle toeslagen 2018

Alle toeslagen 2018

Op welke toeslagen hebt u recht in 2018? U kunt in 2018 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

De mantelzorgboete in de AOW gaat niet door en dat is goed nieuws voor wie AOW ontvangt en met een kind woont. Regelmatig verrichten kinderen mantelzorg voor hun ouders en gaan daarom met de ouders in…
Berekening zorgtoeslag 2018

Berekening zorgtoeslag 2018

Hoeveel zorgtoeslag 2018 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2018 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Geen hondenbelasting meer betalen vanaf 2018?

Geen hondenbelasting meer betalen vanaf 2018?

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 31 januari 2013 de opmerkelijke uitspraak gedaan dat het betalen van hondenbelasting gelijk kan zijn aan discriminatie. Een enkele gemeente heeft de heffing van hond…
Geld terug van de Belastingdienst 2017 - 2018: belastingtips

Geld terug van de Belastingdienst 2017 - 2018: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2017 en 2018 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst in 2017 of 2018. Geld terug van de fiscus…
Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

U kunt minder belasting betalen door uw hypotheek en andere schulden fiscaal te plaatsen in box 3 van de inkomstenbelasting. De hypotheekrenteaftrek daalt door een lagere hypotheekrente en lagere bela…
De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

Ruim niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Ondernemers…
Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

De auto van de zaak, uw leaseauto, wordt duurder in 2016 en de leaseauto 2017 tot 2020, omdat de bijtelling 2016 en vanaf 2017 omhoog gaat voor uw leaseauto. In de meeste gevallen zal dat ook voor uw…
Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Benut de overwaarde, maar hoe? De omkeerhypotheek 2018 en 2019, omgekeerde hypotheek of opeethypotheek genoemd, is een krediethypotheek. Zo benut de overwaarde van uw huis met de omkeerhypotheek, bijv…
Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belasting betalen over bitcoins in 2018 en 2019? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Eind december 2017 is de bitcoin meer dan 15.000 dollar waard. Wat…
Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Welke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Let op de tijdslijn van de belastingaangifte en begin op tijd met uw gegevens te verzamele…
Eigen woning: belastingtarieven 2017 en 2018

Eigen woning: belastingtarieven 2017 en 2018

Een eigen woning kost geld. In 2017 en 2018 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2017 en 2018 meer belas…
VAR verdwijnt: nieuwe opdrachtgeversverklaring 2019 of 2020

VAR verdwijnt: nieuwe opdrachtgeversverklaring 2019 of 2020

De VAR verklaring verdwijnt in zijn huidige vorm. Ook de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is geen succes gebleken. Daarom staat in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 dat er ee…
Bezuinigingen Rutte 3 gaan sluipenderwijs

Bezuinigingen Rutte 3 gaan sluipenderwijs

Versoberingen en bezuinigingen worden door de politiek sluipenderwijs ingevoerd en kosten u op den duur veel geld. Denk aan het afschaffen van de Wet Hillen door Rutte 3, de lagere hypotheekrenteaftre…
Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2018 en 2019 online

Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2018 en 2019 online

Iedereen heeft een eigen belastingdomein en eigen deel van de website van de Belastingdienst voor zijn belastingaangifte 2017, 2018 en 2019, plus een eigen berichtenbox met de Belastingdienst. U doet…
Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Iedereen die meer dan 45 euro belasting verschuldigd is of 15 euro terugkrijgt van de Belastingdienst moet in beginsel in 2018 belastingaangifte inkomstenbelasting doen over het in 2017 ontvangen loon…
Uitstel van betaling Belastingdienst

Uitstel van betaling Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst in 2017 of 2018 vragen om uitstel van betaling van de verschuldigde belasting. Wat als u geen belastingaanslag betaalt? Als u bezwaar maakt met uw bezwaarschrift tegen een be…
Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwanger zijn betekent in 2018 ook recht op een uitkering, de zwangerschapsuitkering. De Wet arbeid en zorg WAZO regelt uw zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Die uitkering bedraagt maximaal…
Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

De hoogte van het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering wordt in 2018 en 2019 gelijk aan 385 euro, terwijl de zorgpremie voor de basisverzekering zorg waarschijnlijk stijgt. Gelukkig hoeft u…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2018 of 2019?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2018 of 2019?

Wie in 2017 meer spaargeld heeft dan ruim 25.000 euro (30.000 euro in 2018 en 2019), betaalt in Nederland een spaarbelasting van 1,2 tot 1,6 procent. De rente is tegelijkertijd zo laag dat dit voor ve…
Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2018 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn in 2017 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en ver…
Belastingdruk 2014-2018 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2018 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2018 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2018 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begint al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van de com…
Verkeersboete 2016 en 2017: snelheidovertreding en boetes

Verkeersboete 2016 en 2017: snelheidovertreding en boetes

De verkeersboetes 2016 gaan weer omhoog, in 2017 gelukkig een jaartje niet. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als prent, een bekeuring en verkeersboete gaan…
Zorgtoeslag 2018 omhoog

Zorgtoeslag 2018 omhoog

De zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen? Vraag de zorgtoeslag 2018 op tijd aan. In 2018 zorgen een hoge…
Koopkrachtberekening klopt zelden

Koopkrachtberekening klopt zelden

De koopkracht van alle Nederlanders staat voortdurend in de politieke belangstelling, ook in 2018, maar een koopkrachtberekening is zelden correct en de berekende situatie is zelden op u van toepassin…
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2018

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2018

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat u afsluiten en hoe hoog wordt dan de premie? Voor ondernemers en vooral zelfstandigen is in 2018 een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzek…
Belastingvrij beleggen

Belastingvrij beleggen

Belastingvrij beleggen is beleggen met maximaal fiscaal voordeel. Zo is de koerswinst op uw belegging belastingvrij, maar er is nog meer fiscaal voordeel te halen als u kiest voor een groenfonds. Groe…
Zorgpremie 2018 en de zorgverzekering in 2018

Zorgpremie 2018 en de zorgverzekering in 2018

De zorgpremie 2018 gaat waarschijnlijk voor u omhoog als u niet overstapt, maar bij DSW niet. Uw zorgverzekering bestaat ook in 2018 uit een basisverzekering en mogelijk een aanvullende verzekering. D…
Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2018

Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2018

U hebt in 2017 en 2018 als belastingplichtige een wettelijke actieve informatieplicht naar de Belastingdienst toe. Als u weet of had kunnen weten dat uw belastingaangifte niet juist is, hebt u de plic…
Trouwen in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Trouwen in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen in 2018, dan krijgt u te maken met nieuwe huwelijksregels. Op 28 maart 2017 werd het initiatiefvoorstel Swinkels, Recourt en Van Oosten 'de beperking van de wettelijke gemeenschap van g…
Belastingteruggave studenten en scholieren 2017 en 2018

Belastingteruggave studenten en scholieren 2017 en 2018

Studenten en scholieren betalen in 2017 en 2018 vaak te veel belasting en kunnen hierop eenvoudig besparen. Als een werkgever in 2017 of 2018 te veel belasting en premies inhoudt en geen gebruik maakt…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 26-07-2017, laatst gewijzigd op 02-11-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!