Zeemeeuw » Specials » Belasting 2017
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Belasting 2017: veranderingen en wijzigingen

Belasting 2017: veranderingen en wijzigingen De belasting 2017 verandert wederom. Weer zijn er wijzigen en veranderingen die uw netto inkomen bepalen. Of er voor u een belastingvoordeel uitrolt of dat uw koopkracht minder wordt is individueel bepaald. Ouderen lijken er weer op achteruit te gaan en de belasting op sparen in box 3 wijzigt. In 2017 is er een andere spaarheffing, zo u wilt spaartaks of vermogensrendementsheffing. Gaat u in 2017 meer belasting betalen of minder?

Inhoud


Heffingskortingen 2017, inkomstenbelasting, belastingschijven

De heffingskortingen 2017 veranderen in de meeste gevallen een beetje vergeleken met de bedragen in 2016. De ouderen krijgen te maken met een lagere ouderenkorting en voor de huishoudens waarin een partner weinig of geen inkomen heeft, gaat deze zogenaamde aanrechtsubsidie achteruit. De belastingtarieven zijn gelijk aan die uit 2016, wel zullen de belastingschijven iets met de inflatie worden aangepast, geïndexeerd.

Spaarheffing 2017, de veranderingen belasting spaargeld 2017

De vermogensrendementsheffing verandert van een heel simpel systeem naar een ingewikkeld systeem met vier belastingschijven. In schijf 1 betaalt u geen belasting, dat is de schijf met de vrijstelling. Dit heffingvrij vermogen gaat omhoog naar 25.000 euro euro (was in 2016 nog ruim 21.000 euro). Vooral wie een hoger vermogen heeft, gaat meer vermogensrendementsheffing betalen. Deze veranderingen pakken vooral goed uit voor wie een vermogen tot 25.000 euro heeft en dus onder de vrijstelling van de heffing op vermogen valt. Gaat voor u de belasting spaargeld 2017 omlaag of juist omhoog?

Koopkracht 2017

Als de inflatie in 2017 beperkt blijft, verandert er voor de meeste huishoudens niet veel in de koopkracht. De ouderen verliezen wel wat, wie gaat werken gaat er vaak nog wat extra op vooruit. Bij de ouderen telt het wel op, want vaak hebben ouderen ook een extra vermogen voor de oude dag dat meer belasting gaat kosten, kunnen zij hun toeslag verliezen en worden zij geconfronteerd met relatief lage pensioenen en een lagere ouderenkorting. Tot slot duurt het weer drie maanden langer voordat de eerste AOW wordt uitbetaald. Wie geen werk heeft, heeft ook niet aan een hogere arbeidskorting en zal er daardoor ook niet op vooruit gaan in 2017.

Belastingherziening 2017

Of het moet zo zijn dat het het kabinet Rutte nog lukt om een grote belastingherziening in 2017 tot stand te brengen. De praktijk leert echter dat een plotselinge invoering van een belastingherziening tot grote uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst leidt en dus zal een dergelijke invoering zeer waarschijnlijk niet al in 2017 plaatsvinden. We zullen het in 2017, nog afgezien van de spaartaks, met een paar kleine veranderingen en reparaties van koopkracht moeten doen. De WOZ-waarde zal in 2017 hoger zijn waardoor u ook meer onroerend goed belasting en huurwaardeforfait gaat betalen.

Zeemeeuw ©
Uitkeringen 2018: IVA, WIA en WGA 2018

Uitkeringen 2018: IVA, WIA en WGA 2018

Bij ziekte en arbeidsongeschikheid kunt u in 2017 en 2018 voor twee regelingen in aanmerking komen. Twee uitkeringen staan centraal, de Inkomens Verzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten, I…
AOW-bedragen 2019

AOW-bedragen 2019

Wie in 2019 AOW ontvangt, gaat er per juli 2019 gemiddeld genomen op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat lagere loonheffing. Hoe het precies voor u uitpakt is afhankelijk van uw gezinssit…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Wie in 2019 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Belastingdienst & tweede huis in het buitenland

Belastingdienst & tweede huis in het buitenland

Hoe is uw tweede huis fiscaal belast voor de inkomstenbelasting? Elk jaar kondigt de Belastingdienst aan waarop ze de belastingaangifte extra zullen controleren. Sinds de aangifte over 2007 is het twe…
Belastingvrij erven 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij erven 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij erven in 2018 en 2019, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2019 is voor betrokkenen veel aantrekkelijker d…
Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2019 (belastingnadeel), m…
Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019

Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019

De halfwezenuitkering verviel al per 1 juli 2013 voor nieuwe gevallen. De uitkering verdween voor de bestaande gevallen per 1 oktober 2013. Hoe kunt u de nabestaandenuitkering en wezengeld 2017, 2018…
Dwangbevel Belastingdienst

Dwangbevel Belastingdienst

Voorkom een dwangbevel van de Belastingdienst. Wie zijn belastingen niet op tijd kan betalen, krijgt van de Belastingdienst een aanmaning en vervolgens een dwangbevel. Dit kost u veel extra geld en he…
Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019

Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019

Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2017, 2018 en 2019? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en spreken we voortaan over belastingrente. En dat is meer dan een naamsverandering…
Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling

Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het…
Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017, 2018 en 2019?

Hoeveel belastingvrij vermogen in 2017, 2018 en 2019?

Op hoeveel belastingvrij vermogen hebt u recht in 2017, 2018 en 2019? Vermogen in box 3 betekent immers meestal ook extra inkomstenbelasting betalen. U krijgt bovendien geen toeslagen en als u in een…
WOZ waarde 2018 en OZB 2019

WOZ waarde 2018 en OZB 2019

Let op de nieuwe WOZ 2017, 2018 en 2019 plus beschikking van de gemeente en onderneem zo nodig snel actie. Elk jaar ontvangen we in het voorjaar de nieuwe aanslag voor de onroerende zaakbelasting OZB.…
Belastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalen

Belastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalen

Hoeveel belasting en btw betaalt u over kunst en antiek in 2018 en 2019? Kunst en antiek kunnen een vermogen waard zijn, maar valt kunst en antiek in 2018 en 2019 wel onder uw vermogen in box 3 van de…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2018. Wie 1 mei 2019 voor zijn aangifte inkomstenbelasting als deadline niet haalt, kan bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aa…
Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Geen of minder belasting betalen over het vermogen in box 3 is voor veel mensen in 2017, 2018 en 2019 mogelijk, maar niet iedereen maakt er voldoende gebruik van. Wie meer vermogen heeft dan de vrijst…
Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijven

Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2017, met de bijbehorende belastingschijven 2017 en de heffingskortingen. Op welke heffingskortingen hebt u recht in 2017? Als u dat weet, weet u ook of uw loon…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2018-2019

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2018-2019

De Bos-belasting is het belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet in 2015-2018 de houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent i…
Vrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkering

Vrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkering

Veel mensen doen in 2018 en 2019 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding of zien hier juist vanaf. Wat betekent een bijstandsuitkering in combinatie met vrijwilligerswerk en vrij…
Belastingaangifte 2018: de verzuimboete en heffingsrente

Belastingaangifte 2018: de verzuimboete en heffingsrente

Wie te laat zijn belastingaangifte inkomstenbelasting doet, kan ook in 2017, 2018 en 2019 van de Belastingdienst een hoge verzuimboete en heffingsrente of belastingrente krijgen. Dien dus uw belasting…
Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belasting betalen over bitcoins in 2018 en 2019? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Eind december 2017 is de bitcoin meer dan 15.000 dollar waard. Wat…
Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020

Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020

Een eigen woning kost geld. In 2019 en 2020 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2019 en 2020 meer belas…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

Digitaal belastingaangifte doen in 2018 over 2017 of in 2019 over 2018 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft een prettige service voor de belastingbetalers. Dit is de door de Belastingdien…
Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

U kunt minder belasting betalen door uw hypotheek en andere schulden fiscaal te plaatsen in box 3 van de inkomstenbelasting. De hypotheekrenteaftrek daalt door een lagere hypotheekrente en lagere bela…
Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 of 2019 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u gemiddeld 1,2% belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen afrekenen met de Belastingdien…
Navordering en naheffing Belastingdienst

Navordering en naheffing Belastingdienst

Hebt u ook een navorderingsaanslag over 2017, 2018 of 2019 ontvangen? Ook als u uw inkomstenbelasting al lang hebt betaald, kan de Belastingdienst u een navordering of naheffing als belastingaanslag s…
Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Door in 2019 uw belastingaangifte 2018 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2018. Let op de aftrekposten 2018. Belasting op uw spaargeld 2018 en vermogen, maar ook d…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2018 of 2019 belastingaangifte moet doen kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een ondernemer moet elektronis…
Belastingaangifte 2018 - spaargeld en ander vermogen

Belastingaangifte 2018 - spaargeld en ander vermogen

Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2017 en 2018 let de Belastingdienst extra op het opgegeven spaargeld en vermogen in box 3. Over het bedrag boven de vrijstellingen in box 3 betaalt u de ver…
Geld lenen van eigen bv of sparen via spaar-bv (boxhoppen)

Geld lenen van eigen bv of sparen via spaar-bv (boxhoppen)

U hebt een bv en u wilt van uw bv geld lenen. Of u wilt in elk geval minder belasting betalen via boxhoppen. Kies dan bijvoorbeeld voor een spaar-bv of spaargeld bv in box 2. Al bij een vermogen van …
DigiD machtiging belastingaangifte 2018 inkomstenbelasting

DigiD machtiging belastingaangifte 2018 inkomstenbelasting

Gaat u ook digitaal belastingaangifte dit voorjaar 2019 over het jaar 2018? Sinds de belastingaangifte 2010 kunt u met DigiD ook iemand anders machtigen, ook in 2019. Zo kunt u een ander digitaal mach…
Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Welke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Let op de tijdslijn van de belastingaangifte en begin op tijd met uw gegevens te verzamele…
Aanrechtsubsidie 2017 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2017 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2017 is een heffingskorting voor de inkomstenbelasting voor iemand met geen of een laag eigen inkomen. Als u een fiscale partner hebt en zelf te weinig of geen inkomen hebt om een…
Belastingteruggave studenten en scholieren 2018 en 2019

Belastingteruggave studenten en scholieren 2018 en 2019

Studenten en scholieren betalen in 2018 en 2019 vaak te veel belasting en kunnen hierop eenvoudig besparen. Als een werkgever in 2018 of 2019 te veel belasting en premies inhoudt en geen gebruik maakt…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar want dat scheelt u tot circa 2800 euro aan extra inkomen in 2018. Misschien hebt u…
Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Geld lenen betekent ook minder belasting betalen doordat schulden aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Bij de fiscaal aftrekbare rente denkt bijna iedereen alleen aan de hypotheekrenteaftrek. Maa…
Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2018 en 2019 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst. Geld terug van de fiscus is niet alleen f…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Aanslag onroerend goed (WOZ 2018 en OZB): maak bezwaar

Aanslag onroerend goed (WOZ 2018 en OZB): maak bezwaar

Kansrijk een WOZ-bezwaar in 2018 of 2019 indienen? Bespaar zo geld. De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht en deze te hoge waarde werkt dan in vele belastingen door. Hebt u ook de nieuwe aansl…
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Of de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt ook af van de overwaarde van de eerder verkochte of thans verhuurde woning. De fiscale aftrekpost inkomstenbelasting kan door de bijle…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017

In 2017 werk en kinderen combineren geeft het recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017. De inkomensafhankelijke combinatiekorting ging in 2016 fors omhoog, maar waarop hebt u in 2017 re…
Algemene heffingskorting 2017

Algemene heffingskorting 2017

De algemene heffingskorting 2017 gaat voor iedereen iets omhoog ten opzichte van 2016. De afbouw van deze inkomensafhankelijke heffingskorting bij een toenemend inkomen zorgt wel voor grote inkomensve…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Ook met een eigen woning hebt u in 2018 en 2019 recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u dan aan bijstand en hoe werkt dat? U kunt minder bijstand krijgen, maar o…
Rente persoonlijke lening woning fiscaal aftrekbaar

Rente persoonlijke lening woning fiscaal aftrekbaar

Is uw lening fiscaal aftrekbaar? Dat hang er vanaf. De rente op een lening voor uw woning is fiscaal gezien in 2018 en 2019 niet altijd een hypotheekrente, maar wanneer wel volgens de regels van de Be…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019

Ondernemersaftrek 2018 en 2019

Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten vallen onder de ondernemersaftrek en in welke mate wordt u als ondernemer zo door…
Vitaliteitsregeling 2013 - spaarloon levensloopregeling 2017

Vitaliteitsregeling 2013 - spaarloon levensloopregeling 2017

De spaarloonregeling is in 2012 vervallen, maar de 80-% regeling wordt in 2015 weer geactiveerd voor wie nog niet van de 80% regeling gebruik heeft gemaakt (Miljoenennota 2015). U kunt sindsdien uw sp…
Belastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijk

Belastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijk

De belastingherziening voor het spaargeld en vermogen in box 3 kan een forse belastingverhoging betekenen. Wie denkt dat Nederland een mild belastingklimaat heeft, vergist zich. Sommige Nederlanders b…
Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018

Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018

De werkbonus is een inkomensafhankelijke heffingskorting van maximaal 1119 euro met als doel dat u langer doorwerkt. De werkbonus is ontstaan om werken aantrekkelijker te maken dan een uitkering. Deze…
Huurwaardeforfait 2017

Huurwaardeforfait 2017

Het huurwaardeforfait 2017 betekent in de meeste gevallen meer belasting betalen. Als u een eigen woning bezit, rekent de Belastingdienst uw woning een bepaalde huurwaarde toe die als extra inkomen wo…
Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2018 en 2019 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 52% en zou bij de belastingherziening (nieuw belastingstelsel Rutte 3) kunnen dalen naar 49,5% in 2021. Met de jui…
Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2019

Actieve informatieplicht Belastingdienst 1 januari 2019

U hebt in 2018 en 2019 als belastingplichtige een wettelijke actieve informatieplicht naar de Belastingdienst toe. Als u weet of had kunnen weten dat uw belastingaangifte niet juist is, hebt u de plic…
Arbeidskorting 2017 hoger

Arbeidskorting 2017 hoger

De arbeidskorting 2017 in de inkomstenbelasting wordt bijna voor iedereen iets hoger dan in 2016. Met soms een paar honderd euro meer aan arbeidskorting stimuleert het kabinet loon uit arbeid en doet…
DigiD voor Nederlanders wonend in het buitenland

DigiD voor Nederlanders wonend in het buitenland

In 2019 een DigiD buitenland aanvragen is mogelijk via de balie-uitgifte of als u AOW ontvangt via de SVB. Hoe werkt dat en waar moet u zijn? Als u een burgerservicenummer BSN of een RNI nummer uit he…
Hoogte heffingskortingen 2017

Hoogte heffingskortingen 2017

Sommige heffingskortingen gaan in 2017 omhoog, maar hebt u wel recht op een heffingskorting en zo ja op hoeveel dan? De heffingskortingen veranderen jaarlijks, zowel qua hoogte van het bedrag als de s…
Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan in 2018 en 2019 bezwaar maken tegen een belastingaanslag of heffing van de Belastingdienst met een schrif…
Overlijdensrisicoverzekering en de Belastingdienst

Overlijdensrisicoverzekering en de Belastingdienst

Wat betekent een overlijdensrisicoverzekering ORV voor de inkomstenbelasting 2018 en 2019, uw belastingaangifte en de erfbelasting? U wilt een inkomensachteruitgang na uw overlijden bij uw partner ver…
Wegenbelasting 2019 en motorrijtuigenbelasting 2019 mrb

Wegenbelasting 2019 en motorrijtuigenbelasting 2019 mrb

De wegenbelasting is als gebruikersheffing niet erg geliefd. Hoeveel wegenbelasting u in 2019 moet betalen hangt van meerdere factoren af en misschien krijgt u korting op de motorrijtuigenbelasting in…
Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Een nieuw belastingstelsel in 2017 en 2018, maar eerst een belastingverlaging in 2016? Hoe zien deze belastingherziening, belastingwijziging en belastingverlaging eruit? Wat merkt u ervan in 2016, 201…
Uitvaartsparen of uitvaartverzekering afsluiten

Uitvaartsparen of uitvaartverzekering afsluiten

Voor een goede en betaalbare uitvaart kunt in 2019 fiscaal slim sparen of kiezen voor verzekeren bij een uitvaartverzekeraar. Uitvaartsparen in plaats van een uitvaartverzekering. Deze uitvaart spaarr…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 20-09-2015, laatst gewijzigd op 14-04-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!