Zeemeeuw » Specials » Zorgtoeslag 2014
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Zorgtoeslag 2014 en vermogenstoets

Zorgtoeslag 2014 en vermogenstoets De zorgtoeslag is een maandelijkse bijdrage in uw zorgkosten. De zorgtoeslag 2013 en 2014 zijn anders dan de zorgtoeslag in 2011 en 2012. In 2013 en 2014 vindt namelijk een vermogenstoets plaats. Wie te veel vermogen heeft volgens de toets, krijgt in 2013 en 2014 geen zorgtoeslag. Deze vermogenstoets kennen we ook bij de huurtoeslag in 2012 en 2013. De zorg wordt zo steeds duurder door minder zorgtoeslag, een kleinere basisverzekering 2014 en een hoger verplicht eigen risico 2014.

Zorgtoeslag 2013 en zorgtoeslag 2014

Omdat de kosten van de zorg hoog zijn en het eigen risico in de zorg hoog is, is het voor lagere inkomens zeer welkom dat er een zorgtoeslag is als tegemoetkoming in de kosten van de verplichte basisverzekering. De zorgtoeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald, is inkomensafhankelijk en kan per persoon een 88 euro per maand bedragen. In 2013 en 2014 krijgt de zorgtoeslag ook een vermogenstoets. Wie wat vermogen heeft kan zo uit de boot vallen en die 88 euro per maand eenvoudig kwijtraken. Een vermogenstoets kennen we ook bij de huurtoeslag, maar daar is het toch weer iets anders geregeld dan bij de zorgtoeslag 2013: huurtoeslag 2012 omlaag en de huurtoeslag 2013.

Vermogenstoets zorgtoeslag 2014, veranderingen

In het in april 2012 geaccordeerde wetsvoorstel Wijziging Wet op de zorgtoeslag wordt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag ingevoerd die vanaf 1 januari 2013 moet gaan gelden. De wet bepaalt dat u maximaal 80.000 aan vermogen mag hebben bovenop de vrijstelling van vermogensbelasting in box 3 van de inkomstenbelasting: hoge spaarrente en de vermogensrendementsheffing 2010, 2011, 2012, 2013. De vrijstellingen tot nu toe geven aan dat iemand die alleen woont dus niet meer vermogen mag hebben dan ruim 100.000 euro. Dat is 101.139 euro alleen of 122.278 euro met uw partner. In andere gevallen kan het zoals in het artikel aangegeven wat anders uitpakken. Vergis u niet, ook een tweede huis wordt als vermogen aangemerkt, dus vallen vele mensen vanaf 2013 helaas buiten de boot: zorgtoeslag 2013, de wijzigingen. Velen kregen op 28 november 2012 via de belastingdienst te horen dat er vanaf 2013 geen zorgtoeslag meer voor hen is.

Overige voorwaarden zorgtoeslag 2013, wijzigingen

De andere voorwaarden voor zorgtoeslag zijn:
  • U bent minimaal 18 jaar, bezit een Nederlands paspoort of u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • Uw inkomen is niet hoger dan 30.939 per jaar. Dit was in 2012 nog 35.059 euro per jaar en het gezamenlijke inkomen niet hoger dan 42.438. Dit was 51.691 euro.

Zorgtoeslag 2013 en eigen risico 2013

En dat kan dus pijnlijk uitpakken. Wie vermogen heeft, hoeft geen geld op de bank te hebben. Het kan gaan om vermogen in een huis. Om over dat geld te kunnen beschikken, zal een huis moeten worden verkocht. Zuur, nu ook het verplicht eigen risico 2013 zo wordt verhoogd: verplicht eigen risico 2013 en de zorgpremie. En van u steeds meer een eigen bijdrage wordt gevraagd doordat ook de basisverzekering 2013 verder wordt uitgekleed. Als u een inkomen hebt tot maximaal het wettelijk minimumloon kan uw zorgtoeslag 2013 maximaal met 222 euro per jaar worden verhoogd tot 1080 euro.

Zorgtoeslag 2014 verdwijnt niet, maar gaat wel omlaag

Het kabinet Rutte 2 wilde eerst ook af van de zorgtoeslag in 2014, maar dat is nu teruggedraaid. Er wordt wel op de zorgtoeslag bezuinigd: zorgtoeslag 2014 omlaag.

Verminder vermogen door hypotheek extra af te lossen

Als u een eigen huis met hypotheek hebt en spaargeld dan kan het extra aflossen van de hypotheek ervoor zorgen dat u door de vermogenstoets komt. Oversluiten van een hypotheek helpt daarvoor niet: oversluiten of aflossen, veel gestelde vragen.

Zeemeeuw ©
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013

De aftrekbare specifieke zorgkosten en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2013 gelukkig nog. In 2014 wordt deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting gedeeltelijk afgeschaft, in 2013 zijn de de ro…
Voorlopige aanslag 2015 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2015 inkomstenbelasting

Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015 aanvragen? Dat kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2015 (belastingnadeel), maar ook dat u belastinggeld terug krijgt van de belastingdienst (b…
Vermogensrendementsheffing 2012 & 2013 & 2014 & 2015

Vermogensrendementsheffing 2012 & 2013 & 2014 & 2015

Vermogensrendementsheffing berekenen, bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u direct 1,2% belasting over uw spaargeld afrekenen met de belastingdienst. Een spaarheffing op basis van een renteforfait…
Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Wat verandert in de zorgtoeslag 2015, wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De zorgtoeslag 2015 gaat in veel gevallen omlaag door nieuwe bezuinigingen. Bekijk hier de nieuwe voorwaarden en of u er oo…
Huurtoeslag 2012 en vermogen 2013

Huurtoeslag 2012 en vermogen 2013

Hebt u in 2012 of 2013 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoeslag 2012 of 2013 aan als opvolger van de individuele huursubsidie. Als u…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Kunt u in 2014 of 2015 met terugwerkende kracht en achteraf over het afgelopen jaar of de afgelopen jaren nog een toeslag aanvragen? Bent u een toeslag vergeten? De zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopv…
Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen

Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen

Vraag uw zorgtoeslag 2013 aan zodra u een zorgpolis hebt. Let op de wijzigingen en veranderingen in 2013, de hoogte, voorwaarden en de uitbetalingsdata 2013. De premies voor de zorgverzekering 2013 en…
Zorgtoeslag 2014 omlaag

Zorgtoeslag 2014 omlaag

De zorgtoeslag 2014 (18 jaar of ouder) gaat fors omlaag. Uw zorgpremie 2014 is immers ook lager dan in 2013. Zie hier de hoogte van de zorgtoeslag 2014 en de voorwaarden. Het regeerakkoord is op een p…
Zorgtoeslag 2014 stopt bij erfenis, vermogen: vermogenstoets

Zorgtoeslag 2014 stopt bij erfenis, vermogen: vermogenstoets

De vermogenstoets in 2014. Nieuw bij de zorgtoeslag 2013, 2014 en 2015 is de vermogenstoets. Betekent deze toets geen zorgtoeslag meer bij een beetje extra vermogen of erfenis? Wat zijn de regels? Waa…
Zorgtoeslag 2015 buitenland

Zorgtoeslag 2015 buitenland

Recht op zorgtoeslag in het buitenland? Wie in het buitenland woont, kan in 2014 en 2015 gewoon en legaal in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Hoeveel u aan zorgtoeslag krijgt, hangt ondermeer af…
Alle toeslagen 2013 en 2012

Alle toeslagen 2013 en 2012

Op welke toeslagen hebt u recht in 2013 of 2012? U kunt in 2012 en 2013 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, d…
Berekening zorgtoeslag 2014

Berekening zorgtoeslag 2014

Hoeveel zorgtoeslag 2014 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2014 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Verplicht eigen risico 2013 en de zorgpremie

Verplicht eigen risico 2013 en de zorgpremie

Het verplicht eigen risico is fors omhoog gegaan in 2013. Vaak zult u ook meer zorgpremie in 2013 betalen. Het verplicht eigen risico 2013 in de zorg wordt zeker niet geschrapt, de eigen bijdrage GGZ…
Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013

Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013

De huurtoeslag 2012 is omlaag en de huurtoeslag 2013 gaat omlaag ten opzichte van 2012. Een extra kwaliteitskorting als eigen bijdrage leidt ertoe dat voor bijna 80 procent van de ontvangers van de hu…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Een scheiding heeft ook gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de huurtoeslag. Als u geen zorgtoeslag van de Belastingdienst kreeg, hebt u er nu misschien wel recht op. Als u wel zorgt…
Betaaldata zorgtoeslag 2014 en 2013

Betaaldata zorgtoeslag 2014 en 2013

Wat zijn de betaaldata voor de zorgtoeslag 2014, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2013 en zorgtoeslag 2014 zijn belangrijke bedragen geworden en daarom wil iedereen de betaaldata van de zorgto…
Basisverzekering 2014

Basisverzekering 2014

De basisverzekering 2014 is bekend. Wat zijn de veranderingen in 2014? Dit basispakket van uw zorgverzekering 2014 wordt niet kleiner ten opzichte van 2013. Er gaan geen behandelingen uit de basisverz…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 08-06-2012, laatst gewijzigd op 21-06-2014. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!