Zeemeeuw » Specials » Miljoenennota 2014
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Miljoenennota 2014: veranderingen 2014 en 2015 financieel

Miljoenennota 2014: veranderingen 2014 en 2015 financieel Met de Miljoenennota 2014 en 2015 en Belastingplan 2014 en 2015 van Prinsjesdag 2014 verandert er financieel veel voor u in 2014 en 2015. Het zijn financiële veranderingen, lastenverzwaringen en wijzigingen in de belasting, inkomstenbelasting, kinderbijslag, kindgebonden budget, zorg, toeslagen, bijtelling auto 2014 en 2015. Vele bezuinigingen en voor sommige huishoudens een forse achteruitgang in koopkracht. In 2015 vervallen vele kindregelingen, maar ook al in 2014 gaat uw kinderbijslag achteruit. Hier de hoofdpunten uit de Miljoenennota 2014 inclusief begrotingsakkoord 11 oktober 2013 (herfstakkoord). Ook de verkeersboetes 2014 gaan omhoog.

Miljoenennota 2014, zes miljard extra bezuinigen en extra lasten ten opzichte van Regeerakkoord, de participatiemaatschappij

De Miljoenennota 2014 geeft ondermeer aan wat er financieel voor u en mij verandert in 2014 en 2015. In het Regeerakkoord van Rutte - Asscher stonden al vele bezuinigingen, maar daar komt in 2014 nog eens zes miljard aan extra maatregelen en bezuinigingen bij. Het is ondoenlijk om hier alle maatregelen te noemen voor 2014 en 2015, bovendien moet maar worden afgewacht waarmee de Eerste Kamer akkoord zal gaan. Maar duidelijk is wel dat vele gezinnen erop achteruit gaan. Gezinnen met kinderen, gezinnen met een uitkering, en de hogere inkomens. Onderstaand vindt u een aantal veranderingen voor uw gezin terug die ongetwijfeld in de Miljoenennota 2014 zullen staan. De participatiemaatschappij is een nieuw kernwoord uit de troonrede: het betekent voor u dat u meer zelf zult moeten doen en meer zelf zult moeten betalen. Vooral in de zorg en de jeugdzorg die van het Rijk naar de gemeenten gaat.

Miljoenennota 2014: fiscale wijzigingen 2014 en 2015 Belastingplan, de veranderingen van de fiscus, de lastenverzwaringen

Er wordt zodanig aan de inkomstenbelasting gesleuteld dat vooral hogere inkomens meer belasting gaan betalen en minder algemene heffingskorting krijgen (nivellering). Voor iedereen geldt dat de belastingschijven worden bevroren, wat bij een stijging in inkomen ten opzichte van 2013 betekent dat u netto minder geld overhoudt:

Eigenaren van een huis met een hoger inkomen kunnen hun hypotheekrente in 2014 niet meer tegen 52% aftrekken maar tegen 51,5%. In 2015 tegen 51%. Voorts gaat de bijtelling voor uw auto van de zaak omhoog.

Hogere ziektekosten en specifieke zorgkosten 2014 en 2015

De aftrek van specifieke zorgkosten wordt in 2014 afgeschaft, het basispakket wordt kleiner. Wat niet doorgaat zijn de inkomensafhankelijke zorgpremie en het inkomensafhankelijke eigen risico dat wettelijk voor de basisverzekering verplicht is. Veel zorg wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.

Toeslagen, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget 2014 en 2015

Alle fiscale toeslagen worden zo hervormd dat alleen de lagere inkomens er gebruik van kunnen maken. Het gaat ook huishoudtoeslag heten. En die inkomensgrens komt rond de 19.000 euro in 2015 te liggen. De afbouw vindt geleidelijk maar gestaag plaats. Het kindgebonden budget 2014 en kindgebonden budget 2015 gaan wel omhoog, maar dan toch weer alleen voor de lage inkomens. De kinderbijslag 2014 en kinderbijslag 2015 gaan toch niet omlaag: kinderbijslag 2014 omlaag? In 2015 verdwijnen de meeste kindregelingen of worden ze samengevoegd. Wederom profiteren relatief vooral de lagere inkomens: ze blijven niet volledig buiten schot, maar worden gegeven hun inkomen minder aangeslagen door bezuinigingen. Bij de huren zal voor iedereen de regel zijn dat meer huur uit de eigen portemonnee zal moeten worden betaald:

Begrotingsakkoord 11 oktober 2013 en akkoord Eerste Kamer

De belangrijkste wijzigingen uit het begrotingsakkoord van het kabinet met D'66, ChristenUnie en SGP van 11 oktober 2013 zijn:
  • Eerdere ingreep in de Nabestaandenwet gaat niet door.
  • Schoolboeken blijven gratis.
  • Vergroening: aanscherpen van milieu-eisen aanschafbelasting auto's, belasting leidingwater bedrijven gaat omhoog, geen verlaging van de motorrijtuigenbelasting.
  • Geen verlaging van de kinderbijslag.
  • WW: na een half jaar is werk aanvaarden verplicht.
  • Versoepeling van het ontslagrecht.
  • 600 miljoen extra naar onderwijs.

De marginale druk gaat nu niet naar 60%, maar gaat nog steeds omhoog naar 55%. Dit alles is inmiddels ook door de Eerste Kamer aanvaard (december 2013).

Miljoenennota 2015, Belastingplan 2015, belasting 2015

Het belastingtarief in de eerste schijf gaat per saldo omhoog, niet omlaag zoals wel wordt beweerde. De verlaging is kleiner dan de verhoging die in de meerjarencijfers zit. De arbeidskorting wordt iets verhoogd. De koopkracht gaat voor velen iets omhoog, maar niet voor iedereen. Ouderen gaan er in veel gevallen op achteruit:

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, gevolgen 65+, heffingskortingen en belastingschijven 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdelijk, de heffing…
Minimumloon 2015 & minimumjeugdloon 2014

Minimumloon 2015 & minimumjeugdloon 2014

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2015. Wat verdient u dan? Er is in 2015 een verhoging ten opzichte van juli 2014. Per…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud voorziet of kinderalimentatie betaalt, als belasting teruggave aardig oplopen. Hoe groot het b…
Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven

De inkomstenbelasting 2014 van het kabinet Rutte Asscher merkt u direct in uw loonstrookje, maar ook als u 65 plus bent. Het kabinet zorgt voor een verhoging van de belastingen en tarieven 2014. Hun h…
Boetes, bekeuringen auto - snelheidsovertreding 2014 en 2015

Boetes, bekeuringen auto - snelheidsovertreding 2014 en 2015

Boetes 2014 en 2015, verkeersboetes en bekeuringen voor de auto kosten u veel geld en in 2014 worden de verkeersboetes gemiddeld nog 2,8% duurder, in 2015 0,8%. Vanaf januari 2014 kunt u online bezwaa…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

De fiscale aftrek specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt volgens het regeerakkoord, maar dat is met het herfstakkoord van 11 oktober 2013 grotendeels achterhaald. Zorgkosten zijn ook in 2014 fiscaal aft…
Hoogte heffingskortingen 2014

Hoogte heffingskortingen 2014

Tien heffingskortingen zijn er nog in 2014, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afrek…
In 2015 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2015 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit gaat ten opzichte van 2014. Van de elf regelingen voor e…
Kinderbijslag 2014 omlaag?

Kinderbijslag 2014 omlaag?

De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden budget 2015 gaat omhoog. Nu de formatie Rutte Samson is afgerond, is ook het reg…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere toeslagen en anders verdeeld dus. De zorgtoeslag 2015, huurtoesl…
Huurtoeslag 2014

Huurtoeslag 2014

Hoeveel huurtoeslag 2014, de bedragen? Tot 1 september 2014 kunt u nog huurtoeslag over 2013 aanvragen. Vanaf december 2013 krijgt u de eerste huurtoeslag 2014 uitbetaald als u aan de voorwaarden vold…
Onbelaste reiskostenvergoeding 2015 vervalt niet

Onbelaste reiskostenvergoeding 2015 vervalt niet

Hoe hoog is de reiskostenvergoeding 2014 en 2015 met de nieuwe forensentaks en de aftrek reiskosten openbaar vervoer 2014 en 2015? In het Lente akkoord, het akkoord van de meerderheid van de Tweede ka…
Zorgtoeslag 2014 omlaag

Zorgtoeslag 2014 omlaag

De zorgtoeslag 2014 (18 jaar of ouder) gaat fors omlaag. Uw zorgpremie 2014 is immers ook lager dan in 2013. Zie hier de hoogte van de zorgtoeslag 2014 en de voorwaarden. Het regeerakkoord is op een p…
Kinderopvangtoeslag 2014: kinderopvangtoeslagtabel 2014

Kinderopvangtoeslag 2014: kinderopvangtoeslagtabel 2014

Op de kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 werd flink bezuinigd, waardoor uw kinderopvangtoeslag omlaag ging. Wat wordt de hoogte van uw kinderopvangtoeslag 2014, want er is in 2014 100 miljoen euro extra…
Bijtelling auto 2013-2014

Bijtelling auto 2013-2014

Een auto van de zaak in 2013 en 2014, een leaseauto, betekenen nieuwe regels voor uw fiscale bijtelling bij uw inkomen. Die bijtelling door de belastingdienst is veranderd per juli 2012, in 2013 en in…
Verplicht eigen risico 2014 omhoog en zorgpremie 2014 omlaag

Verplicht eigen risico 2014 omhoog en zorgpremie 2014 omlaag

Lang is al is bekend dat de zorgpremie 2014 omlaag kan en voor een aantal mensen het verplicht eigen risico in de zorg in 2014 en 2015 omhoog en voor anderen juist omlaag zou gaan. Door de winsten van…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Fiscale toeslagen 2013 en belastingtoeslagen 2014

Fiscale toeslagen 2013 en belastingtoeslagen 2014

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2014, ook als u 65+ bent? Voor de vier inkomensafhankelijke toeslagen kunt u bij de Belastingdienst terecht. Dat zijn de de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopv…
Basisverzekering 2014

Basisverzekering 2014

De basisverzekering 2014 is bekend. Wat zijn de veranderingen in 2014? Dit basispakket van uw zorgverzekering 2014 wordt niet kleiner ten opzichte van 2013. Er gaan geen behandelingen uit de basisverz…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-09-2013, laatst gewijzigd op 14-09-2014. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!