Zeemeeuw » Specials » Loonbeslag 2013
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Loonbeslag 2013 en beslagvrije voet 2014 of 2015 berekenen

Loonbeslag 2013 en beslagvrije voet 2014 of 2015 berekenen Een loonbeslag betekent een beslag op uw inkomen en loon door een deurwaarder. Dat beslag wordt in 2013, 2014 of 2015 gelegd bij uw werkgever. Er is een beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen waarop geen beslag mag worden gelegd. Sinds 2012 is ook beslag mogelijk op het inkomen van meerderjarige thuiswonende kinderen. Dit komt doordat de regels voor bijstand 2012 strenger zijn dan in 2011. Let op het minimumloon 2014 of 2015 waarop uw beslagvrije voet is gebaseerd. De gevolgen van beslag en loonbeslag en wat u kunt doen, vindt u hier. Wat is een beslagvrije voet en hoe hoog is deze?

Wanneer loonbeslag in 2014 of 2015?

Een loonbeslag is een ingrijpende maatregel bij de werkgever. De werkgever is verplicht aan het verzoek tot loonbeslag van een deurwaarder mee te werken. Loonbeslag kan om allerlei redenen plaats vinden, maar de gemeenschappelijke noemer is dat er schulden en betalingsachterstanden zijn ontstaan. Redenen voor een loonbeslag kunnen zijn:
  • Een achterstand bij de betaling van huur;
  • Een achterstand bij de betaling van een lening of schulden;
  • Een achterstand bij de betaling van de hypotheek;
  • Een achterstand bij de betaling van alimentatie;
  • Een achterstand bij het betalen van de ziektekostenpremie;
  • Een achterstand bij de betaling van premies voor de verzekering;
  • Een achterstand bij de betaling van gas en elektra.

Steeds vaker vindt een loonbeslag plaats doordat de alimentatie of zorgpremie niet worden betaald.

Strengere regels loonbeslag 2014 en 2015, hoeveel loonbeslag?

U hebt recht op een beslagvrije voet bij een loonbeslag door deurwaarder. De beslagvrije voet, ook wel vrij te laten bedrag vtlb genoemd, is het deel van het inkomen dat u mag behouden en niet naar de schuldeiser gaat. Er bestaan precieze regels voor hoe hoog de beslagvrije voet in uw situatie moet zijn en de regels die hiervoor gelden zijn gerelateerd aan een bijstandsinkomen.

Omdat de normen voor een bijstandsuitkering in 2012 en 2013 strenger worden, geldt vanaf 1 januari 2012 hetzelfde voor de hoogte van de beslagvrije voet. Er wordt bij de berekening van de beslagvrije voet in 2012 niet alleen maar naar uw eigen inkomen of dat van uw partner gekeken, maar ook naar het inkomen van eventuele inwonende meerderjarige kinderen.

Loonbeslag is een uiterste middel

Er kan niet zomaar een loonbeslag worden gelegd. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn dat u niet bereid bent uw schulden te betalen, ook niet via een betalingsregeling. Een loonbeslag kan beter worden vermeden. Probeer tot een betalingsregeling te komen met de deurwaarder. Sommige werknemers kunnen, gegeven hun werk, door een loonbeslag zelfs worden ontslagen en komen zo helemaal van de regen in de drup.

Beslagvrije voet bij loonbeslag berekenen

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen zal de deurwaarder eerst een werknemer om allerlei gegevens vragen. U kunt dan het beste eerlijk zijn over uw inkomen. Als de deurwaarder van mening is dat u niet eerlijk bent geweest, kan hij de beslagvrije voet lager vaststellen dan waarop u anders recht zou hebben.

Zeemeeuw ©
Hoogte bijstandsuitkering 2015

Hoogte bijstandsuitkering 2015

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u nog per 1 januari 2015 en 1 juli 2015, wat verandert er? Als nieuwe bijstandsgerechtigde krijgt u in de bijstand al vanaf 1 januari 2015 te maken met de k…
Belastingaangifte 2014: belasting ontwijken over 2014

Belastingaangifte 2014: belasting ontwijken over 2014

Door in 2015 uw belastingaangifte 2014 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2014. Let op de aftrekposten 2014. Belasting op uw spaargeld 2014, maar ook de inkomstenb…
Minimumloon 2015 & minimumjeugdloon 2014

Minimumloon 2015 & minimumjeugdloon 2014

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2015. Wat verdient u dan? Er is in 2015 een verhoging ten opzichte van juli 2014. Per…
Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2014 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 2014 maximaal bezitten om een uitkering in de bijstand te kunnen ontvangen.…
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Loonbeslag deurwaarder en incassobureau

Loonbeslag deurwaarder en incassobureau

Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2014 en 2015 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezins…
Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Bewind: curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Wanneer iemand niet goed in staat is om zijn eigen belangen te behartigen kan de kantonrechter deze drie maatregelen nemen. Wat houden deze maatre…
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Wie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan in 2015 te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of een boedelbeslag (beslag op boedel) door de deurwaarder. Het zijn drie pressiemiddelen va…
Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Beslag op loon of goederen komt veel voor. Wat betekent dit voor u? Een conservatoir beslag op uw goederen, inboedel of bankrekening is als voorzorgsmaatregel toegestaan, als iemand op u een vordering…
Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Wie in 2012 of 2013 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitk…
Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

De wettelijke rente per 1 januari 2015 voor niet-handelstransacties is 2%. De wettelijke rente bij een incasso of een achterstand van betaling is best hoog in ons land. Bij een achterstand in betaling…
Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

De kosten van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder en deurwaarder kunnen ook in 2015 te hoog zijn. Bovendien kan de schuldeiser kan nog eens allerlei incassokosten in rekening brengen. Maar moet u…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-11-2011, laatst gewijzigd op 31-12-2014. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!