Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2014
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Inkomstenbelasting 2014, meer belasting betalen in 2014

Inkomstenbelasting 2014, meer belasting betalen in 2014 De inkomstenbelasting 2014 gaat omhoog met het openbreken van het regeerakkoord Rutte Asscher. Niet de belastingtarieven inkomstenbelasting zorgen voor nivellering en daling van de koopkracht, maar de lagere heffingskortingen 2014 voor de hogere inkomens. Zie hier een toelichting op de belasting, belastingtarieven en belastingschijven 2014. Ook de algemene heffingskorting en arbeidskorting 2014 worden aangepast in het Belastingplan 2014. De algemene heffingskorting minstverdienende partner 2014 gaat omlaag.

Inkomstenbelasting 2014 omhoog, gevolgen loonstrookje

Ons werden belastingverlagingen beloofd, maar de tarieven van de inkomstenbelasting 2014 gaan omhoog. Deze verhoging van de belasting is zuur ten opzichte van de verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting die ons vanaf 2014 werden beloofd. Dit komt doordat het tweede kabinet Rutte wil dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. Kennelijk was hij vergeten dat die zwaarste schouders al de meeste belasting betalen in ons land en ons belastingstelsel een progressief belastingstelsel is. De verhoging van de belastingtarieven inkomstenbelasting vindt u in het artikel:

De algemene heffingskorting wordt vanaf 2014 inkomensafhankelijk, waardoor de marginale belastingdruk stijgt naar 60% in 2017 voor hogere inkomens. Maar de daling begint al bij ongeveer 20.000 euro aan inkomen. Om precies te zijn is er een afbouw met 2% vanaf een jaarinkomen van 19.645.

Belasting op spaargeld in 2014, vermogensbelasting box 3, hoeveel vermogensrendementsheffing

Hoeveel belasting gaat u in 2014 betalen op uw spaargeld en vermogen in box 3 en wat zijn de vrijstellingen in 2014: belasting spaargeld 2014 omlaag?

Zorgpremie 2013 en 2014, afschaffen zorgtoeslag

De kosten van de zorg gaan in 2013 vooral omhoog doordat uw eigen risico omhoog gaat naar 350 euro. Met de hoogte van de zorgpremie 2013 valt het nog wel mee. De eerder aangekondigde inkomensafhankelijke zorgpremie 2014 zou voor sommigen tot enorme extra maandelijkse uitgaven voor de zorg hebben geleid met een groot verlies aan koopkracht:

Minder aftrek aftrekposten 2014 belasting

Het aantal aftrekposten waarvan u voor de inkomstenbelasting gebruik kunt maken wordt in 2014 beperkter doordat de aftrekpost voor de specifieke zorgkosten en ziektekosten wordt versoberd. Dat doet pijn: fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Inkomstenbelasting 2014, belasting en nivelleren, belastingaangifte 2014

Nivelleren is een politieke keuze, maar de verhoging van de tarieven in de inkomstenbelasting levert de Staat geen cent op. Het is een herverdeling waar de vele bezuinigingen nog bovenop komen. Om geld te sluizen naar de lagere inkomens zal de algemene heffingskorting worden verhoogd en voor hogere inkomens verlaagd. Of dat voldoende is om de koopkracht op peil te houden voor lagere inkomens is nog maar de vraag. Heffingskortingen worden wat aangepast, verlagingen van belastingtarieven gaan niet door, terwijl in het regeerakkoord nog een belastingverlaging naar 38% was beloofd. De belastingschijven zullen ook nog een beetje worden aangepast, maar veel is het niet. Gezinnen met kinderen krijgen ook nog eens te maken met een lagere kinderbijslag:

Inkomstenbelasting 2015, tarieven en schijven

Zie voor de details het artikel inkomstenbelasting 2015, belastingtarieven en schijven.

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, heffingskortingen en belastingschijven 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdelijk, de heffingskortingen 201…
Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2014 & belastingtarieven en schijven

De inkomstenbelasting 2014 van het kabinet Rutte Asscher merkt u direct in uw loonstrookje. Het kabinet zorgt voor een verhoging van de belastingen en tarieven 2014. Hun hervorming heeft directe gevol…
Belastingvrij verdienen 2014 en 2015

Belastingvrij verdienen 2014 en 2015

Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2014 en 2015 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat. Wat zijn de gevolgen voor de belasting en de toeslagen? Zo gaat de arbeidskorting 250 euro…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

De fiscale aftrek specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt volgens het regeerakkoord, maar dat is met het herfstakkoord van 11 oktober 2013 grotendeels achterhaald. Zorgkosten zijn ook in 2014 fiscaal aft…
Aanrechtsubsidie 2014 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2014 minstverdienende partner

In 2014 hebt u als minst verdienende partner recht op de aanrechtsubsidie 2014, algemene heffingskorting, maar de algemene heffingskorting minstverdienende partner verdwijnt steeds meer. Belangrijkste…
Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoo…
Algemene heffingskorting 2014 omhoog

Algemene heffingskorting 2014 omhoog

De algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. De algemene heffingskorting wordt met ingang van 2014 (ook in 2015, 2016 en 2017) namelijk inkomensafhankelijk gemaakt. Hogere in…
Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2014 en 2015

Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2014 en 2015

In de maand mei krijgt u in 2014 en 2015 uw vakantiegeld, vakantie uitkering en vakantietoeslag extra uitbetaald. Hoeveel en hoeveel netto na belasting? Het vakantiegeld is 8% over uw bruto jaarinkome…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud voorziet of kinderalimentatie betaalt, als belasting teruggave aardig oplopen. Hoe groot het b…
Arbeidskorting 2014

Arbeidskorting 2014

De arbeidskorting 2014 gaat voor sommigen euro omhoog, maar als u meer dan 40.721 euro aan arbeidsinkomen hebt gaat deze belastingmeevaller omlaag volgens het Belastingplan 2014. De arbeidskorting is…
Hoogte heffingskortingen 2014

Hoogte heffingskortingen 2014

Tien heffingskortingen zijn er nog in 2014, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afrek…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere toeslagen en anders verdeeld dus. De zorgtoeslag 2015, huurtoesl…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2014-2015

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2014-2015

De Bos-belasting voor wie 65 jaar of ouder is, is inmiddels vervangen door de naam houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent in 2012, 2013, 2014 en 2015 een hogere belastingheffing voor de inkomstenbelastin…
Geld terug van de belastingdienst 2014 - 2015: belastingtips

Geld terug van de belastingdienst 2014 - 2015: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2014 of 2015. Hebt u als particulier al geld terug gekregen van de belastingdienst in 2014 of 2015? Vraag anders maandelijks geld terug van de belastingdienst…
Belastingaangifte 2014: belasting ontwijken over 2014

Belastingaangifte 2014: belasting ontwijken over 2014

Door in 2015 uw belastingaangifte 2014 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2014. Let op de aftrekposten 2014. Belasting op uw spaargeld 2014, maar ook de inkomstenb…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014

Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014 niet aan u voorbij gaan want dat scheelt u ruim 2100 euro aan extra inkomen in 2014. Misschien hebt u er ook recht op. Het is een netto inkomen waar…
Alleenstaande ouderkorting 2013

Alleenstaande ouderkorting 2013

De alleenstaande ouderkorting 2013 bestaat uit twee delen, een vast bedrag en een bedrag dat afhankelijk is van uw arbeidsinkomen. Een belangrijk deel, de aanvullende alleenstaande ouderkorting 2013,…
Kinderbijslag 2014 omlaag?

Kinderbijslag 2014 omlaag?

De kinderbijslag 2014 gaat toch niet omlaag, het kindgebonden budget 2014 blijft grotendeels gelijk en het kindgebonden budget 2015 gaat omhoog. Nu de formatie Rutte Samson is afgerond, is ook het reg…
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of een andere belasting nu…
De belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

Digitaal belastingaangifte doen in 2015 over 2014 is eenvoudiger dan ooit. De belastingdienst heeft om het allemaal eenvoudiger te maken een nieuwe service voor de belastingbetalers. Dit is de door de…
Heffingsrente 2014 en 2015 is nu belastingrente 2014, 2015

Heffingsrente 2014 en 2015 is nu belastingrente 2014, 2015

Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2013, 2014 en 2015? Vanaf 1 januari 2013 vervalt de heffingsrente. In 2013 en 2014 spreken we voortaan over belastingrente. En dat is meer dan een naamsve…
Fietsregeling woon-werkverkeer werkkostenregeling 2014-2015

Fietsregeling woon-werkverkeer werkkostenregeling 2014-2015

Zie hier de aftrek reiskosten openbaar vervoer 2014 en 2015 binnen de WKR. In 2013 en 2014 kan de werkgever kiezen voor een vergoeding via de werkkostenregeling. In 2015 vervalt de door de zaak betaal…
De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

Ruim niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Ondernemers…
Hoeveel vermogen in 2014?

Hoeveel vermogen in 2014?

Vermogen in box 3 betekent extra inkomstenbelasting betalen in 2014, u krijgt geen toeslagen en als u in een verzorgingshuis komt, een extra hoge eigen bijdrage betalen. Wie wat geld heeft gespaard, w…
Aftrek giften 2014 en 2015

Aftrek giften 2014 en 2015

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2014 of 2015 een gift doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die giften fiscaal aftrekken b…
Toptarief 2014 loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2014 loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2014 en 2015 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt 52% en zou vanaf 2018 0,5% punt per jaar omlaag kunnen naar op termijn 49,5%. Dat betekent dat iemand met een hoger inko…
Wie moet belastingaangifte doen

Wie moet belastingaangifte doen

Wie geen uitstel van de belastingdienst heeft gekregen, moet de belastingaangifte inkomstenbelasting 2013 doen voor 1 april 2014 en de belastingaangifte 2014 voor 1 mei 2015. Ook voor een minderjarig…
Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Uw drempelinkomen berekenen in 2013 of 2014, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en berekenen. Allemaal belangrijk bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wie bepaalde gif…
Uitstel belastingaangifte 2014 of 2015 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2014 of 2015 (controleer gegevens)

Uitstel, u moet belastingaangifte doen in 2014 of 2015? Dit verandert in 2015. Wie 1 april 2014 voor zijn aangifte inkomstenbelasting 2013 als deadline niet haalde of 1 mei 2015 niet haalt voor de bel…
Vermogensrendementsheffing 2012 & 2013 & 2014

Vermogensrendementsheffing 2012 & 2013 & 2014

Vermogensrendementsheffing, bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u direct 1,2% belasting over uw spaargeld afrekenen met de belastingdienst. Een spaarheffing op basis van een renteforfait van 4%, o…
Belasting eindejaarstips 2014

Belasting eindejaarstips 2014

Eindejaarstips 2014 voor de particulier. Fiscale tips om belasting te betalen en vermogensbelasting zo veel mogelijk te voorkomen. Het loont de moeite om met de eindejaarstips en belastingtips nog sne…
Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Hoe zorgt u ervoor dat u geen belasting hoeft te betalen over 2012, 2013, 2014 of 2015? Kortom belastingtarief nul, geen belasting over erfenis of schenking, niet over spaargeld en zo belastingvrij ge…
Bijtelling auto 2013-2014

Bijtelling auto 2013-2014

Een auto van de zaak in 2013 en 2014, een leaseauto, betekenen nieuwe regels voor uw fiscale bijtelling bij uw inkomen. Die bijtelling door de belastingdienst is veranderd per juli 2012, in 2013 en in…
Snel definitieve aanslag belastingdienst in 2014

Snel definitieve aanslag belastingdienst in 2014

Vanaf 1 april 2012 kunt u ook een versnelde definitieve aanslag van de belastingdienst krijgen. Dat betekent ook in 2013 en 2014 snel geld terug en klaar. Zo weet u ook snel en definitief of u van de…
Belastingteruggave studenten en scholieren 2014 en WTOS 2015

Belastingteruggave studenten en scholieren 2014 en WTOS 2015

Studenten en scholieren betalen in 2014 vaak teveel belasting en kunnen hierop eenvoudig besparen. Als een werkgever in 2014 te veel belasting en premies inhoudt en geen gebruik maakt van de studenten…
De belastingdienst, de belastingdienst en de inkeerregeling

De belastingdienst, de belastingdienst en de inkeerregeling

De inkeerregeling zwart geld: zwart geld is in feite dood geld, als u er onvoldoende bij kunt komen. Misschien rendeert het wel op een buitenlandse rekening, maar er echt van het geld genieten is soms…
Arbeidsongeschiktheidsverzekering als inkomensverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering als inkomensverzekering

Voor ondernemers en vooral zelfstandigen in 2015 een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering, al dan niet met gezondheidsverklaring. Let goed op de geboden dekking en blijft zo verzekerd…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Belastingdruk 2014-2017 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2017 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2017 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2017 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begint al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van de com…
De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog

Belasting betalen in Nederland in 2014 en 2015? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren. Maar wist u bijvoorbeeld dat we een stuk meer…
Eigen belastingdomein belastingaangifte 2015

Eigen belastingdomein belastingaangifte 2015

Iedereen krijgt een eigen belastingdomein voor zijn belastingaangifte, een eigen berichtenbox met de Belastingdienst. De blauwe envelop verdwijnt. In 2015 wordt u gewezen op het maken van een eigen ac…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 11-11-2012, laatst gewijzigd op 05-01-2015. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!