Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2013
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Inkomstenbelasting 2013: schijventarieven loonbelasting

Inkomstenbelasting 2013: schijventarieven loonbelasting Wat zijn de schijventarieven inkomstenbelasting 2013, aftrekposten 2013 en loonbelasting 2013? Hoeveel loonbelasting en inkomstenbelasting zult u moeten betalen in 2013 en wat gebeurt er met de aftrekposten inkomsten belasting en vooral de hypotheekrenteaftrek? Wat gebeurt er met heffingskortingen zoals de doorwerkbonus 2013? Lees over de nieuwe tarieven volgens de commissie inkomstenbelasting Van Dijkhuizen en de inkomstenbelasting 2014.

Inkomstenbelasting 2013: schijventarieven loonbelasting

In jaren van bezuinigingen probeert de overheid vooral uitgaven te verminderen en niet te veel de directe belastingen zoals de inkomstenbelasting te veranderen. Het toptarief verandert eenmalig, maar voor het overige zijn de wijzigen in de tarieven en schijven van de inkomstenbelasting 2013 niet zo groot: inkomstenbelasting 2013, belastingtarieven en schijven. Hetzelfde geldt voor de meeste heffingskortingen in 2013. Er is geen inflatiecorrectie, de tarieven van de eerste en tweede belastingschijf worden met 0,4 procentpunt verlaagd.

Inkomstenbelasting 2013, de aftrekposten in 2013

De grootste wijzigingen bij de fiscale aftrekposten doen zich voor bij de aftrek eigen huis. Wie in 2013 een nieuwe hypotheek afsluit of een bestaande hypotheek verhoogt, valt onder de nieuwe regels van belastingaftrek en die aftrek van hypotheekrente gaat automatisch omlaag. De hypotheekrente is nog aftrekbaar, maar in verminderde mate, omdat u wordt verondersteld elke maand uw hypotheek af te lossen. De te betalen hypotheekrente wordt daarmee lager, maar dus ook het voordeel van de hypotheekrenteaftrek zelf.

Minder kinderopvangtoeslag

In 2013 krijgt u minder kinderopvangtoeslag: Kinderopvangtoeslag 2013 en 2014.

Btw-tarief naar 21%

Het hoge btw-tarief gaat naar 21%, niet een maatregel in de sfeer van de inkomstenbelasting, maar wel een maatregel die u ook in 2013, 2014 en 2015 in de portemonnee zult merken. Vele goederen vallen immers onder dit hoge tarief.

Vitaliteitsregeling 2013

In 2013 zou ook de vitaliteitsregeling zijn intrede doen als vervanger voor de spaarloonregeling en de levensloopregeling. Wie wil doorgaan met sparen in de levensloopregeling mag dat blijven doen, maar kan dan niet ook tegelijkertijd gebruik maken van dit vitaliteitsparen. Maar dit plan is gesneuveld bij de huidige kabinetsformatie (Rutte 2).

Aftrekposten 2013 en 2014, 2015

De aftrekposten 2013 lijken veel op die uit 2012 met uitzondering van de hypotheekrenteaftrek: vrijstellingen box 1 en box 3 inkomstenbelasting, aftrekposten.

Commissie inkomstenbelasting, Kees van Dijkhuizen

Meer over een nieuw belastingstelsel met maar twee belastingschijven, minder vermogensrendementsheffing en twee belastingtarieven leest u in:

Tarieven inkomstenbelasting 2014 en belastingschijven, geen belastingverlaging in 2014 maar belasting omhoog?

De belastingverlagingen in 2014 tot 2017 gaan niet door. Wilt u weten wat de belastingtarieven 2014 zullen zijn, kijk dan ook naar het artikel:

Zeemeeuw ©
Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling

Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2015, 2016 en 2017. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het…
Voorlopige aanslag 2017 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2017 inkomstenbelasting

U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2017 (belastingnadeel), m…
Uitstel belastingaangifte 2017 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2017 (controleer gegevens)

Uitstel, u moet uw belastingaangifte 2017 doen? Wie 1 april 2017 voor zijn aangifte inkomstenbelasting 2016 als deadline niet haalt kan snel bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aan te vrage…
Belastingaangifte 2017: belasting ontwijken over 2016

Belastingaangifte 2017: belasting ontwijken over 2016

Door in 2017 uw belastingaangifte 2016 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2016. Let op de aftrekposten 2016. Belasting op uw spaargeld 2016, maar ook de inkomstenb…
Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 2015

Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 2015

Vanaf 1 januari 2017 en 1 juli 2016 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2016. Wat verdien je dan? Er is in 2016 een verhoging ten opzichte van…
Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting

Uw drempelinkomen berekenen in 2014, 2015, 2016 of 2017, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en berekenen. Allemaal belangrijk bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wie…
Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

De regels voor de fiscale aftrek van studiekosten 2012 zijn vrijwel gelijk aan die voor de aftrek studiekosten 2011. Er gelden voor de inkomstenbelasting vergelijkbare voorwaarden waarvan de belangrij…
Aftrek giften 2015, 2016 en 2017

Aftrek giften 2015, 2016 en 2017

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2015, 2016 of 2017 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die…
Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

De aftrek van de hypotheekrente was ook in 2012 al veel beperkter dan vaak wordt gedacht en het kabinet heeft de aftrek vanaf 2013 nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrechte…
Vermogensrendementsheffing 2015, 2016 en 2017

Vermogensrendementsheffing 2015, 2016 en 2017

Vermogensrendementsheffing 2015, 2016 of 2017 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u direct 1,2% belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen afrekenen met de belastingdienst.…
Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Hoe zorgt u ervoor dat u geen belasting hoeft te betalen over 2015, 2016 of 2017? Kortom belastingtarief nul, een belastingvrij inkomen, geen belasting over erfenis of schenking, niet over spaargeld o…
Toptarief 2017 loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2017 loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2016 en 2017 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt 52% en zou bij een belastingherziening (nieuw belastingstelsel) vanaf 2018 0,5% punt per jaar omlaag kunnen naar op term…
Geld terug van de belastingdienst 2015 - 2016: belastingtips

Geld terug van de belastingdienst 2015 - 2016: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2015, 2016 en 2017. Hebt u als particulier al geld terug gekregen van de belastingdienst in 2016 of 2017? Vraag anders maandelijks geld terug van de belastingd…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2016 of 2017 belastingaangifte moet doen kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een ondernemer moet elektronis…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2016-2017

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2016-2017

De Bos-belasting is het belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet in 2015-2017 de houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent i…
Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2017 is om een aantal redenen lager. Beleidsmatig wordt de hypotheekrenteaftrek 2017 beperkt, de hypotheekrente daalt, u moet aflossen en ook het eigenwoningforfait kost u aftr…
Heffingsrente 2015 en 2016 is nu belastingrente 2015, 2016

Heffingsrente 2015 en 2016 is nu belastingrente 2015, 2016

Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2015, 2016 en 2017? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en spreken we voortaan over belastingrente. En dat is meer dan een naamsverandering…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2013 aanvragen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2013 aanvragen

Met een kind dat eind 2012 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2013 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de iack 2013 ofwel kinderkorting genaamd. Een andere eis voor deze heffingskorting v…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2013

De aftrekbare specifieke zorgkosten en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2013 gelukkig nog. In 2014 wordt deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting gedeeltelijk afgeschaft, in 2013 zijn de de ro…
Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoo…
Aanrechtsubsidie 2013 aanvragen, minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2013 aanvragen, minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2013 is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner 2013. Deze korting is het recht van de minst verdienende partner op een interessante belastingte…
De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog

Belasting betalen in Nederland in 2014, 2015 en 2016? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren. Maar wist u bijvoorbeeld dat we een stu…
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat u afsluiten en hoe hoog wordt dan de premie? Voor ondernemers en vooral zelfstandigen is in 2017 een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzek…
Extra loon en middeling van inkomen

Extra loon en middeling van inkomen

Middeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2015, 2016 en 2017 de manier om minder belasting te betalen en snel een fors fiscaal belastingvoordeel te halen. Als u bijvoorbeeld later…
Eigenwoningforfait 2013

Eigenwoningforfait 2013

Het eigenwoningforfait 2013 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen woning 2013. Het is een extra belasting voor wie een eigen woning heeft en door di…
Huis kopen in 2015: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2015: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels hypotheekrenteaftrek 2013, 2014 en 2015. De huizenprijzen zijn relatief laag, de hypotheekrente historisch laag, dus in 2015 of 2016 een eigen woning kopen en de aankoop van een…
Doorwerkbonus 2013 verdwijnt na 2012

Doorwerkbonus 2013 verdwijnt na 2012

De doorwerkbonus verdwijnt als heffingskorting in 2013 voor hogere inkomens. Hoe de doorwerkbonus aanvragen? Wie in 2012 doorwerkt na zijn 62 ste jaar ontvangt wel nog een doorwerkbonus op het inkomen…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 02-05-2012, laatst gewijzigd op 14-06-2015. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!