Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2012
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Inkomstenbelasting 2012, tarieven en Belastingplan 2012

Inkomstenbelasting 2012, tarieven en Belastingplan 2012 De inkomstenbelasting 2012, tarieven en schijven zijn bekend met het Belastingplan 2012 en de beleidsvoornemens die met Prinsjesdag 2011 bekend zijn gemaakt. De belastingdienst controleert de aangifte inkomstenbelasting, maar is ook verantwoordelijk voor de toeslagen, de zorgtoeslag 2012, huurtoeslag 2012, inkomensafhankelijke combinatiekorting 2011 en 2012, kinderopvangtoeslag 2012 en het kindgebonden budget. Let op uw aftrekposten en heffingskortingen.

Inkomstenbelasting 2012, de tarieven en schijven

De inkomstenbelasting 2012 bestaat enerzijds uit nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting, maar ook uit nieuwe bedragen voor de loonheffingskortingen en de toeslagen. De nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2012 en de heffingskortingen die daarbij horen, treft u aan in het artikel:

Aangifte inkomstenbelasting 2012, belastingaangifte over 2011

In 2012 doen we de belastingaangifte over 2011. Als a u meer wilt weten over de belastingaangifte 2011, met daarbij tips voor het invullen, kijkt u naar:

Inkomstenbelasting 2012 en de aftrek levensonderhoud kind 2012

Omdat veel meer gebruik wordt gemaakt van kind gerelateerde regelingen, zoals de kinderopvang maar ook de belastingaftrek levensonderhoud kind, bezuinigt het kabinet Rutte op deze regelingen. In 2012 kunt u de kosten van levensonderhoud alleen nog aftrekken voor kinderen jonger dan 21 jaar. Dat was in 2011 nog 30 jaar. De kinderbijslag wordt verlaagd evenals het kindgebonden budget. Tot slot moet u meer ouderlijke bijdrage betalen voor de kinderopvang van jonge kinderen. De kinderopvangtoeslag gaat omlaag. Vooral huishoudens met een hoger inkomen zullen veel meer zelf moeten betalen voor de kinderopvang, maar iedereen met kinderen zal er wel iets van merken in 2012. Tot slot wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aangepast. Dit alles moet de belastingdienst een forse post aan bezuinigingen opleveren.

Langer blijven werken, de doorwerkbonus en arbeidskorting 2012

We weten dat in 2020 de AOW-leeftijd naar 65 jaar gaat. Dat lijkt ver weg, maar het kabinet neemt nu al maatregelen om hierop voor te sorteren. De vergrijzing maakt het wenselijk dat mensen langer doorwerken, ook de mensen die anders eerder met pensioen zouden gaan. Daarom worden de spaarloonregeling en de levensloopregeling aangepakt en in 2013 samengevoegd tot de vitaliteitsregeling. Ook de heffingskortingen voor de doorwerkbonus en arbeidskorting worden aangepast en samengevoegd tot een nieuwe werkbonus.

Zorgtoeslag 2012

De belastingdienst gaat ook over de zorgtoeslag. De zorgtoeslag 2012 gaat omlaag. Het bedrag kan een paar euro per maand zijn maar ook tien euro. Ook het verplicht eigen risico gaat omhoog evenals de zorgpremie voor de basisverzekering. De zorg wordt dus duurder en dan heb ik het nog niet over de pgb. Ga dus snel op zoek naar een goedkope zorgverzekering.

Zeemeeuw ©
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra beschikbaar. Waarop hebt u in 2016 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2016 is ook…
Belastingaangifte 2015: belasting ontwijken over 2015

Belastingaangifte 2015: belasting ontwijken over 2015

Door in 2016 uw belastingaangifte 2015 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2015. Let op de aftrekposten 2015. Belasting op uw spaargeld 2015, maar ook de inkomstenb…
WOZ waarde 2015 en OZB 2015

WOZ waarde 2015 en OZB 2015

Let op de nieuwe WOZ 2015 beschikking van de gemeente en onderneem zo nodig snel actie. Dat gold ook al voor 2013 en 2014. Elk jaar ontvangen we in het voorjaar de nieuwe aanslag voor de onroerende za…
Belastingdienst & de heffingskortingen in 2012 en 2013

Belastingdienst & de heffingskortingen in 2012 en 2013

We kennen dertien heffingskortingen bij de inkomstenbelasting 2012, 2013 en 2014. Eigenlijk nog meer, want er wordt ook nog gekeken naar uw leeftijd. Nieuw in 2013 is de werkbonus, de bekendste kortin…
Inkomstenbelasting 2012 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2012 & belastingtarieven en schijven

De belastingtarieven 2012 en de belastingschijven zijn met de Miljoenennota 2012 en Belastingplan 2012 bekend, zodat we precies weten hoeveel belasting we in 2012 moeten betalen en wat de loonbelastin…
Vitaliteitsregeling 2013 - spaarloon levensloopregeling 2015

Vitaliteitsregeling 2013 - spaarloon levensloopregeling 2015

De spaarloonregeling is in 2012 vervallen, maar de 80-% regeling wordt in 2015 weer geactiveerd voor wie nog niet van de 80% regeling gebruik heeft gemaakt (Miljoenennota 2015). U kunt sindsdien uw sp…
Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Wat verandert in de zorgtoeslag 2015, wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De zorgtoeslag 2015 gaat in veel gevallen omlaag door nieuwe bezuinigingen. Bekijk hier de nieuwe voorwaarden en of u er oo…
Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011

Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011

Bekijk of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind in 2012 en hoeveel aftrek dat is. Nu kan het nog. Ons staat in de periode 2012, 2013, 2014 en 2015 een verdere gefaseerde…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 en 2011

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 en 2011

De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2012 en 2011, de kinderkorting, is een loonheffingskorting, een korting waardoor u minder belasting betaalt. Deze heffingskorting is per 1 januari 2009 ingevo…
Wat is nog belastingvrij, sparen?

Wat is nog belastingvrij, sparen?

Belastingvrij sparen in 2014, 2015 en 2016 voor uw eigenwoningschuld, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2015 of 2016, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er ver…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 21-09-2011, laatst gewijzigd op 14-06-2015. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!