Zeemeeuw » Specials » Bijstand 2012 2013
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Bijstandsuitkering 2012 en 2013 lager: bijstand 2014 en 2015

Bijstandsuitkering 2012 en 2013 lager: bijstand 2014 en 2015 Bijstand 2012, 2013 of 2014 en 2015 aanvragen? Let dan op de veranderingen sinds het akkoord 26 april 2012. Een aanvraag voor bijstand 2012 wordt moeilijker en de hoogte van de bijstand is lager dan in 2011. In 2013 komen er nog meer bezuinigingen op de bijstand. Elk inkomen in een huishouden telt vanaf 2012 mee, ook studiefinanciering. Inkomenstoets, vermogenstoets en vanaf 2013 is de bijstand onderdeel van de Wet werken naar vermogen WWNV. Zie de bedragen voor het wettelijk minimumloon 2013 en bijstand 2014 (ook juli 2014). In 2015 speelt de kostendelersnorm een belangrijke rol in de bijstand.

Bijstand 2012 en 2013 lager

De verlaging van de bijstand 2012 is extra lastig als u ook andere toeslagen hebt. Ook de zorgtoeslag 2012 en bijvoorbeeld de huurtoeslag 2012 gaan omlaag. Bij elkaar kan het voor een huishouden een behoorlijke teruggang in inkomen betekenen. Naar schatting heeft dit direct gevolgen voor 60.000 mensen in ons land.

Vermogenstoets, bijstandstoets en inkomenstoets in de bijstand

Of u bijstand krijgt en hoeveel wordt bepaald door uw inkomen en of uw eventueel vermogen hebt. Vanaf 1 januari 2012 worden deze toetsen niet alleen beperkt tot uw vermogen en inkomen, maar wordt naar het gezamenlijke inkomen en vermogen binnen een huishouden gekeken. Als u meerderjarige kinderen in huis hebt wonen of een partner, alle inkomens tellen mee. Zo wordt niet alleen de kans op bijstand kleiner, maar als u bijstand krijgt zal het bedrag vanaf 2012 ook lager zijn. Let wel, in het Lenteakkoord wordt de bijstandstoets teruggedraaid per 1 januari 2012. De Wet Werken naar Vermogen gaat niet door.

Langdurigheidstoeslag

Wie meerdere jaren van een minimum of minder moet rondkomen, kan een beroep doen op een langdurigheidstoeslag.

Wettelijk minimumloon 2012 en 2013

De bedragen voor het wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder vanaf 1 januari 2012:
  • Per maand: 1.446,60
  • Per week: 333,85
  • Per dag: 66,77

Meer over het wettelijk minimumloon 2013 vindt u ook in: minimumloon 2013 en minimumjeugdloon 2013.

Wettelijk minimumloon 2014 en 2015

Zie voor de bedragen in 2014 en 2015: minimumloon en minimumjeugdloon 2014 en 2015.

Bijstandsuitkering 2012 en jonger zijn dan 27 jaar

Vanaf 2012 is het zo dat de wet WIJ verdwijnt en u, als u jonger bent dan 27 jaar, vier weken moet wachten op de eerste uitkering. Die uitkering krijgt u niet zo maar, want u moet die vier weken en daarna wel kunnen aantonen dat u naar een baan hebt gezocht en daadwerkelijk aan het solliciteren bent. De controle op de bijstand wordt alleen maar groter. U hoeft de gemeente niet bij u thuis binnen te laten voor controle, maar dan riskeert u uw uitkering. Kortom, het wordt moeilijker, lager en er is meer controle. Het plan was dat vanaf 2013 deze lijn verder zal worden doorgezet en de bijstand via de WWB onderdeel wordt van de Wet werken naar vermogen WWNV. Het recent afgesloten Lenteakkoord spreekt dit tegen.

Voorwaarden bijstand 2012 & 2013

Het aantal voorwaarden om een bijstandsuitkering neemt toe. Er zijn meer zaken waarop getoetst wordt:
  • Uw inkomen via de inkomenstoets;
  • Het inkomen van uw partner via de partnertoets;
  • Het inkomen binnen uw huishouden;
  • De vermogenstoets;
  • De toets of andere uitkering mogelijk zijn.

Bedragen bijstand 1 juli 2012

Het gaat om de volgende bedragen per 1 juli 2012:

Bijstandsnormen per 1 juli 2012, netto bedragen
Per maand VakantietoeslagTotaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Paar 1.270,03 66,84 1.336,87
Alleenstaande ouder 889,02 46,79 935,81
Alleenstaande 635,02 33,42 668,44
Maximale toeslag 254,00 13,37 267,37
18 tot 21 jaar:
Alleenstaande 219,43 11,55 230,98
Alleenstaande ouder 473,43 24,92 498,35
Twee personen, beiden jonger dan 21 jaar:
zonder kinderen 438,86 23,10 461,96
met kinderen 692,86 36,47 729,33
twee personen, 1 jonger dan 21 jaar:
zonder kinderen 854,45 44,97 899,42
met kinderen 1.108,45 58,34 1.166,79
drie of meer meerderjarige personen, van wie twee jonger dan 21 jaar 1.073,88 56,52 1.130,40

Akkoord 26 april 2012 meerderheid Tweede Kamer

Afgesproken is dat de zwaardere bijstandstoets en het rekening houden met het gezinsinkomen waaronder dat van een kind, worden teruggedraaid. Een aantal gemeenten voert de nieuwe afspraken al uit en toetsen minder zwaar.

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2013

De hoogte van de bijstandsuitkering verandert per 1 januari 2013 iets. Netto houdt u 7,46 tot 14,91 minder over:

Bijstandsuitkering en bijstandsnormen vanaf 1 januari 2013, netto per maand
Per maand VakantietoeslagTotaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Paar 1.255,86 66,10 1.321,96
Alleenstaande ouders 879,10 46,27 925,37
Alleenstaanden 627,93 33,05 660,98
Maximale toeslag van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 251,17 13,22 264,39

Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2013

De hoogte van de bijstandsuitkering per 1 juli 2013:

Bijstandsuitkering en bijstandsnormen vanaf 1 juli 2013, netto per maand
Per maand VakantietoeslagTotaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Paar 1.257,35 66,18 1.323,53
Alleenstaande ouders 880,15 46,32 926,47
Alleenstaanden 628,68 33,09 661,77
Maximale toeslag van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 251,47 13,24 264,71

Bijstand 2014

Zie voor de bedragen in 2014: hoogte bijstandsuitkering 2014.

Zeemeeuw ©
Hoogte bijstandsuitkering 2015

Hoogte bijstandsuitkering 2015

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u nog per 1 januari 2015 en 1 juli 2015, wat verandert er? Als nieuwe bijstandsgerechtigde krijgt u in de bijstand al vanaf 1 januari 2015 te maken met de k…
Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2014 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 2014 maximaal bezitten om een uitkering in de bijstand te kunnen ontvangen.…
Uitkeringen 2015: IVA, WIA en WGA 2015

Uitkeringen 2015: IVA, WIA en WGA 2015

De WGA 2014 en 2015 veranderen door de premiedifferentiatie per werkgever in de Werkhervattingskas Whk. Verder vindt u hier alles over de IVA, WIA en WGA bij arbeidsongeschiktheid in 2013, 2014 en 201…
Uitkering en studiefinanciering

Uitkering en studiefinanciering

Studiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gezien als u of uw partner een uitkering ontvangt. Wat zijn de gevolgen van een stu…
Vrijwilligerswerk 2015 en de belasting of bijstandsuitkering

Vrijwilligerswerk 2015 en de belasting of bijstandsuitkering

Veel mensen doen in 2015 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding. Wat betekent een bijstandsuitkering in combinatie met vrijwilligerswerk en vrijwilligersvergoeding voor de te be…
Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Wat verandert in de zorgtoeslag 2015, wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De zorgtoeslag 2015 gaat in veel gevallen omlaag door nieuwe bezuinigingen. Bekijk hier de nieuwe voorwaarden en of u er oo…
Hoogte IOAW 2015 en IOAZ 2015 (voorwaarden)

Hoogte IOAW 2015 en IOAZ 2015 (voorwaarden)

Hoe hoog is de uitkering voor oudere werkloze werknemers volgens de IOAW in 2014 en 2015 en wat is de hoogte van de bedragen voor de voormalige zelfstandigen IOAZ in 2014 en 2015? De bedragen worden t…
Arbeidsverleden berekenen en WW (2015, 2016, 2017)

Arbeidsverleden berekenen en WW (2015, 2016, 2017)

Uw arbeidsverleden is van groot belang voor de berekening van uw recht op de maximale duur van een WW-uitkering na ontslag. Hoe kunt u uw arbeidsverleden 2015, 2016 of 2017 berekenen want er gaat veel…
Langdurigheidstoeslag bijstand en minima

Langdurigheidstoeslag bijstand en minima

Bijstand of minima, maak ook in 2014 en 2015 gebruik van de langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag is een gemeentelijke toeslag voor wie gedurende langere tijd moet rondkomen van een een mini…
Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Wie in 2012 of 2013 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitk…
Kinderopvangtoeslag 2012 omlaag ook in 2013

Kinderopvangtoeslag 2012 omlaag ook in 2013

De kinderopvangtoeslag 2012 is omlaag gegaan ten opzichte van 2011, evenals de kinderopvangtoeslag 2013 omlaag is gegaan. Uw eigen bijdrage voor kinderopvang neemt in 2012 en 2013 verder toe, de kinde…
Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013

Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013

De huurtoeslag 2012 is omlaag en de huurtoeslag 2013 gaat omlaag ten opzichte van 2012. Een extra kwaliteitskorting als eigen bijdrage leidt ertoe dat voor bijna 80 procent van de ontvangers van de hu…
Basisverzekering 2015

Basisverzekering 2015

De basisverzekering zorg 2014 en 2015 zijn wettelijk voor iedereen in Nederland verplicht en gelijk. Door wijzigingen is de omvang van deze basisverzekering zorg 2015 een kleiner basispakket dan in 20…
Lenen met uitkering

Lenen met uitkering

Bij het lenen met een uitkering, bijstand of andere uitkering, is het geld vaak heel hard nodig, omdat u geld tekort komt. Deze lening is in 2015 minder eenvoudig te regelen dan een lening zonder een…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 08-10-2011, laatst gewijzigd op 22-03-2015. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!