Zeemeeuw » Specials » Belasting 2018
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Belastingen 2018: veranderingen en wijzigingen

Belastingen 2018: veranderingen en wijzigingen Voor de belastingen is 2018 een tussenjaar voor een nieuw kabinet. Er treden geen grote veranderingen in de tarieven en belastingschijven van de belastingen op in 2018. De hoogte van een aantal heffingen wordt aangepast aan de inflatie. De spaarheffing en vermogensbelasting in box 3 kennen in 2018 andere percentages dan in 2017. Wat zijn voor de belangrijkste veranderingen, wat betekenen die voor uw koopkracht en gaat u er in inkomen op vooruit of gaat u juist meer belasting betalen?

Inhoud


Heffingskortingen 2018, inkomstenbelasting, belastingschijven

De heffingskortingen 2018 veranderen door de indexatie een beetje in hoogte in vergelijking met 2017. De aanrechtsubsidie daalt doordat deze jaarlijks wordt afgebouwd. Huishoudens waarin een partner weinig of geen inkomen heeft, gaan zo een beetje achteruit. Voor de werkenden zijn de belastingtarieven gelijk aan die uit 2017. De belastingschijven worden door de aanpassing aan de inflatie iets langer, wat voor velen een belastingverlaging betekent.

Spaarheffing 2018, de veranderingen in de belasting op spaargeld

In 2017 werd een nieuw systeem van vermogensrendementsheffing ingevoerd. Voor wie relatief weinig vermogen heeft betekende dat minder belasting betalen, terwijl daarentegen de heffing op hogere vermogens werd verhoogd. Dit nieuwe systeem wordt ook in 2018 toegepast. Wel zijn de percentages van de belastingheffing in box 3 aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van spaarrentes en beleggingsresultaten uit de afgelopen jaren. Deze veranderingen pakken goed uit voor de spaarder in 2018, en dat mag ook wel want de spaarder heeft het zwaar en dan is elke belasting op spaargeld in 2018 gauw te hoog. Hoeveel gaat u betalen?

Belastingherziening 2018-2022

Er is een belastingherziening voorzien voor de periode 2018-2022. Voor een belastingherziening is tijd nodig en ook de uitvoerende organisatie (de Belastingdienst) moet voldoende tijd hebben om de herziening goed door te kunnen voeren. Daarom is 2018 nog te vroeg voor grote wijzigingen, de grote veranderingen worden verwacht in 2019 en 2020-2022.

De eigen woning in 2018

De huizenprijzen stijgen enkele jaren en in sommige delen van het land zelfs fors. Dat betekent dat ook de waarde van uw woning toeneemt en daarmee de WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde betekent meer belasting betalen en minder hypotheekrenteaftrek, ook in 2018.

Zeemeeuw ©
Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie…
Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

In 2017 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2018 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via deze belastingaft…
Arbeidskorting 2018: welke bedragen

Arbeidskorting 2018: welke bedragen

De arbeidskorting 2018 stimuleert u fiscaal om te gaan werken. Tot ongeveer een modaal arbeidsinkomen zorgt de arbeidskorting ervoor dat u netto meer van uw loon overhoudt. Wie werkt heeft volgens de…
Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Belastingaangifte 2018 invullen: tips belastingaangifte

Iedereen die meer dan 45 euro belasting verschuldigd is of 15 euro terugkrijgt van de Belastingdienst moet in beginsel in 2018 belastingaangifte inkomstenbelasting doen over het in 2017 ontvangen loon…
Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2017 en 2018

Ook in 2017 en 2018 kunt u een belastingvoordeel hebben en zo geld terug krijgen van de Belastingdienst. Of u recht hebt op een belastingteruggave inkomstenbelasting hangt vooral van de samenstelling…
Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

De mantelzorgboete in de AOW gaat niet door en dat is goed nieuws voor wie AOW ontvangt en met een kind woont. Regelmatig verrichten kinderen mantelzorg voor hun ouders en gaan daarom met de ouders in…
Hoogte heffingskortingen 2018

Hoogte heffingskortingen 2018

De hoogte en omvang van de heffingskortingen 2018 zijn belangrijk voor wat u netto aan salaris, loon en inkomen overhoudt. Deze heffingskortingen kunnen ervoor zorgen dat u onder de streep van uw loon…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018

Laat de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2018 niet aan u voorbij gaan als uw jongste kind jonger is dan 12 jaar want dat scheelt u tot circa 2800 euro aan extra inkomen in 2018. Misschien hebt u…
Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2018: belastingtarieven en schijven

Voor uw netto loonstrookje 2018 zijn de tarieven inkomstenbelasting 2018, de heffingskortingen en belastingschijven essentieel. Daarom is het belangrijk om te weten op welke heffingskortingen u in 201…
Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2018 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De belastingdienst kan op grond van uw belastingaangifte 2017 u een voorlop…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 26-07-2017, laatst gewijzigd op 26-07-2017. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!